Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oled andnud meile eluteel tuge ja abi. Me täname, et annad meile märke, mis kinnitavad meie usku. Aita meil usuvõitluses saada tuge palvest ja pühakirjast. Aita, et võiksime olla teistele inimestele valguseks ja toeks. Ole õnnistamas meie maad ja rahvast ning aita, et meie kohalikku elu juhiksid need inimesed, kes teevad seda hästi, siiralt ja rahva huve silmas pidades. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind kõige selle eest, mis on meil elus hästi. Oleme tänulikud, et Sina kannad meie eest hoolt ja annad meile, mida me oma eluks vajame, täname töö ja lähedaste eest, kodumaa eest, kus meil on hea elada ja kus meie eest kantakse hoolt. Me täname Sind, et oled olnud eluraskustes meie ligi ja andnud jõudu minna edasi. Aita meil aidata neid, kelle elus on raskusi ja muresid. Jeesuse nimel palume seda. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et võime eluteel kogeda Sinu imelist juhtimist ja tuge. Sa oled oma Poja läbi andnud meile elus kõike vajalikku nagu tervis, pere, lähedased, kodu, töö. Me täname Sind kõige selle eest! Aita meil uskuda Sinusse ja olla kindel selles, et Sina armastad meid. Hoia meie lähedasi, maad ja rahvast. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et Sina oled selle maailma kurjuse võitja ja kannad pühade inglite vahendusel meie eest hoolt, andes meile tuge raskustes ja tuues meile elu keerulistes olukordades aitava sõnumi. Aita meil märgata seda, mida Sina meile tahad öelda, ja anna Püha Vaimu läbi jõudu, et võiksime elada õigesti! Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et oled meid nii väga armastanud, et oled saatnud oma ainusündinud Poja siia maailma selleks, et tema meie eest sureks ja meie patud kannaks. Ta andis oma armastusega meile eeskuju, kuidas me peaksime teisi inimesi ennastohverdavalt armastama. Aita meil teha teistele head. Aita meil elus tajuda, mis on õige ja mis väär, ning minna edasi õigel teel. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et Sinule võime loota nii elus kui surmas. Sa saatsid oma Poja Jeesuse Kristuse siia maailma surema, et tema võidaks surma ja lunastaks maailma. Sa äratasid ta üles, et me näeksime elu võitu. Aita meil elu rasketel hetkedel ja leinas vaadata sinu armastusele ja saada abi. Anna meile usku, et võiksime kord jõuda igavesse ellu. Selleks aita meil elada see elu õigesti ja Sinule lootes. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meid ristimises oma lasteks vastu võtnud ja et kannad meie eest eluteel hoolt. Anna meile andeks, kui oleme õigelt teelt eksinud, ja aita meil tulla tagasi eluteele. Ole meid ikka varjamas ja aita usaldada end Sinu hoolde. Ning anna meilegi armastust, et võiksime hoolt kanda teiste inimeste eest, kes vajavad meie abi. Aamen.

Eestpalve

Hea Jumal, me täname, et Sina armastad meid ja annad meile elus kõike head. Anna meile andeks meie tänamatus ja enesekesksus. Anna meile jõudu märgata seda, mis on hästi, ja olla selle eest tänulik. Aita meil teha elus häid tegusid teistele ja nii kasvatada headust maailmas ja anda tunnistus Sinust. Ole õnnistamas algavat kooliaastat ning hoia kõiki õpetajaid ja õpilasi. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile elus kõike, mida vajame! Sa oled meie eest hoolitsenud, andnud andeks meie võlad, hoidnud ja varjanud meie maad ja rahvast ning andnud meile iseseisvuse. täname Sind! Aita meil olla nüüd Sinu armastuse jagajateks. Anna meie südamesse ligimesearmastust. Selleks jää varjama meid ja meie rahvast. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et me ei pea eluteel üksi käima, vaid et Sina oled meid juhtimas ja saatmas. Me täname Sind, et eluraskustes võime saada Sinult tuge ja abi. Aita meil märgata neid inimesi, kes on eluraskustes, ja juhtida neid Sinu kui tõelise abiallika juurde. Ole ligi neile, kel on raske, ja anna armu ning näita teed ellu. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meile oma Poja Jeesuse Kristuse pärast kõik meie patud andeks andnud. Aita meil eluteel maha jätta see, mis on halb ja vale, ning minna edasi õiget teed mööda. Aita meil end läbi katsuda ja teha elus õigeid valikuid. Anna meile andeks meie vead ja aita meil andestada teistele ning minna eluteel edasi Sinule toetudes. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oleme võinud kuulda Sinu sõna ja kogeda Sinu armastuse suurust! Täname Sind, et oled igal ajal kutsunud inimesi ja andnud neile ülesande olla hea sõnumi kandjad maailma. Aita meil seda kutset järgida ja anda oma eluga usust hea tunnistus. Aita meil armastada oma ligimest ja teha kõigile head. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et armastad meid ja annad andeks meie patud. Aita meil kristlastena elada uut elu ja armastada ligimest ning andestada kõigile. Aita meil kasvatada headust ja armastust ning loobuda süüdistamisest ja hukkamõistmisest. Ole õnnistamas saabuvat jaaniaega ja aita, et valgus meis võiks võita pimeduse. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind hoolitsuse ja armastuse eest. Täname, et Sa ei ole meid hüljanud siis, kui me oleme õigelt teelt eksinud. Me täname Sind, et Sa võtad meid vastu ja juhid õigele eluteele. Aita meilgi teistele andestada nende eksimused ja olla kõigi inimeste aitajaks ja toetajaks. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meile andnud suurima kutse, me täname, et Sa puudutad meid Püha Vaimu kaudu ja aitad pöörduda õigele teele. Me palume, et avaksid meie silmad nägema ja kõrvad kuulma Sinu kutset ja järgima elus seda, mis on õige ja hea! Ole meid eluteel õnnistamas, et meiegi võiksime teistele edasi anda kutse tulla Jumala juurde. Jeesuse nimel, aamen.