Esileht » Teemad » Teoloogilist »

Piibel on «roheline» algusest otsani

Põllumees ei ole mingi maausu jutlustaja, ta lihtsalt teab: narri põldu üks kord, põld narrib sind üheksa korda. Tauno Kangro monumentaalskulptuur «Kalevipoeg kündmas» Põltsamaa Sõpruse pargis.  Internet

«Kristlikus omailmas on inimene seatud hingetu looduse valitsejaks, tooraine kasutajaks.» See väide, mida lugesin aastat kolm tagasi Rohelises Väravas, ehmatas mind nii kõvasti, et seisab praeguseni meeles. Polnud mul ju vaja kuskilt järele vaadata, sest teadsin peast:Kiitke Issandat maa pealt,mere hauad ja elukad,tuli ja rahe, udu ja lumi,tormituul, mis täidab Tema käsku;kõik mäed ja künkad,seedrid ja ...

Kuidas ma jumalaraha küljest näpistasin

Ära jäta jumalaraha andmata. Rita Puidet

Kui ma pärast palgapäeva linna läksin, oli mul üks rahasumma. Kui palju või mis – ei sellest või kõnelda. Meil on ju kõik väga konfidentsiaalne. No läksin linna. Ega see vaba päeva saamine ei ole kah nii, et ise võtad. Kunas ülemus suvatseb sulle päevakese lubada. Ülemusega vestlemine on nagu robotiga suhtlemine: rääkida ju võid, aga ta ei kuule sind.Läksin linna, aga enne veel ...

Religioon on nagu keel

Hoolimata sellest, et enamik Eesti elanikkonnast ei määratle end usuliselt, on mitmed religiooniga seotud arusaamad ning toimingud, nagu näiteks kiriklik laulatus, paljudele loomulikuks elu osaks.  Internet

Vastus küsimusele, kui oluline on religioon tänapäeva Eestis ning kus me võime kohata märke religioonist või religioossusest, sõltub vastaja perspektiivist. Sellest, milline on tema seos religiooniga ning millised religioonialased teadmised. Eesti tegelikkus on, et kümme aastat tagasi oli enam kui kaks kolmandikku Eesti elanikest kindla usutunnistuseta. Seda osutas 2000. aastal läbiviidud rahvaloendus. Kuus aastat tagasi ...

Pühade tekstide saatus ootab lahendust

Tekkinud olukorda saab lahendada pragmaatiliselt ehk mitmest katkisest piibli osast saaks restaureerimise tulemusena ühe korraliku köite. Jaan Bärenson

Dr Heino Noor on pöördunud Eesti Piibliseltsi ja Eesti Kiriku poole murega, mis teha kasutuskõlbmatuks muutunud piiblite ja lauluraamatutega.Haapsalu koguduse ning Eesti Piibliseltsi liikme, 24. aprillil 89. sünnipäeva tähistanud Heino Noore valduses on tema vanatädile kuulunud kaks ülemöödunud sajandist pärit tarvitamiskõlbmatut piiblit ja üks lauluraamat. Seepärast tekkis vanahärral küsimus, ...

Jumala armastus kuulub kõigile, kirik peab kutsuma kadunud hingi

Suurbritannia kodanik David Wilkinson, kes puhuti elab Eestis Tallinna külje all Kose kiriku lähistel, vaeb Eesti luterliku ja Inglismaa anglikaani kiriku erinevusi, jõudes seisukohale, et hoolimata teatud erinevustest on ühisosaks nõue jagada Issanda armastust, nii nagu Ta seda ise soovis. Minule kui välismaalasele tundub, et kuigi Inglismaa kiriku (Church of England) liturgia on sarnane EELK liturgiaga, on inimeste kultuuriline taust väga ...

Jumalikku armastust ülistav laulik

Jacopone da Todi (1230–1306)

Aristokraatsest Umbria perekonnast pärit Jacopone töötas juristina. Kui tema naine suri, oli Jacopone 47aastane. Teadmata põhjusel loobus da Todi ametist ning hakkas räbalates kahetsejaks, bizzacone'ks. Kümme aastat hiljem astus ta frantsiskaani ordu liikmeks. Da Todi veetis palju aega püha Franciscuse elu üle mediteerides. Ka armastas ta kirglikult Daam Vaesust. Siis sekkus ta paavstivastasesse võitlusse, mispeale vangistati ...

Ah sa Juudas!

Giotto di Bondone, fresko «Juuda suudlus»,  14. sajand. Repro

Juudas on üks ilus poisslapse nimi. Ja mitte üksi: see nimi oli kord ka tervel riigil – Juudamaal. Piibli lehekülgedelt võib nime Juudas leida 188 korral (kui toksida arvutisse Juuda, siis 1080 korral), vaid 27 korral on mõeldud äraandjat Juudast. Ometi on just see äraandja kuulsaks saanud ning nüüd mõeldakse Juudast nimetades enamasti ikka tema peale.Juudas on vist küll enim erimeelsusi põhjustanud isik Piiblis. ...

