Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Kadunud külade lein elab edasi

Levašovo kalmistu ühishaudades puhkavad kümnete tuhandete tapetute maised jäänused. Puudele kinnitatud mälestusplaadid meenutavad tapetuid.

Kui luuletaja Ave Alavainu on kirjutanud, et iga sünd on ime, siis iga surm toob leina ja kannatust mahajääjatele, veel enam, kui surm on olnud vägivaldne. Vägivalla ohvriks langeti sõjaeelsetel ja -järgsetel aastatel aga suisa külade kaupa. Seepärast tähistatakse Venemaal 30. oktoobril stalinistlikes repressioonides hukkunute mälestuspäeva. Suur sügis näitas sel päeval oma helget poolt ja ...

Hiina otsib usku

Naerev Buddha.

Aastakümneid kestnud ateismi järel on hiinlased usust huvitatud. Rahu, tervist, edu ja õnne otsitakse traditsioonilistest usunditest, kuid ka kristlaste hulk kasvab kogu aeg.Kivist tahutud lõvi vaatab grimassitades minu peale, kui jalutan ühel septembripäeval Hiinas Nanjingis asuva Konfutsiuse templi õuel. Üks hiina proua vestleb elavalt templi noore töötajaga. Tundub, et templikülaline saab juhiseid templis ...

Märtrite arv ja üldine religioossus kasvavad

Usundeid ja maailmamisjonit käsitlev statistika näitab, et viimase kümne aasta jooksul on igal aastal kristliku usu pärast hukkunud ligi 100 000 kristlast. 20. sajandil suri märtrina kokku ligi miljon inimest. Viimasel aastakümnel, mil märtrina suri 1,6 miljonit kristlast, tõstsid märtrite arvu massimõrvad ning rahutused Sudaanis ja Ruandas. Kesk-Aafrikas Kongo vabariigis sai aastatel 1998–2007 vägivalla, nälja ja ...

Kümme aastat erilist tööd

Üle kümne aasta on saateid teinud Semeinoje Radio juhataja Arina Danilova. Arhiiv

Narvas tegutsev Semeinoje Radio (pereraadio) on juba kümme aastat kesklainel kuulatav.Jumala sõna tuleb igale rahvale kuulutada emakeeles. Ja vene rahvale ei ole siin mingit erandit ette nähtud. Kohe, kui Tartus alustas lühilainealal tööd kristlik Pereraadio (1992), kerkis üles ka venekeelsete saadete vajadus. Esimeste venekeelsete saadete tegijad on suures osas jäänud kirikus tegutsema tänini. Kui vaid meenutada, siis ...

Eestlasi on elanud Krimmis 150 aastat

Villu Jürjol oli au avada päevad Beregovojes mälestusteenistusega kalmistul.

Viimati olin Krimmis täpselt kümme aastat tagasi. Siis tähistati Krimmi eestluse 140. aastat. Ka siis oli meie baasiks Kiievi ülikooli puhkekompleks Beregovojes, endise nimega Samrukis. Ka siis, nagu seegi kord, oli minu osaks avada päevad mälestusteenistusega kalmistul. Kella kaheks, mil teenistus algama pidi, oli kohal vaid paarkümmend inimest. Õnneks on mul lõunamaadega veidi kogemust – juba veerand tundi hiljem oli ...

Kirjad Eestist: teel on hea olla

Kuid männimetsa all on imeliselt puhas õhk; üks peni tuli kõrvaltalust kaasa, liputas saba ja ta olekust paistis igati, et hakkame-nüüd-sõpradeks.Käbi Kanter

Mul oli suurepärane võimalus. Sõber laenas mulle oma vana Honda; tuhat kuubikut – täiesti korralik pill, ja nüüd siis sõidan sellega mööda Eestimaad ringi. Muide, panin tähele, et kui eestlane oma maad kirub nagu ikka, siis ta ütleb alati lihtsalt Eesti. Kui aga asi läheb pühalikuks, siis ta ütleb Eestimaa. Veel poeetilisemalt Maarjamaa. Maryland, ühesõnaga. Üks on kindel – ...

Minejate hääled: aga kõik algab mõtetest

Anu Mõtshärg

Me hakkasime minema niimoodi hilisõhtul, võis olla üheteistkümne paiku. Aprillikuu keskel olid mõned selged kuuvalged ööd ja ühe sellise öö hakul me minema hakkasimegi. Küllaltki tuuline oli, kuu rebis puudevõrades pilvekahludesse laike. Meist jäi maha valgustatud pidumaja, kus paarid ikka veel edasi-tagasi vaarusid. Jälle oli väga palju joodud, nende pehmekeeleline möga oli lihtsalt vastik. ...

