Slava Ukraine
Esileht » Teemad » Ristimisaasta »

Fotokonkursi töid

I koht (žürii- ja Interneti-hääletuse võitja): «Oma rist», autor Lea Nõmm.

Esimesel advendipühapäeval autasustas peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus jumalateenistusel fotokonkursi «Uue elu allikale» võitjaid. Žürii otsusel anti välja I ja II koht, kaks eripreemiat ja kaks tunnustust. Fotodega saab tutvuda koduleheküljel www.ristimine.ee. EELK Konsistoorium          

Eesti Kirik kutsub lugejaid üles kirjutama teemal «Meeldejääv ristimiskogemus» või «Minu elu ristiinimesena»

Lood ei pea tingimata olema iseenda ristimiskogemusest. Kirjutis võib olla ajendatud ka mõne lähedase või tuttava ristimisest, mis kirjutajale hinge läinud või muul moel meelde jäänud. Hea on, kui lugu saadab ilmestav foto.Vormi ja stiili osas nõudeid pole. Ootame teie kuni 2 lk pikkusi arvamuslugusid, mõtisklusi, nostalgilisi mälestusi, aga ka niisama lahedaid pajatusi ristimiskogemusest. Parimad lood ...

Ristimine on osa evangeeliumist

Misjonikeskuse 13. suveseminaril võeti aluseks EELK ristimise teema-aasta ning kõneldi ristimisest ja misjonist. Õppetööks kohandatud Luua metsanduskooli mõisakompleksis pidas 30. juulist 2. augustini loenguid professor Robert Kolb USA St. Louisi Concordia seminarist. Ettekande «Ristimine ja evangeelium ühendavad kristlaskonda» esitas Ingmar Kurg.Nõva koguduse õpetaja Kaisa Kirikal tuli seminarile, et rohkem aru saada ristimise ja misjoni seosest ning sellest, mida ...

Ristimispühadest Helme koguduses

Ristimise läbi võetakse inimene kiriku liikmeks. Ristimise sakramenti jagab Helme kirikus õpetaja Arvo Lasting.Foto: Rein Mikk

Imeline on Jumala arm, et Ta meile kingib õnnistusrohket osadust oma kirikus enda ja kristlike õdede-vendadega. Selle imelise osaduse kinkis Jumal oma kogudusele nelipühal Püha Vaimu väljavalamise läbi. Küllap meenutati paljudes kogudustes nelipüha sündmust mõne ristimistalitusega. 11. mai pakkus selleks väga piduliku võimaluse, mil tänasime oma emasid maise elu kinkimise eest ning kiitsime Püha Vaimu uue, taevase elu kinkimise eest. Talgutööd enne pühaHelme koguduses on ...

Töörühm käis koos

Peapiiskopi poolt kokku kutsutud ristimise töörühm pidas koosoleku 20. mail. Koosolekul arutati ristimisteemaliste infomaterjalide publitseerimist. Väljakuulutatud leeriõpiku konkursi võitjad olid Jaak Aus ja Meelis Holsting ning nendega sõlmitakse töö teostamiseks leping. Koosolekul osalejaid teavitati ka viimasel piiskoplikul nõukogul räägitud ristimisteemalistest küsimustest.Nelipühal kuulutas peapiiskop välja ristimisteemalise fotokonkursi «Uue elu allikal», mille ...

Ristimise kolm kuju. Lasteristimine ja lapseusk 3.

Jeesus ütleb, et kes usub ja on ristitud, saab õndsaks. Foto: LNÜ väljaanne «Mina usun»

Enamik kirikuid ja kristlasi peab lasteristimist õigeks, põhjendades seda viitega Jeesuse käitumisele, kes ei hoolinud jüngrite keelust, võttis tema juurde toodud väikelapsed sülle, õnnistas neid, ütles, et nende päralt on taevariik (Mk 10:13–16; Mt 19:13–15; Lk 18:15–17), ja tõi nad koguni eeskujuks täiskasvanuile: «Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki» (Mt 18:2; Mk 9:33–37; Lk 9:46–48). Siin ei räägita usust ega nõuta ...

