Esileht » Teemad » Teoloogilist »

Lugeja küsib

Teoloogiadoktor Kaido Soom vastab lugejatelt saabunud küsimustele. Kas inimene pääseb igavesest hukatusest Jumala armust või on vaja ka teha palju heategusid?Luterliku kiriku teoloogia kohaselt saab inimene igavese elu tõesti usu kaudu Jumala armust. Head teod, mida inimene teeb, on aga usu vili. Seega ei saa öelda, et headel tegudel pole uskliku elus mingit rolli. Kus on usk, seal on ka head teod, armastus Jumala ja ligimese vastu. Kuid ...

Pühal aastal mõtleme eriliselt apostel Jaakobusele

Apostel Jaakobus vanem on palverändurite kaitsepühak. Äratuntavaks teeb Jaakobuse kammkarp tema õlal.  Repro

2010. aasta on kuulutatud pühaks aastaks ning see on eriline aeg seoses apostel Jaakobusega. Eriti peaks see rõõmustama neid kogudusi ja kihelkondi, mis on pühendatud Jaakobusele, samuti neid inimesi, kes võtavad ette palverännaku apostel Jaakobuse hauale, mis asub Hispaania loodeosas Santiago de Compostela katedraalis.Mis on püha aasta?Kuigi palverännakud apostel Jaakobuse hauale algasid juba 9. sajandil, sai püha aasta ...

Augsburgi usutunnistus

Käesoleval aastal tähistatakse peamise luterliku usutunnistuskirja, Augsburgi usutunnistuse (Confessio Augustana, edaspidi CA), koostamise 480. aastapäeva. Teksti endaga on iga huviline kindlasti tuttav, vähem teatakse ehk selle tekkimise ajaloolisest taustast.1521. aasta Wormsi riigipäeva järel oli Luther koos oma poolehoidjatega kirikust välja heidetud ning Saksa riigis lindpriiks kuulutatud, ent otsuse elluviimiseks puudus jõud. ...

Kuidas tõlgendada pühakirja?

Piibel on tekkinud kirikus ja väljendab kiriku usku. Jumal sidus oma rahva Moosesele Siinai mäel antud käsulaudadega: «Siis ma annan sulle kivilauad ning Seaduse ja käsud, mis ma olen kirjutanud neile õpetuseks.» (2Ms 24:12b) Repro

Minu hiljutine artikkel «Teadus allugu usule!» (EK nr 18, 14. aprill) on üles äratanud teadlaste kartmatud hääled. Nad soovitavad eemalduda iganenud piibliseletustest, panustades tõlgenduse teaduslikkusele ning ajakohasusele, mis ainsana kõnetavat nüüdisaegset inimest eksistentsiaalselt. Kiriklikult positsioonilt lisanduvad siia aga tingimused, mida teadus ei saa alati aktsepteerida ja mida kirik peab hoolimata teadusest ...

Tähistame Kristuse taevaminemise püha

392. a rajas keisrinna Helena Õlimäe tippu Eleona basiilika Kristuse taevaminemise mälestuseks. Kiriku hävitasid 614. a pärslased. Ristisõdijad ehitasid kiriku asemele 1102. a kaheksatahulise kiriku, mille sultan Saladin muutis 1187. a mošeeks: arkaadid müüriti kinni ja peale ehitati kuppel. Et ka muslimid austavad prohvet Jeesust, tohivad kristlased astuda taevaminemispühal mošee õuele palvetama ja jumalateenistust pidama. Internet

Nelikümmend päeva pärast Kristuse ülestõusmispüha, 13. mail, pühitseb kirik Kristuse taevaminemispüha. Luukas kirjutab sellest nii tema nime kandva evangeeliumi lõpus (Lk 24:50–53) kui ka Apostlite tegude raamatu alguses (Ap 1:1–11). Jeesus oli «pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile neljakümne päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist» ...

Jumala pojad

Evangelist Johannes, kes on ühe jüngrina olnud kohal Jeesuse elu kriitilistel hetkedel, rõhutab: Jeesus on Jumala ainusündinud Poeg.  Repro

Eesti Kiriku lugeja on saatnud toimetusse küsimuse: «Kuidas mõista Moosese raamatus öeldud sõnu 'Jumala pojad' (1Ms 6:2,4), kui me räägime Jumala ainusündinud pojast Jeesusest Kristusest?» Palusime vastust ja kommentaari teoloogiadoktor Toomas Paulilt.Piibli puhul tuleb meeles pidada, et Jumalast rääkimisel kasutatakse inimmaailmast pärit sõnu, mida ei tohi võtta sõna-sõnalt.Alustan ...

Palve risti ees

Suurel nädalal kutsub kirik inimesi süvenema Kristuse kannatustesse ja ristisurmasse. Mida teha, et võiksime kannatuse ja risti sõnumit mõista? Esimene on kindlasti see, et tuleme kirikusse jumalateenistusele ja avame Piibli ka kodus. Tuntud on mitmed vanad Kristuse kannatuste teemalised palvused ja mõtisklused: «Püha ristitee» oma klassikalise 14 peatusega kui ka kaasaegsetes lühemates-pikemates vormides; «7 sõna ...

