Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tunnustusmärgi on pälvinud Vello Sild pikaajalise töötamise eest EELK konsistooriumi pearaamatupidajana. EELK tänukiri on antud Kalev Uustalule seoses lahkumisega muinsuskaitseameti peadirektori ametikohalt. Konsistooriumi otsuseid Diakon Triin Simson on vabastatud Saarte praostkonna vikaardiakoni kohustustest alates 1. augustist. Peapiiskopi otsusega on ta määratud Käina koguduse diakoniks samast kuupäevast. Õpetaja Jaan Nuga sai 17. juulil ...

Otsused

Peapiiskopi otsused EELK tänukiri on antud seoses Kehtna kiriku 160. aastapäevaga Ivo Mururannale Kehtna kiriku hea käekäigu eest seismisel ning Lily Umbsaarele, Kehtna kiriku kirikuteenijale ja kalmistuvahile ning ustavale abilisele. EELK tänukiri on antud Linda Kajakale pikaajalise ja ustava teenimise eest Harju-Jaani koguduse juhtorganites, kirikutekstiilide valmistamise ning oma kodu avamise eest piibli- ja palvetundide pidamiseks. Konsistooriumi juulikuu ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil Praost assessor Tiit Salumäe on registreeritud EELK peapiiskopikandidaadiks. Õpetaja Algur Kaerma vabastatakse Paide koguduse õpetaja kohustustest 25. novembrist ning tema taotluse alusel lubatakse tal asuda EELK Välis-Eesti piiskopkonna Vancouveri koguduse teenistusse samast kuupäevast. EELK kirikuseadustiku § 80 lg 1 ja praost Joel Luhametsa taotluse alusel vabastatakse Sulev Sova Kursi koguduse õpetaja ametikohalt alates 15. juulist. ...

Otsused

Jyrjo,Villu2010

Konsistooriumi märtsikuu istungil EELK kirikuseadustiku § 114 lg 2 alusel EELK Konsistoorium otsustab registreerida Urmas Viilma EELK peapiiskopikandidaadiks. EELK kirikuseadustiku § 89 lg 1 alusel konsistoorium otsustab peatada õp Villu Jürjo (fotol) ametiülesannete täitmine Narva koguduses 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata praost Peeter Kaldur Narva koguduse hooldajaõpetajaks 4. märtsist kuni 31. detsembrini 2014. Määrata õp Villu Jürjo Viru praostkonna ...

Otsused

piiskop arseni

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Praost Peeter Kalduri taotluse alusel vabastatakse õpetaja Jaanus Klaas Lüganuse koguduse teenimisest ja määratakse Viru praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. Koguduse hooldajaõpetajaks määratakse Avo Kiir. Praost Tiit Salumäe avalduse alusel on ta vabastatud Karuse koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. märtsist. Koguduse hooldajaõpetajaks on määratud õpetaja Kaido Saak. EELK koostöömedal on antud järgmistele EELK ...

Otsused

Konsistooriumi otsused jaanuaris Nõva koguduse õpetajaks kinnitati 1. jaanuarist seni kogudust diakonina teeninud Peeter Krall; koguduse hooldajaõpetaja kohustustest vabastati Tiit Salumäe. Ida-Harju praostkonna praosti kt Jaanus Jalaka avalduse alusel on ta määratud Prangli koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist ja Tanel Ots on vabastatud sellelt kohalt. (Prangli koguduse diakon on Kalle Rebane.) Narva-Jõesuu koguduse hooldajaõpetajaks määrati 1. veebruarist ...

Otsused

Konsistooriumi otsused novembris Seoses peapiiskopi valimiste korraldamisega määras konsistoorium peapiiskopikandidaatide esitamise tähtajaks 1. juuli 2014. Valimised viiakse läbi kirikukogu 2014. aasta sügisistungjärgul 25.–26. novembril. Peapiiskopi ametisse seadmise jumalateenistus peetakse 2. veebruaril 2015 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Kirikukogu saadiku Heikki Ylöneni avalduse alusel vabastati ta EELK XXIX kirikukogu liikme kohustustest ning Lääne-Harju ...