Pastor ja arhitekt

Teoloogiadoktor Arne Hiob kirjutas Eesti Kirikus (15.06.2011) usuteaduse instituudi saatusest – pool sajandit nõukogude aega pidasime vastu, aga nüüd kaotatakse ära kristliku ja kirikliku kõrgema hariduse saamise võimalus. Kuidas edasi? Kui kaovad koolidOlen arhitekt ja lisan mõtteid oma kooli kohta. Eesti kunstiakadeemia saatus on samalaadne: kõigepealt müüdi arhitektide õppehoone, siis peahoone pool krunti ning ...

Ebaõiglust ei päästetud

Platvormil soomusmasinad Orava raudteejaama läbimas; samasugused vurasid 1991 augustis Pihkvast Tallinna iseseisvalt.

Tol 1991. aasta suvel käisime koos Heino ja Volliga värskete tuttavate pool Soomes Kannuses. Sõitsime Žiguliga üle Nuijamaa, tagasi aga Vaalimaa kaudu. Olime Kesk-Soomes nädalase tööotsa ühe noore taluniku man leidnud ning selle tasu eest ostsin taluniku naabri vana, kuid sõidukorras Fiati, esimese omasoetatu. Imestan, kui lihtsalt me läbi Leningradi tagasi vurasime. Sellepärast, mõistan nüüd, et toona oli ikka hästi hõre liiklus küll. Jõudsime läbi Pihkva Luhamaa alla, ...

Hea tegu algab ligimesearmastusest

Kaisa Syrjä (paremal) on Rinnekotis töötanud 38 aastat. Ta on ka Anneli Tamme, kes saabus Soome tööle neli aastat tagasi, töölevõtja. Sirje Semm

Rinnekoti-Säätiö on oma 84 aasta pikkuse ajaloo jooksul pakkunud peavarju ja tuge erivajadustega inimestele Helsingi piirkonnas. Rinnekoti sihtasutus pakub sotsiaal- ja tervishoiuteenust kohalike omavalitsuste kaudu hooldust vajavatele arengupuudega inimestele. Asutus on alguse saanud 1927. aastal kristlikust ligimesearmastusest, kui Helsingi diakonissideasutuses õde Aino Miettinen võttis hoole alla kaks orvuks jäänud nelja-aastast last: pimeda Martti ja tema venna ...

Piibellikud pereväärtused on ajastuülesed ja püsivad

Eesti inimarengu aruande kohaselt peavad viimase paari­kümne aasta jooksul 95% eestlastest perekonda väga tähtsaks või küllaltki tähtsaks. Meie põhiseadus ütleb, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise alus. See tähendab, et perekond on oluline nii inimestele kui ka ühiskonnale tervikuna. Tõsi, mina pole sellest lõpuni aru saanud, miks oluliseks peetav on nii habras, nii purunev, sageli isegi ...

Diakoonia – Kirik ühiskonnas

Riik ootab meilt koostöödMõned on öelnud, et diakoonia on kui teenijatüdruk teoloogiast kuninganna kõrval. Ei vasta tõele: diakoonial on oma teoloogia, mis elab end välja ning realiseerub diakoonias. Diakoonilisus on tegudes väljenduv usuline hoiak, mis iseloomustab kirikut. Tegudeta ei ole diakooniat. Tegudeta ei ole ka kirikut, sest kogu eneserealisatsioon on kirikus suunatud teisele – Jumalale, inimesele, keskkonnale. ...

Möödunud aasta parima keeleteo tunnustus tuli Jumalalaekale

Emakeelepäeval tunnistati parimaks keeleteoks eestikeelne hääljuhendamine pimedate tehnilistele abivahenditele.Emakeele Seltsi juhatuse poolt 2010. aasta parima keeleteo konkursi lõppvooru esitatud kaheteistkümnest keeleteost valisid parima välja Eesti iseseisvusaegsed haridusministrid. Peaauhinna vääriliseks tunnistati MTÜ Jumalalaegas ja Eesti Hoiuraamatukogu pimedate raamatukogu osakonna töörühma loodud ...

Usundite tundmine kasvatab sallivust

Olga Schihalejev oma töökabinetis Tartu ülikooli usuteaduskonnas.  Liina Raudvassar

Käesoleva lehenumbriga alustame Eesti Kirikus kooli usundiõpetuse teemalehekülgede avaldamist, mille eesmärgiks on motiveerida ja innustada kooliõpetajaid nende tänuväärses töös. Selle numbri sissejuhatavale osale pakume jätkuks läbi aasta praktilisi nõuandeid koolitööks oma ala spetsialistidelt, metoodilisi materjale tunni sisustamiseks ja intervjuusid juba staažikate ning alles oma ...

Usundiõpetuse õpetamisest mitme kandi pealt

Uue õppekava mõjuKuidas Teie suure gümnaasiumi direktorina lahendaksite olukorra, kui uue kooliaasta eel grupp õpilasi avaldab soovi õppida usundiõpetust, mida uus põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava lubab pakkuda?Katrin Martinfeldt, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi direktor:Oleme igati valmis ja ettevalmistused tehtud. Meil on juba varasemast kogemus, religiooniõpetuse tundi andis isa Rafael õigeusu ...