Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Jumal on meid loonud oma Vaimu eluasemeks

Lk 11:14–26 Antiikajal oli üldine arvamine, et haigus ja hädad on patu tagajärg. Kas peaksime praegu teisiti arvama? Meil ei ole mingit põhjust tänapäeva meditsiini ja selle saavutusi hakata Piibli järgi korrigeerima. Ülepea ei peaks tänapäeva kristlasel olema probleeme ühegi loodusteaduses esineva väitega. Teaduse ja usu tasakaalu saame õppida meie tipploodusteadlastelt, kellest mitmed on ka ustavad koguduseliikmed ja tõsiusklikud kristlased. Aga nõnda nagu kuue päevaga ...

Meiegi rahvas on Jumalale armas kui silmatera

Mt 15:21–28 Lisaks evangeeliumile kõnetab meid tänavusel vabariigi aastapäeval ka 24. veebruariks loositud vennastekoguduse juhtsalm: «Issand hoidis oma rahvast nagu oma silmatera» (5Ms 32:10). Evangeeliumi lugu leiab aset umbes paar tuhat aastat tagasi kaugel pühal Iisraelimaal Iisraeli rahva hulgas. Omakorda üle tuhande aasta varem olid kaananlased ja muud võõrrahvad siit kõrvale aetud, et väljavalitud rahvale tõotatud maa anda. Õieti arvestab Vana Testamendi ajalugu, et ...

Siis viis Vaim Jeesuse kõrbe kuradi kiusata …

Mt 4:1–11 Olen küsinud sõpradelt, mis vaim see oli. Hea meel on, et praegune eestikeelne piiblitõlge annab viite ette, kirjutades Vaimu suure algustähega. Nii see on – Jumala Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata! Me võime iga päev paluda: «Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!» Aga meiegi peame teadma, et ainult läbikatsutud, läbikiusatud usk on oma väärtust tõestanud. Jeesuse viis Jumala Vaim kõrbesse. Aasta tagasi andsime sõprade toel välja ...

Usu läbi üles Jeruusalemma

Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: «Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.» Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko ...

Sõna toimib ja tegutseb inimeste juures

Aus, Jaak

Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga: «Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.» LK ...

Hea peremees ja tema viinamäetöölised

Tarmo Kulmar

Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: «Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!» Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõndasamuti. Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil ...

Issand on meiega ka rõõmupäevadel

Jh 2:1–11 Pühakirjatekst Kaana pulma looga võimaldab meil välja lugeda mitut meie elu puudutavat vaatekohta. Tähelepanelikule lugejale kirgastub mõnigi oluline elutõde, mis on perekonnaelus tähtis. Läinud koos jüngritega Kaana pulma, on Jeesus andnud tunnistuse sellest, kui kõrgelt ta hindab abielu ja perekonda. Oma tähendus on sellelgi, et Jeesuse tegu pulmas oli esimene tunnustäht, millega ta avaldas oma jumalikku kirkust. See näitab, et inimese elu olulisemad väärtused ...

Ristimisega algab igaühe missioon

Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: «Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!» Jeesus aga kostis talle: «Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!» Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl ...

Vaid kummardades leiad tema

Mt 2:1–12 Kes täna kirikuis kuulaks astroloogide juttu? Paranda meelt või posi kusagil mujal, ütleksime neile. Isegi Piiblis oleme andnud Jeesust idamaalt kummardama saabunuile kauni «tähetarga» nimetuse, et kõlaks ikka paremini. Öelda võiks nende kohta ka lihtsalt nõiad. Sest nõiduse alla see tähemärkide lugemine toona liigitati. Ja muude nõiduste seas on ka astroloogiaga tegelemine Moosese seaduse järgi üks ebausu vorme (vt 5Ms 18:10–14). Tähtede järgi oma elu ja tee ...

Jõuludel laotame hinge Jumala ette

On jõulueelsed päevad – kiirustavad rahvahulgad jooksevad läbi poodide. Paljud inimesed on tegemas kõik, et jõulud võiksid tulla ilusad. Kas kaardid on saadetud ja kingitused ostetud? Kuusk ja küünlad, jõuluroad, toad puhtaks. Paneb ohkama – kas ikka jõuab kõik nii, nagu peab? Kas keegi rõõmustab mu kingitustest? Kas lumi ikka jääb maha? Nii palju küsimusi! Äkki peaksime aga seisatama ja küsima hoopis, mis teevad jõulud jõuludeks. Mis teeb jõulud meie jaoks tõelisteks? Äkki ...

Kas sina oled see …?

Mt 11:2–10 Oli mees Juuda kõrbes, nimega Johannes. Tema riided olid kaamelikarvadest ja tema niuete ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett. Ta oli Hüüdja hääl kõrbes! (Mk 1:3–6) «Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatusse: «Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad! Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud ...

Mis sa, hing, veel tahad?

Lk 21:25–33 Ühes kaubanduskeskuses oli üles seatud laud. Sellel väike advendikaunistus ja kauss piparkookidega. Kuid peamine – palju joonistuspaberit ja pliiatseid, muidugi laste jaoks. Hea idee! Pikemalt mõtlemata võtsin istet ja tõmbasin paberi ning pliiatsid lähemale. Hakkasin kah joonistama. Ise ka ei tea, miks. Ümberringi käis tavaline melu ja sagin. Sekka parimaid pakkumisi ja soodsamaid lahendusi. Kõik müüvad. Mina müün ka, aga ma olen väsinud. Nagu paljud ...

Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane

Mt 21:1–9 Eesti rahva ellu on tulnud aeg, mil arutletakse, räägitakse ja avaldatakse meelt teemal, millised peaksid olema rahva juhid. Millised on omadused, mis neil tingimata peaksid olema, ja milliseid jooni me nende juures näha ei tahaks. Kujutelm ideaalsest valitsejast on teadupärast mingil kujul rahva meeles olnud alati, aga läheb vaja teatud asjaolude kokkulangemist, et see aktuaalseks saaks ja jõuliselt esile astuks. Aeg peab saama täis. Kirikukalendris on algamas ...

Mina olen sinu Jumal

Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ...

Jumalal on meie juures oma töö teha

Ps 94:8–15 Meie ümber on hiline sügis. Looduses on kõik kolletanud ja närbunud, hinge tekib pimeduse ja lootusetuse tunne. Järgmine pühapäev on igavikupühapäev, mis tunnistab, et inimene on kaduv. Meile öeldakse «Valvake!». Saage aru, te sõgedad rahva seast ja te albid! Millal te saate targaks? Rängad ja valusad on need lauliku sõnad. Tema suu läbi kõnelnud Issanda sõnadest kostab nõutust ja hämmeldust. Looja, kes oma olemuselt on alalhoidlik ja selle omadusega ...