Otsused

Peapiiskopi otsused 10. novembril ordineeris peapiiskop Pärnu Eliisabeti kirikus Jaanus Torrimi EELK diakoniks, määrates ta samast kuupäevast ametisse Pärnu Eliisabeti koguduse diakonina. Peapiiskop annab Peeter Krallile loa kandideerimiseks Nõva koguduse õpetaja ametikohale. Konsistooriumi novembrikuu istungil Otsustati vabastada Merike Kütt kaitseväe kaplani kohustest alates 30. septembrist ning kinnitades ta samas vanglakaplaniks alates 1. ...

Otsused

Peapiiskopi otsused 31. oktoobril ordineerib peapiiskop Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK preestriteks järgmised usuteaduse instituudi pastoraalseminari lõpetanud: Peeter Krall, Aivo Prükk, Joona Matias Toivanen ja Diina Tuulik. Peapiiskop määras õp Villu Jürjole noomituse EELK teenistuskorra rikkumise eest. Otsus tugineb EELK Konsistooriumi ettepanekule, EELK revisjonikomisjoni aruandele-aktile, praost Peeter Kalduri seisukohale ja õp Villu Jürjo ...

Peapiiskopi otsused

EELK tänukirja ustava teenimise eest said Jõgeva koguduse kauaaegsed kaastöölised Helju Übner, Valve Sillaste, Helgi Kukk ja Aime Tooming. EELK tunnustusmärgi saab 55. sünnipäeval silmapaistva tegevuse eest kirikumuusika arendamisel koorijuht ja helilooja Sirje Kaasik. Peapiiskop on andnud Jüri Pallole loa kandideerimiseks Koeru koguduse õpetaja ametikohale ja Joona Toivanenile Tartu Maar­ja koguduse õpetaja ametikohale.

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Lea Heinaste vabastati Koeru koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. septembrist ning kinnitati samast kuupäevast Anna koguduse hooldajaõpetajaks. Alates 1. septembrist vabastati praost Teet Hanschmidt Anna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ning määrati samast kuupäevast Koeru koguduse hooldajaõpetajaks. Miina Piir määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates tema ordinatsioonist. Konsistoorium rahuldas kahe praost puhkuseavalduse. Viljandi praostkonna ...

Otsused

Konsistooriumi juulikuu istungil Ruhnu kogudust teeniva emeriitpraosti Harri Reinu (87) ametisoleku aega pikendati 21. juulini 2014. Tauno Kibur vabastati Juuru koguduse õpetaja ametikohalt 24. juunist ja kinnitati samast kuupäevast Tapa koguduse õpetajaks. Juuru koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Mihkel Kukk kuni õpetaja ametikoha täitmiseni. Juuru koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja kandideerimisavaldusi oodatakse 1. septembrini. Tauno Kibur on ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil EELK koostöömedal on antud järgmistele Urvaste koguduse kaastöölistele Saksamaalt: Regina Eitge, Hans-Joachim Chollet, Hilde Chollet ja pastor Volker Plath. Anti litsents järgmistele Lääne praostkonna jutlustajatele: Aino Aarniste (Nõva kogudus) ja Kristo Hüdsi (Lääne-Nigula kogudus). Soome kiriku vaimulik Veikko Määttä on määratud Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. juunist. Seoses õpingutega on peatatud Hannele Päiviö ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungil EELK XXIX kirikukogu liikmeteks Lääne praostkonnast kinnitati õp Leevi Reinaru, õp Lembit Tammsalu ja Madis Kütt; Lääne-Harju praostkonnast diakon Kalle Kõiv, Sigrid Põld ja Heikki Ylönen; Pärnu praostkonnast abipraost Tõnu Taremaa, Joel Pulk ja õp Tiina Janno; Tartu praostkonnast Priit Kama, õp Ants Tooming ja Priit Humal; Viru praostkonnast abipraost Tauno Toompuu, õp Avo Kiir ja Õie Alt. Ants Kivilo on vabastatud Pärnu praostkonna ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil Kuulutati vakantseks Häädemeeste koguduse õpetaja ametikoht; kandideerimisavaldusi saab esitada 15. maini. EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Paistu koguduse juhatuse taotluse alusel pikendati õp Raivo Asuküla (65) ametiaega 28. veebruarini 2018. § 88 sätestab, et kogudusevaimuliku ametiaega võib pikendada kuni 70aastaseks saamiseni. Alates 70. eluaastast võib ametiaega pikendada ühe aasta kaupa. Sama paragrahvi ja Mustvee koguduse ...