Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks

Palve

Palve

Astusin oma meele keldrisse. Riiulid purke täis, korralikult reas, hästi hoidistatud. Aastaarvud kenasti kirjas, senimaani loetavad. Silmitsesin ja katsusin neid tasakesi ... Kolmeliitrine purgitäis soolaseid pisaraid, ohjah ... see oli siis ... Pooleliitrises purgis koorimata jäänud küsimused – just tol aastal oli saak eriti hea ... Unistuste purk pealt juba hallitanud – täiesti kasutamata! Väikeste igatsuste ...

Palve

Sinu perekond vajab kodu, kus elu toob rõõmu ja vaikust, Sinu õnnistuse all et saaks kasvada rahu ja lootus. Sinu perekond vajab kodu, paika turvalist, kui meel on must, et haavadest räsitud hinges leida andestust. Sinu perekond vajab kodu, kus löödu rohkem ei karda, kus väliselt nii erinevad liidad Sina ühte lauda. Sinu perekond vajab kodu, kus saab toitu ka hingele siis, kui see, mis omas väärtust, jäänud elu rataste ...

Palve

Kuhu oled Sa peitunud? Esimese samba taha? Või järgmise? Oi, seal kaugemal kumab valgus! Oled Sa seal? Ma loodan, et oled. Ma tulen, et leida Sind ja jääda Su juurde. Sinu juures on see hea osa, mille oled mulle tallele pannud. Paljud on tulnud enne mind, sellest annavad tunnistust jäljed teel ... Sinu juures on ruumi, kindlasti mahun ka mina Su jalge ette. Sa ise oled lubanud: kes Sinu juurde tuleb, seda Sa ei lükka välja ... Ma ...

Jutlus

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud …
Salumets,Yllar

1Jh 2:15–17 Apostel manitseb meid vaatama Jumala poole ja mõtlema oma Loojale. Jumal armastab meid. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: «Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu» (Jh 3:16). Jumala lastele on tõotatud igavene elu, kuid lapseks jäämine nõuab pingutust. Tuleb jälgida oma ...

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev
Saak_Kaido

1Tm 6:6–10 Ilus suvi on selleks korraks läbi saanud ja sügis on kätte jõudnud. Sel pühapäeval võime rõõmuga tähistada lõikustänupüha. Suur Looja on taas lasknud parasjagu päikest paista ja vihma sadada. Kes kevadel külvas, sellel on olnud, mida lõigata. Salved on saanud täis ja võime julgelt talvele vastu minna. Selle Looja õnnistuse osalistena võime nüüd rõõmsalt tulla tema palge ette teda ...

Mõte pühapäevaks

Suurim käsk

Mis on teinud kristlusest maailma suurima religiooni? Vastus on Jeesuse sõnades: «Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate» (Jh 13:35). Armastus on kristlusele omane. Jumal on armastus ja ta armastab inimest. Jumala armastus patuse inimese vastu oli nii suur, et ta saatis oma Poja siia maailma selleks, et ta kannaks inimeste patud ja avaks neile tee Jumala ...

Igapäevane leib

Oktoobrikuu teisel pühapäeval tähistatava lõikustänupüha nimi koosneb kolmest sõnast: lõikus, tänu ja püha. Nii on põhjust peatuda kõigi kolme aspekti juures. Viljalõikus ja saagikoristus on olnud meie rahvale ajaloos väga olulised, sest peamine elatusallikas on olnud põllumajandus. Põllumees tunneb alati kõige selgemini, et tema tööst sõltub vaid üks osa saagist. Ülejäänu ja isegi suurem osa ...

Porvoo eestpalve

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et elu rasketel hetkedel annad meile Püha Vaimu läbi kindlustunnet. Täname, et Sina toetad meid meie kriisides ja eluraskustes. Anna meile usku ja aita Sinule toetudes minna läbi elu. Aita meil armastada ligimest ja teha head abivajajaile, olla toeks kahtlejaile ja otsijaile. Aamen.

Eestpalve

Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi andnud meie elule kindla aluse. Võime olla kindlad selles, et Sina saadad ja juhid meid. Aita meil anda maailmale oma eluga hea tunnistus usust. Aita meil Püha Vaimu läbi teha ligimesele häid tegusid, nagu Sinu Poeg meid õpetas. Anna jõudu hoolida ja armastada. Aamen.

Eestpalved

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile elus kõik olulise. Sa oled armastanud meid ja saatnud oma Poja, et meid päästa. Aita meil püsida selles armastuses ning nii sõnade kui tegudega kanda edasi Sinu armastust ja teha head ligimestele. Ole nendega, kel on raske, ja näita neile oma armastuse suurust ning aita meil tunnistada oma usust ja ulatada neile oma abikäsi. Aamen.

Eestpalve

Hea Jumal, me täname Sind kõige eest, mis meil on: elu, tervise, pere, töö ja inimsuhete eest. Me täname Sind, et kannad meie eest hoolt ja annad seda, mida vajame eluks. Anna andeks, kui oleme unustanud Sind tänada ja olnud enesekesksed. Aita meil elada oma elu tänulikkuses ja jagada seda, mis meil on, teistega, kes vajavad meie abi. Aamen.