Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled andnud meile elu ja kõik eluks vajaliku. Aita meil rahul olla sellega, mis meil on. Õpeta meid väärtustama aar­deid, mis on kadumatud ja mille väärtus tõuseb aja jooksul. Aita meil otsida sidet Sinuga ja saada meile oma Püha Vaimu, et tunneksime, milline on elu tõeline mõte ja väärtus. Jeesuse nimel, aamen.

Eestpalve

Püha kolmainus Jumal. Me täname Sind, et oled meid loonud ja meile elu andnud. Me täname Sind, et võime saada Kristuse surma pärast oma patud andeks ja leida puhta südame. Me täname, et kõnetad meid Püha Vaimu läbi ja annad usku ning juhid meid eluteel. Kõik siin maailmas on Sinu armastava juhtimise all ja see toob meie südamesse tänu ja ülistuse. Sinule, püha Jumal, anname tänu ja ülistust! Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma kiriku siia maailma rajanud selleks, et näidata meile eluteed. Sa oled saatnud Püha Vaimu, et meil oleks kindlus ja veendumus. Läkita meile ja meie kirikule oma Püha Vaim, et võiksime kogeda Sinu lähedust ja teha eluteel õigeid valikuid. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me tuleme Sinu ette oma hirmude ja küsimustega, murede ja koormatega ning teame, et Sinu käes on lahendused ja abi. Anna meile oma Püha Vaimu, et võiksime hoiduda halvast ja teha seda, mis on hea. Anna meile usku ja lootust, armastust ja hoolivust. Tule ja uuenda meie elu, et saaksime sind kiita ja ülistada. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et tohime Sind kutsuda taevaseks Isaks ja võime alati palves Sinuga kõnelda. Täname, et Sa armastad, toetad ja aitad meid eluteel ning kuuled alati meie palveid. Ole ligi neile, kes eluraskustes Sinu poole pöörduvad, ja aita neil leida kindel elutee. Tröösti kurbi ja õnnetuid. Anna meile jõudu palvetamiseks ja Sinult abi otsimiseks ning tänamiseks. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled pühas ristimises võtnud meid vastu taevariigi kodanikeks. Sa kannad meie eest hoolt igal hetkel, kuni elame, ja pärast surma võtad meid vastu igavesse ellu. Täname Sind selle eest ja laulame Sulle ülistust. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meie elule mõtte ja sihi. Sa kannad meid läbi selle maailma raskuste ja murede ja annad meile elus kõike, mida vajame. Kui meie elu kord lõpeb, siis võime saada taevasesse kodusse. Täname Sind selle hoolitsuse eest! Aita meil elada oma usu kohaselt siin maailmas ja anda oma eluga usust hea tunnistus teistelegi, et inimesed võiksid kõigis elu muredes ja hirmudes Sinule loota. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et võime alati eluteel loota Sinu juhtimisele. Täname Sind selle eest, et Sa annad andeks eksimused ja aitad meid tagasi õigele eluteele; et Sinu juhtimisel ei pea me muretsema homse pärast, sest Sina ise kannad meie eest hoolt. Ole ligi neile, kes on eksinud ja kelle elus on palju muresid ja probleeme. Aita neil leida õige elutee ja kogeda Sinu juhatust. Aamen.

Eestpalve

Hea Jumal, me täname Sind, et Sa äratasid oma Poja Jeesuse Kristuse surnuist ja avasid meile seeläbi tee igavesse ellu. Me täname, et on olnud neid, kes meile sellest usust on tunnistanud ja meid eluteele juhatanud. Aita nüüd meilgi anda oma eluga hea tunnistus usust ja juhtida inimesi Jumala juurde. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et Sina oled meid nii väga armastanud, et oled lasknud oma ainusündinud Pojal ristil surra ja inimkonna patud kanda. Anna meile lootust, et usk võiks kanda meid läbi elu raskuste, kuni kord jõuame igavesse ellu Jumala riigis. Õnnista saabuvaid pühi, et sõnum päästest ja elu võidust võiks kosta kõigini. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et Sa lasid oma Pojal Jeesusel minna Jeruusalemma selleks, et ta kannaks inimkonna patud. Täname Sind ennastohverdava armastuse eest! Ole meid valmistamas suure nädala vastu, et võiksime tunnetada Sinu armastuse suurust ja vastu võtta kõik Sinu annid ja õnnistuse. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et Sa saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma meid päästma. Issand, me täname Sind, et Sa kannatasid selleks, et meil elu oleks. Me täname selle ennastohverdava armastuse suuruse eest. Aita meil olla maailmas selle armastuse jagajateks ja heade tegude tegijateks. Aita meil juhtida teisi inimesi usu juurde ja anda oma eluga hea tunnistus usust. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, täname Sind, et oled saatnud oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma, et anda meile seda, mida vajame. Sina kannad hoolt nii meie argise kui ka usulise elu eest. Täname Sind, et annad sihi, mis kannab meid tänasest päevast igavikku. Aita meil aidata hädasolijaid nii igapäevase leivaga kui Jumala sõnaga. Aita meil armulaual kogeda Issanda lähedust ja jagada seda toetust teistele inimestele meie ümber. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et sina saatsid oma Poja siia maailma selleks, et inimesed päästa kurjuse meelevalla alt. Ole ligi neile, kes peavad võitlema kurjusega, ja aita, et nad suudaksid kanda oma koormaid, olles kindlad selles, et Jeesus on kurjuselt võimu võtnud. Kuule kõigi ahastuses olijate palveid ja aita meil täita oma roll siin maailmas ning võidelda armastusega kurjuse vastu. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled saatnud oma Poja armastusest inimkonna vastu siia maailma selleks, et meid aidata. Täname Sind, et paljud on saanud Issanda käest abi ja tuge. Anna meile Püha Vaimu läbi usku sellesse, et Sina meid armastad ja aitad. Kuule nende palveid, kes on raskustes ja Sinu poole pöörduvad. Aita meil sel paastuajal võtta aega palvetamiseks, et võiksime Sinu läbi võita selle maailma pimeduse ja enda nõrkuse. Aamen.