Vaiksel laupäeval saabub Jeesuse hauakirikusse taevane tuli

Tuledes Jeesuse hauakirik Jeruusalemmas.  Internet

Kui paljud meist on kuulnud pühast tulest, mis süttib Jeruusalemmas Jeesuse hauakirikus? Ehkki kindlaid tõendeid imelise tule kohta on hiljemalt IX sajandist ja ehkki olen aastaid õppinud teoloogiat, kuulsin sellest tulest alles mõne aasta eest. Kuidas süttib püha tuli? Kui Jeruusalemma ortodoksi patriarh läheb vaiksel laupäeval Jee­suse hauakabelisse pühas hauakirikus (kus on kustutatud tuled) ja palvetab, siis saabubki ...

Immaculata – meie ideaal 4. osa

Militia Immaculatae rüütelkonnas kerkivad ka mõningad sektidele omased jooned. Nii Kolbe kui ka Stehlin rõhutavad, et päästa tuleb võimalikult palju hingi (kes muidu hukkuvad), kasutades kirjanduse levitamiseks moodsaimaid tehnilisi vahendeid jne. Nende väide, et «Kirikut saab säilitada ja uuendada ainult läbi innukate kutsumuste», kõlab nagu lahkuskude õpetus, et Jumala toimimine sõltub inimeste ...

Naisuurimuskeskuse seminaril käsitleti kolme suure religiooni soolist küsimust

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus korraldas seminari «Kolm religiooni soolises prismas».Avasõnas ütles keskuse juhatuse liige Ilvi Jõe-Cannon, et religioonides väljenduvaid erinevaid väärtusi ja arusaamu inimeseks olemisest on kaasajal vajalik uurida, kõrvutada ja analüüsida juba kas või seetõttu, et Eesti on vastu võtnud usundiõpetuse uue õppekava. Kas ja kuidas on väärtustatud mehi ja ...

Kuidas mina võiksin laulu-ja palveraamatuaastat tähistada

►Kui mul veel ei ole, siis hangin või lasen endale mingiks tähtpäevaks kinkida «Kiriku laulu- ja palveraamatu».► Pean meeles ja tuletan teistelegi meelde, et parim kink ristilapsele konfirmatsioonipäevaks või mõneks muuks tähtpäevaks on laulu- ja palveraamat!► Kui minu lauluraamat on sagedast kasutamisest kulunud, siis püüan teda parandada või lasta uuesti köita, et saaksin oma raamatut edaspidigi ...

Immaculata – meie ideaal 3. osa

«Kogu väljavalitud rahva ajalugu on lahing Jumala ja kuradi vahel tema paljude maskide all.» Stehlin viitab ka Maarja kuulutusele La Salette ilmutuses (1846), mille kohaselt enne lõppu hakkavat maailmas valitsema valerahu, kus inimesed mõtlevad ainult iseenda lõbudele, Rooma kaotab usu ja saab Antikristuse paigaks. Pärast II Vatikani kontsiili kehtib, et «isegi Kiriku ametlikud institutsioonid on vaenlase käes». Kiusatakse ...

Paastukuu algas oratooriumi esiettekandega

Juhan Aavik lõpetas Peterburi konservatooriumi 1907. a trompeti erialal ning 1911. a teooria ja kompositsiooni erialal.

1931. a märtsikuu esimesel päeval jõudis esiettekandeni prof Artur Kapi (1878–1952) oratoorium «Hiob». See oli tõeline suursündmus Eesti muusikaelus. Estonia kontserdisaal oli rahvast pilgeni täis. Kohal olid riigivanem, valitsuse liikmed, välissaadikud. Publik raatsis saalist lahkuda alles siis, kui Kapp juba istus Estonia Valges saalis oma ametivendadega, kes meistrit muidugi «elada» lasksid. Monumentaalne teos oli ...

Treffneristid: et avarduks maailmapilt

Töiselt loomingulises meeleolus möödub Treffneri gümnaasiumi religiooniloo topelttund klassiruumis, mille aknast vaatavad sisse Tartu Jaani kiriku terrakotafiguurid. Liina Raudvassar

Koolis, mille teoloog Hugo Treffner 1884 asutas ja kus kirjamees Anton Hansen Tammsaare 1898–1903 õppis, on religioonilugu pärast Eesti taasiseseisvumist katkematult õpetatud. Üle kümne aasta on õpetajaks Toomas Jürgenstein, kes lisaks religiooniloole annab ka filosoofiat ja on tänavu lõpuklassi juhataja. Eesti Kirik jõudis ajaloolisse majja Tartus Rüütli ja Munga tänava nurgal, kui 11.d klass alustas ...

Immaculata – meie ideaal 1. osa

Selle pealkirja all ilmus 2007. a katoliku preestri Karl Stehlini raamat Neitsi Maarja kohta. Katoliikliku vaate järgi on Jeesuse ema Maarja sündinud ilma pärispatuta, olles seega plekitu (ladina k immaculata), et olla võimeline sünnitama patust puhast Poega, kes on maailma Lunastaja. Õpetus Maarja pärispatuta eostamisest levis keskajal ning vastava dogma, mida ei tunnusta ei protestandid ega ortodoksid, kinnitas paavst Pius IX 1854. a. ...