Slava Ukraine
Esileht » Teemad

Temaatiline

Kirikuvalitsuse liige ei välista Aleksandri koguduse pankrotti

Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) kinnisvaraettevõtte Kiriku Varahaldus OÜ juht, kirikuvalitsuse liige ja SA Narva Aleksandri Kirik juhatuse liige Mati Maanas ei välista koguduse pankrotti Aleksandri kiriku renoveerimise rahastamisega seotud kohtuasja tulemusena. EELK kantsler Urmas Viilma ütles Põhjarannikule seoses eelmisel kolmapäeval Viru maakohtus langetatud otsusega, millega Narva Aleksandri kogudust kohustati tasuma ...

Rohutirtsude nuhtlus: Piiblis kirjutatu tunnistus

Rohutirtsud tulid kogu Egiptusemaale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse paigusse; enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid olnud ka enam pärast seda. Need katsid kogu maapinna, nõnda et maa mustas; nad sõid ära kõik maa rohu ja kõik puude vilja, mis rahe oli üle jätnud. Ja kogu Egiptusemaal ei jäänud üle midagi haljast puudel ega väljarohtudel. (2Ms 10:14–15) Kirjeldatud omapärast loodusnähtust, rohutirtsude ...

Armsad lugejad!

Teie ees olev vaheleht on EELK Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi häälekandja, mille eelkäijaks on Eesti Kiriku nime kandnud ajakiri, mis aastakümneid kajastas paguluses tegutsenud E.E.L.K. käekäiku ja ilmus viimastel aastatel Eesti Elu vahel. Vaheleht ilmub ülemaailmsena, olles samal ajal Tartus ilmuva ajalehe Eesti Kirik ja Torontos ilmuva ajalehe Eesti Elu vahel trükituna ning kogumahus ka internetis kättesaadaval ajalehe Eesti Kirik ...

Välis-Eesti piiskopkonna leht pdf formaadis

Välis-Eesti piiskopkonna leht Ajalehe Eesti Kirik lisa (28. novemeber 2012 Nr 47/48)

Teoloogilist

Judaismis on tekstid pühamad kui paigad

Teisipäeval, 20. mail toimus Tartus järjekordne Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusarja «Püha ja paik» ettekanne. Pühadusest judaismis rääkis Tartu ülikooli usuteaduskonna emeriitprofessor Kalle Kasemaa. Kuumale ja eba­akadeemiliselt päikselisele ilmale vaatamata oli kohale tulnud palju huvilisi. Kui üldjuhul keskendub loengusari püha mõistele mingi religiooni vaatepunktist ja selle ...

Vaimulike konverents

Jumalateenistusest ja selle uuendamisest

Eesti Kirikus on seoses uue kirikukäsiraamatu valmimisega kirjutatud mitmeid arvamusi jumalateenistuse uuendusest. Ühed on selle poolt, teised vastu. Liitsõna jumalateenistus vihjab sellele, et seal tegeldakse Jumala teenimisega. Selline termin võib olla eksitav, sest tegu on kahepoolse kommunikatsiooniprotsessiga. Esmalt kõnetab Jumal meid ja annab meile seda, ...

Ristimisaasta

Fotokonkursi töid
I koht (žürii- ja Interneti-hääletuse võitja): «Oma rist», autor Lea Nõmm.

Esimesel advendipühapäeval autasustas peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus jumalateenistusel fotokonkursi «Uue elu allikale» võitjaid. Žürii otsusel anti välja I ja II koht, kaks eripreemiat ja kaks tunnustust. Fotodega saab tutvuda koduleheküljel www.ristimine.ee. EELK ...

Eesti Kirik 1000

Leht on lugejate nägu
Mõnikord kohtuvad lugejad ka Eesti Kiriku toimetuses: Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming (vasakult), Raadio 7 toimetaja Haldi Leinus ja Usuteaduse Instituudi rektor Randar Tasmuth. Foto: Merje Talvik

Ehkki Eesti Kiriku lugejate read aja jooksul nii täienevad kui hõrenevad, on üsna märkimisväärne, et suur osa neist, kes meie lehte tellivad, on seda teinud juba viimased paarkümmend aastat. «Mina olen tavaline inimene ja siin jätkub lugemist küll,» kostab Aivi Otsnik Eesti Kiriku juubeliväljaande eel. Aivi tellib lehte lisaks endale ...

Eesti Vabariik 90

Riigikogu esimees ei ela basseiniga luksusvillas

Saksamaa eelmise kantsleri Gerhard Schröderi tütre sõbrad olid väga üllatunud ja isegi pettunud, kui selgus, et nende liidukantsleri tütrest sõber ja tema perekond ei elagi basseiniga luksusvillas. Hoopis kortermaja (vist?) viiendal korrusel. Seda ja sellele sarnaseid lugusid analüüsides jõudis kantsleri ajakirjanikust abikaasa Doris ...