Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi märtsikuu istungil Seoses Kaisa Kirikali (fotol) valimisega Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetajaks on ta vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 1. märtsist. EELK koostöömedal on antud Boris Uschakov Leesile, Rakvere koguduse kaastöölisele Austraaliast; emeriit­õpetaja Seppo Haavistole ja juhatuse esimehele Jari Laihole, Tarvastu koguduse kaastöölistele Soomest; õpetaja Jaakko Juhani Pyykkönenile, Hageri koguduse ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Koguduse poolt valitud Arndt Matthias Burghardt on kinnitatud Saksa Lunastaja koguduse õpetajaks ning vabastatud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja kohustustest alates 13. jaanuarist. Joona Toivanen on vabastatud Tartu praostkonna vikaardiakoni kohustusest alates 1. veebruarist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud samast kuupäevast Tartu Maarja koguduse diakoniks. Arvet Ollino on vabastatud Pärnu praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ...

Otsused

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil Anti nõusolek Saku koguduse asutamiseks. Juuru kogudusele on antud luba koguduse nõukogu valimata jätta. EELK koostöömedal on antud pastor Otto Carneheimile, Kuusalu, Loksa ja Leesi koguduse kaastöölisele Rootsist. Diakon Martin Lall on isikliku avalduse alusel reservi arvatud alates 8. detsembrist 2012. Pärast diakoniks ordineerimist 19.12.2010 on ta teeninud Nõmme Rahu koguduses, kust vabastati peapiiskopi 28. detsembri otsusega ...

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil EELK koostöömedal antakse pastor Juhani Huovilale, Sindi koguduse kaastöölisele Soomest. Lauri Kurvits on määratud 1. oktoobrist Tallinna praostkonna vikaardiakoniks ja Kaisa Kirikal Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks. Georg Glaase on määratud alates preestriordinatsioonist 18. novembril Tartu praostkonna vikaarõpetajaks. Tõnis Tamm on määratud Viru praostkonna vikaardiakoniks abipraosti kt Tauno Toompuu alluvuses alates ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK koostöömedal anti järgmistele isikutele: organist Ulla Ericson, Türi koguduse kaastööline Rootsist; pastor Don Richman ja pastor Robert Nordvall, mõlemad Tartu teoloogia akadeemia kaastöölised USAst; Kirsti-Maija Paananen, EELK kaastööline Soomest; Maija-Liisa Ståhl ja Ilpo Talvio Toivonen, mõlemad Avinurme koguduse kaastöölised Soomest; pastor Jan-Erik Sandström, Piirsalu koguduse kaastööline Soomest. EELK aukiri anti Leena Ojale ja ...

Otsused

Konsistooriumi septembrikuu istungil Kunda kogudus on nimetud ümber EELK Kunda Kolmekuninga koguduseks. Jaak Aus on vabastatud Tallinna Toompea Kaar­li koguduse abiõpetaja ametikohalt ja kinnitatakse sama koguduse õpetajaks alates 1. oktoobrist. EELK koostöömedal on antud Kuressaare koguduse kaastöölistele diakoniss Raila Hyytinenile ja diakon Lauri Lehtinenile Soomest. OÜ Kiriku Varahaldus nõukogust kutsutakse tagasi Andres Põder, Einar Soone, Joel Luhamets, Tiit ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Valdo Reimann, kes teenib Jõgeva kogudust, on määratud ka Laiuse koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. juulist. Seni kogudust teeninud Raino Kubjas on vabastatud õpetaja ametikohalt ja arvatud emerituuri alates 1. juulist. Praost Joel Luhamets on määratud Tartu Maarja koguduse hooldajaõpetajaks 1. juulist kuni koguduse õpetaja ametikoha täitmiseni. Peapiiskopi otsusega oli kandideerimisluba antud õpetaja Allan Tarustele. 22. juuli koosolekul ...

Otsused

Harri Rein

Konsistooriumi juunikuu istungilKirikuvalitsus kiitis heaks EELK usuteaduse instituudi ja Tartu teoloogia akadeemia ühinemislepingu ning allakirjutajateks volitati Andres Põder ja Ove Sander.Reet Eru vabastati Tamsalu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. juunist ning sellele kohale määrati Enn Salveste.Indrek Kõiv vabastati Tahkuranna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning Pärnu praostkonna vikaarõpetaja ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungilMustvee koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Eenok Haameri ametisoleku aega 1. juunini 2013. Õp Silvester Jürjo vabastatakse isikliku avalduse alusel kaitseväe kaplani kohustustest ning arvatakse reservi alates 1. juulist. Isikliku avalduse alusel arvatakse reservi diakon Imbi Arro alates 1. septembrist.Õp Peeter Paenurm vabastatakse Tartu Maarja koguduse õpetaja ja Tartu praostkonna abipraosti ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Kuressaare koguduse abiõpetaja Tiina Ool (Saarte praostkond) vabastati EELK XXVIII kirikukogu liikme kohustustest. Kirikukogu liikmeks Saarte praostkonnast kinnitati Siiri Rüütelmaa.Marko Tiituse avalduse alusel vabastati ta EELK hariduskomisjoni liikme kohustustest.Jätkavad koguduse teenimistLembit Tammsalu on kinnitatud Kullamaa koguduse õpetajaks ja Piirsalu ning Hanila koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. ...

Otsused

Konsistooriumi märtsikuu istungilPraost Enn Auksmann on vabastatud Häädemeeste ja Treimani koguduse hooldajaõpetaja kohustustest. Praosti taotluse alusel on määratud vikaarõpetaja Tauno Teder (fotol) Häädemeeste ja Treimani koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. märtsist. Urmas Viilma ja Gustav Piir on nimetatud EELK Usuteaduse Instituudi nõukogu liikmeteks.EELK koostöömedal on antud järgmistele ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Hannes Nelis on vabastatud Muhu koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest tagasiulatuvalt 27. detsembrist 2011. Muhu kogudust teenib läinud aasta 26. detsembril preestriordinatsiooni saanud Aare Luup (fotol).Vastavalt EELK kirikumuusikute kutsekategooriate taotlemise korrale omistas konsistoorium Kadrina koguduse organistile Külli Eriksonile organisti B-kategooria ja koorijuhi C-kategooria.Signe Ausi avalduse alusel ...

Otsused

Algur Kaerma õpingud usuteaduse instituudis on lõppenud. Seoses sellega sai 1983. aastal ordineeritud vaimulik õpetaja õigused.Konsistooriumi jaanuarikuu istungilEELK koostöömedal anti Ida-Harju praostkonna kaastöölisele Saksamaalt, dekaan Rainer Staegele.Seoses õpingute lõpetamisega usuteaduse instituudis anti Algur Kaermale, kes teenib Paide kogudust, õpetaja õigused alates 1. jaanuarist.Isikliku avalduse ja ...

Valimiste aja määramine

EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 4. november 2012 kuni 3. märts 2013.2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXIX kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 3. märts kuni 31. mai 2013.3. EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuar kuni 28. veebruar ...

Otsused

Konsistooriumi detsembrikuu istungilEELK koostöömedali said Elmar Ani (Montreali Jaani kogudus), Alpo Järvi (SA Laagrikeskus Talu kaastööline), Hannu Koskilainen (Nõmme Rahu koguduse kaastööline), Ilkka Paukkala (Tallinna Jaani koguduse kaastööline), Jörgen Sonntag (Tapa Jakobi koguduse kaastööline) ning Karl Johannes Raudsepp, Innar Teose ja Viktor Vaus (kaastöölised Montreali Jaani koguduses).EELK ...