Ristimise kolm kuju. Kristlik ristimine kolmainu Jumala nimesse 2.

Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. (Mt 28:18–20) Kristliku ristimise algus on peitunud hämarusse. Seda eeldatakse kõikjal Uues Testamendis, ent varaseima aja kirjeldajad – Paulus (Rm 6:3; 1Kr 1:13,15, 6:11, 10:2) ja Luukas (Ap 2:38, 8:16, 10:48) – tunnevad ...

Ristsed poeetilisena

Ristimise tagajärg ehk kuulumine kristlusesse ei tohiks jääda peidetuks – nagu ei tohiks seda olla ka kuulumine mis tahes teistsugusesse konfessiooni või põhimõtteline ilmalikkus. Muidugi on see vaieldav, ent oma veendumuste varjamine on minu arvates alati tõendiks inimese nõrkusest.Kirjandus võib ses suhtes olla vägagi ambivalentne. Aastal 1962 kirjutas Ain Kaalep (1926) luuletuse «Ristsed». See on justkui autobiograafiline, lüürilise mina vallatu pihtimus ajast rohkem kui ...

Ma olen ristitud! – Ja mis siis?

Diakon Eha Kraft (keskel) teeb evangeeliumi teksti mõistetavaks  mängulises keeles. Foto:Outi Huhtajärvi

Märtsikuu teisel nädalavahetusel toimus Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) korraldatud ristimisteemaline koolituslaager «Ma olen ristitud! Ja mis siis?». Kui ma tol reede õhtupoolikul Tallinna-Tartu maanteelt Kosele sisse keerasin, hakkas esimesena silma üle metsa kõrguv kirikutorn. Alevik elas tavapärast nädalalõpuelu: toidukottidega koju ruttavad pereemad, tänavanurgal hamburgerit söövad noorukid, kõrtsi ees suurem hulk «väsinud» meesterahvaid. Mõnikümmend meetrit keskuse ...

Ristimise kolm kuju. Ristija Johannes ja Jeesuse ristimine 1.

Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl: «Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!» (Mk 1:9–11) Kristliku ristimise eelkäijaks on Jeesuse ristimine Ristija Johannese poolt. See erines teistest Johannese toimetatud ristimistest, sest siin astus ...

Algavad ristimise teema-aasta koolitused

Laste- ja Noorsootöö Ühendus kutsub koguduste vaimulikke ning laste- ja noorsootöötegijaid 7.–9. märtsini Kose pastoraati nädalalõpulaagrisse. Koolituslaager teemal «Ma olen ristitud! Ja mis siis?» pakub laste- ja noorsootöötegijatele head võimalust oma teadmisi täiendada ja juurutada ning värskendada. Ristimise olemusest luterlikus perspektiivis räägib Pilistvere koguduse ...

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on aastad 2008 ja 2009 ristimise teema-aastateks

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on aastad 2008 ja 2009 ristimise teema-aastateks. Teema-aastate eesmärgiks on ristimise väärtustamine ja teadvustamine nii meie kirikus kui ühiskonnas. Suuname üheskoos oma tähelepanu ristimise vaimulikule sisule, ristimiseelsele ja -järgsele õpetusele ning elule ristiinimesena. Otsime ja kasutame uusi võimalusi ja abivahendeid ristimise õnnistuse mõistmiseks ja sellest osa ...

Ristiinimese teekonna algus

Peapiiskop Andres Põder nimetas aastad 2008–2009 ristimise teema-aastateks. Põhjuseks eelkõige see, et kuigi eestlased on endid ristida lasknud juba aastasadu, püüdnud elada ristiinimese elu ja väärtustanud kristlikke põhimõtteid, on ristimise koht kristlikus mõtteruumis hägustunud.90ndate aastate alguse innukus, mil ateistliku kirikuvaenuliku poliitika alt vabanedes tuldi ristima end ja oma peret, on ...