Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Eestpalved »

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile elus kõik olulise. Sa oled armastanud meid ja saatnud oma Poja, et meid päästa. Aita meil püsida selles armastuses ning nii sõnade kui tegudega kanda edasi Sinu armastust ja teha head ligimestele. Ole nendega, kel on raske, ja näita neile oma armastuse suurust ning aita meil tunnistada oma usust ja ulatada neile oma abikäsi. Aamen.

Eestpalve

Hea Jumal, me täname Sind kõige eest, mis meil on: elu, tervise, pere, töö ja inimsuhete eest. Me täname Sind, et kannad meie eest hoolt ja annad seda, mida vajame eluks. Anna andeks, kui oleme unustanud Sind tänada ja olnud enesekesksed. Aita meil elada oma elu tänulikkuses ja jagada seda, mis meil on, teistega, kes vajavad meie abi. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled meid loonud ja andnud meile elus kõik vajaliku selleks, et olla õnnelik. Aita meil kõiges Sind usaldada ja hoiduda nii muretsemisest, mis ei vii meid edasi. Ole oma hoolitsusega ligi neile, kel on raske, et nad võiksid kogeda, et meie abi tuleb meile Issanda käest. Anna maailma rahu ja leppimist. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, aita meil elus hetkeks peatuda, et vaadata sellele, mis on hästi, ja olla tänulikud kõige hea eest, mida oled meile andnud. Anna andeks, kui oleme unustanud olla tänulikud ja kui nurin on tulnud meie südamesse. Aita meil elada elu, tänades Sind kõige eest, mis meil on. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind selle eest, et oled meid armastanud ja andnud oma Poja meie eest, et meil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Aita meil armastada oma ligimest, toetada abivajajaid ja elu hammasrataste vahele jäänuid. Toeta neid, kes on üksildased ja õnnetud. Aita meil ulatada neile oma abikäsi ning jagada neile sinu armastust. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled meid loonud ja andnud meile elu. Me täname, et läkitasid oma Poja siia maailma, et meid aidata. Sina tead meid ja mõistad meie vajadusi ning kuuled meie palveid. Ole ligi neile inimestele, kelle elus on raskusi, ja aita neid ning anna neile lootust. Jeesuse nimel palume seda. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled saatnud oma Poja selleks, et päästa meid ja anda meile igavene elu. Anna andeks, kui me pole selle kohaselt elanud, kui oleme läinud kõrvale õigelt teelt ja oleme pidanud end teistest paremaks. Aita meil end Sinu sõna valguses läbi katsuda, meelt parandada ja elada uut elu, milles oleks esikohal usk, lootus ja armastus. Selleks ole meiega oma Püha Vaimu läbi. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled meie rahva eest kandnud hoolt ja andnud vabaduse ja rahu. Täname Sind, et Eesti võis saada verevalamise ja ohvriteta iseseisvaks. Aita meil Sind teenida ja varja meie maad ja rahvast kõige halva eest! Ole ligi rahvastele, kes kannatavad sõja, vägivalla ja epideemiate all. Aita neil kasutada tänast päeva õigete valikute tegemiseks ja anna maailma rahu. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et oled meile eluteele andnud kaasa nii mitmesuguseid andeid, millega võime teenida sind ning aidata ühiskonda ja ligimest. Anna andeks, kui me pole oma andeid kasutanud nii, et neist oleks kasu kõigile. Aita meil armastada ligimest. Ole abiks neile, kelle elus on raskusi ja muresid. Aita meil neid inimesi oma annetega teenida. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled saatnud oma Poja siia maailma ja oled näidanud meile tõde. Sinu tõe valguses tunneme end patuste ja ekslikena. Anna meile Kristuse pärast andeks kõik meie eksiteed ja aita meil Püha Vaimu läbi käia tõe teel. Aita meil olla teiste inimeste juhtijaks eluteele. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind selle eest, et oled meid leidnud ja võtnud oma järgijateks siin maailmas. Me täname, et oled andnud meile elutee, mis viib igavikku. Aita meil oma teed käies teisigi kutsuda usuteele ja tunda rõõmu igaühest, kes Sinu, Issand, leiab. Anna meilegi armastust ja halastust. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname sind, et oled saatnud oma Poja siia maailma selleks, et anda meile kutse tulla Jumala riiki. Täname, et ristimises saime sinu järgijateks. Ole meid eluteel kinnitamas ja aita, et võiksime sinu järgijatena oma teed käia ja teha sinu tahte järgi. Aita, et korda võiksime jõuda sihile, igavesse ellu, kus on kõik parem kui selles maailmas. Aamen.

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname sind, et oled andnud meie rahvale vabaduse ja kirikule võimaluse kuulutada päästvat sõnumit kadumatutest aaretest, mida inimene pärib taevariigis. Aita meil lähtudes usust igavikku teha oma valikuid. Aita meil  head sõnumit usust ja  püsiväärtustest edasi kanda. Anna, et kord võiksime näha seda, millesse siin maailmas elades usume. Jeesuse nimel, aamen.

Eestpalve

Püha kolmainus Jumal, täname sind, et oled andnud meile võimaluse elada siin maailmas. Täname, et oled saatnud Poja, Jeesuse Kristuse, meid vabastama patust ja tänu temale võime saada andeks vead ja minna edasi puhta südamega. Täname sind, et oled Püha Vaimu kaudu meid kõnetanud ja andnud usu südamesse. Aita meil kogeda sinu lähedust ja püsida teel, mis viib ellu. Sulle olgu kiitus ja ülistus! Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname, et saatsid Püha Vaimu siia maailma, et kogeksime sinu lähedust ja juhtimist. Aita meil olla piisavalt avatud, et ta võiks meie elu muuta. Aita meil palvetada, et sinu Vaim tuleks ja annaks meile elu mõtte ja sihi. Aita kõigil kristlastel elada sinu Vaimu juhtimises armastuses ja heas läbisaamises. Aamen.