Issand, anna meile oma armastav pilk

Rogier van der Weyden. Kristuse haudapanek. 1450.  Repro

Prantsuse vaimulike seas torkab silma üks eripärane mees, keda vahel nimetatakse lõnguste ja sulide hingekarjaseks: Guy Gilbert, kes pühendab oma elu ja tegevuse asotsiaalsete noorte kasvatamisele.Selleks, et niisugustele korravastastele ja kuritegelikele noortele ligi pääseda, neis usaldust äratada, on isa Gilbert andnud endale lõngusliku välimuse: tal on pikad juuksed, nahkjope mitmesuguste tärnide ja medalitega ning ...

Lugeja küsib

Miks budism on halvem? See on ju ka tore usk. Miks budism taevasse ei vii?Erinevatel religioonidel on ka erinevad lähenemisteed eksistentsiaalsetele küsimustele. Budism ei rõhuta taevast, vaid seal oodatakse nirvaanat. Kristlus kõneleb seevastu igavesest elust. Kristluse keskne põhimõte on lunastus: see tähendab, et inimene saab oma eksimused andeks ja pääseb igavesse ellu tänu sellele, et on Kristuse poolt lunastatud. ...

Maarjapäev kutsub meid mõtlema Jeesuse emale

Carlo Crivelli. Maarja kuulutamine püha Emidiusega. Fragment 15. sajandi altarimaalilt Ascoli Piceno kirikus Itaalias. Ingel Gabrieli kõrval põlvitab linna kaitsepühak Püha Emidius. Repro

Paastumaarjapäeval tahame taas meenutada Jeesuse ema Maarjat, kes on aeg-ajalt jäämas oma kuulsa poja kõrval unustuse hõlma. Teenimatult, sest paastumaarjapäev (25. märts) on päev, mil pandi alus tema poja sünnile. Täpselt üheksa kuud enne jõule külastas Maarjat ingel Gabriel ja kuulutas, et ta jääb lapseootele Pühast Vaimust (Lk 1:26jj).Sellal kui ortodoksi ja katoliku kirikutes austatakse ...

Palvest ja paastust

Käbi Kanter

Ma jaksan ikka veel üllatuda iga-aastaste üleskutsete peale olla jõuluajal tähelepanelikum ja hoolivam, mõelda oma lähedastele jms. Aga pärast jõule? Oleme harjunud poliitikutega, kelle hoolivus tärkab just valimiskampaania ajaks, ja mõistame samas suurepäraselt, et hoolimine ja armastus saab olla üksnes püsiv ellusuhtumine, mitte kampaania. Tuhkapäeval algab nelikümmend päeva kestev paastuaeg, ...

Eile oli küünlapäev ehk küünlamaarjapäev

Vanasti pühitseti just selle päeva teenistusel järgneva aasta kirikuküünlad. Päeva täpne nimetus on Issanda templissetoomise püha, mil meenutatakse Luuka evangeeliumis (2:22–33) talletatud sündmusi Jeruusalemmas 40 päeva pärast Jeesuse sündimist. Maarja oli pärast sünnitamist ettenähtud päevad kodus ja nüüd läksid nad kogu perega templisse Jumalat tänama ja korrakohast ohvrit ...

Paul Tillich – kristluse kaitsja

Luues teoloogiat modernse aja kristlusevastaste rünnakute all, oli Tillich üks suuremaid kristluse kaitsjaid 20. saj. Tema südameasi oli leida uus keel, milles rääkida Jumalast. Paul Tillich sündis 20. augustil 1886 Brandenburgis Starzeddeli külas kirikuõpetaja pojana. Teoloogiat ja filosoofiat õppis Berliini, Tübingeni, Breslau (Wrocławi) ning Halle ülikoolis. Doktoridissertatsiooni kaitses 1910 ja habiliteerus ...

Südametunnistus kuulub inimeseks olemise juurde

Elukultuuri Instituut on kirjastanud raamatu «Südametunnistusest», mis sisaldab kahte Joseph Ratzingeri (paavst Benedictus XIV)  esseed. «Südametunnistus ja tõde» ilmus algselt 1991, «Piiskopid, teoloogid ja moraal» 1984. Esseed erinevad veidi stiililt ja teemakäsitluse: esimene on konkreetsem, teine üldisem ja püstitatud teema erinevaid tahke mitte niivõrd avav, kui markeeriv või lausa ...

Ühe poolmüstiku sammukajas Toomele kogunedes

Sel aastal – ja õigusega – tahetakse tasa teha seda, mis nõukogude olevikus tegemata jäi. Uku Masingu 100. sünniaastapäeva tähistades on ürituste ring, mille ühiseks eesmärgiks ikka Masingust mõelda, tõesti lai. «Ülikool peab auasjaks oma kunagise noorima professori mitmekülgse loomingu ja filosoofia meenutamist,» rõhutas kalendrisügise algusesse seatud ...