Esileht » Elu ja Inimesed » Tähtpäev »

Robert Kannukese 100. sünniaastapäeva mälestusüritused 14. veebruaril

Kannukeste perekonna rahula Lüllemäe kalmuaias. Foto: Sirje Semm

Urvastes Pastoraadis kell 10 fotonäituse avamine. 25. veebruarist on näitus Urvaste seltsimajas.Pastoraadis kell 11 kontsert-jumalateenistus ja lühikonverents. Külas dr Kalle Kasemaa, muusik Peeter Rööp, Voldemar Rõõm ja Antsla muusikakooli puhkpilliorkester. Hea ilma korral sõidetakse Lüllemäe kalmistule Robert Kannukese hauale.LüllemäelKarula kirikus kell 11 jumalateenistus, kus mälestatakse Robert ...

Robert Kannukese poolt kirjutatud elulugu*

Erika ja Robert Kannukene koos lastega 1942. aastal.  Foto: Erakogu

Mina, Robert Kannukene, Hansu poeg, olen sündinud 14. veebruaril 1910. a Võrumaal Karula kihelkonnas Vana-Antsla vallas Puusmetsa talus. Minu vanemad pidasid seal 47hektarist talu, kus oli palju metsa ja heinamaad. Talu oli eeskujulikult korras. Viieaastaselt saadeti mind lähedal Raadi talus asuvasse külakooli. Lugemine oli juba kodus kätte õpitud. Kuna mu kaks vanemat õde käisid Karula Kõrgemas Kihelkonnakoolis, siis saatis isa ...

Ühest eesti soost müstikust ja usundiloolasest

Robert Kannukeses olid ühendatud suur lugemus, heatahtlik suhtumine inimestesse ja julgus olla tavapärasest erinev. Foto: Erakogu

Professor Robert Kannukene on üks ekstravagantsemaid ja omanäolisemaid vaimulikke ja teolooge, keda olen tundnud. Ma ei ole teda meenutades neutraalne, sest olin tema õpilane ja olen talle tänu võlgu ühe asja eest.Just tänu Kannukesele, kes oli õppinud usundilugu Berliinis ja Pariisis ning suhelnud mitmete tollaste tuntuimate usundiloolastega ning kes õpetas usundiloo aineid Usuteaduse Instituudis, valisin minagi oma teiseks ...

Evangelist Markus. 25. aprill on evangelist Markuse mälestuspäev

Evangelist Markuse kuju Hanila Pauluse kiriku kantslilt. Kantsli meistriks oli Riia puunikerdaja Dietrich Walter ning kirikule kinkijaks Virtsu mõisaproua Christina Eleonore von Dranckenhielm 1709. aastal. Foto: Sirje Simson

Sünoptiliste hulka arvatud Markuse evangeeliumi peeti algselt Matteuse evangeeliumist hiljem kirjutatud raamatuks. Tegelikult oli Markuse evangeelium Matteuse ja Luuka omade alustekstiks. Markuse evangeeliumi algversioon kirjutati arvatavasti juba ajavahemikul 65–70, mõnes allikas pakutakse veelgi varasemat aega. Püha Chrysostomos esitas kirjutuskohana Egiptust. On pakutud ka Palestiinat, kuid tõenäoliselt kirjutati raamat siiski ...

Naised Suure Reede ristiteel

Ristitee Lourdes’is. Veronika pühib Jeesuse nägu. Legendi järgi jäädvustus Kristuse kujutis pärast pühkimist rätikule ja tekkis vera icon, tõeline pilt. Idakirikus vastab sellele Kätetatehtud Kristuse ikoon. Pildi jäädvustumine sümboliseerib eriti ilmekalt nähtava ehk kujutise oskust näidata algkuju ehk n-ö modelli ennast. Foto: flickr.com/bodulka (autori loal)

Suure Reede palved annavad katoliku traditsioonis olulise koha nn ristiteele. See via crucis on palverännak surmamõistetud Jeesuse jälgedes Pilaatuse paleest Kolgatani, kus meie Õnnistegijat ootavad rist ja haud. Tavaliselt toimub see igaühe kodukirikus, mille seintele on kinnitatud tahvlikesed neljateistkümne «peatuse» tähistamiseks. Nende ees jääb palverändur seisma, mediteerib antud teemal ja palvetab. ...

Miks Suur Neljapäev on saksa keeles roheline?

Sümboolne Kristuse haud Valjala kirikus. Foto: Joel Siim

II (Algus EK nr 13, 1.4.2009.) Jumala Reede Suur Reede on kirikuaasta kõige vastuolulisem päev – siin kohtub inimlik julmus Jumala kannatlikkusega. Sellepärast on kaasaja inimese jaoks kummastav lugeda inglise keeleruumis nimetust Good Friday – hea reede. See on olnud mõistatuseks inglastele endilegi. Vastus on iseendast lihtne – Suur Reede on Jumala Reede (God’s Friday). On öeldud, et see päev oli ammu Jumala ...

Miks Suur Neljapäev on saksa keeles roheline?

I Terve paastuaja jooksul on lehelugejad võinud pühapäevaküljelt lugeda erinevate pühapäevade tähendusest kiriku liturgilises elus. Kirikuaasta on jõudnud kõige olulisema nädalani, Suure Nädalani, mille jumalateenistustel elab kogudus tund-tunnilt läbi Jeesuse Kristuse maise elu viimaseid päevi. Nendel päevadel kogudus üksnes ei meenuta minevikusündmusi, vaid elab neid omal kombel uuesti ...

2. veebruar on küünlapäev

Idakirikus on see seotud Kristuse esimese templisse viimisega, läänekirikus tuntud kui Maarja puhastamise päev 40 päeva pärast Kristuse sündi. Kristuse kirikusse viimisel süttinud seal küünlad, mille järgi päev ongi oma nime saanud. Jeesus viiakse templisse Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda ...

Mõned read jõululapsele

Kui meil on jõululaps, siis me enam ei janune ega tunne nälga. Me teame, et keha on veel liha, mis tõrgub vaimu vastu, kuid me teame, et nüüd on sündinud meile Lunastaja, kes kord muudab meie armetuse igaveseks kirkuseks valguses. Jeesuslaps on see talvine imeliblikas, kes meie meele rõõmsaks teeb, see talvine lill, kes lõhnab ja on kauneim kõigest siin maailmas. Ja siis sünnib jumalalaps meie hinges, muudab ...

Evangelist Johannes – Jeesuse noorim õpilane

27. detsember on apostel ja evangelist Johannese päev Eestlastel oli komme kolmandal jõulupühal jõulu ära saates rakendada hobune saani ette ja aisakellade tilinal kirikusse sõita. Kolmas jõulupüha oli evangelist Johannese päev ehk talvine jaanipäev. Et palju olulisemaks peeti Ristija Johannesele pühendatud suvist jaanipäeva ning johannesepäeva kombestik oli eelkõige seotud jõuludega, ...

Tulemisootusele eelneb meiepoolne ettevalmistus

1. advendipühapäevaga 30. novembril algab uus kirikuaasta /…/ On olemas mitut laadi ajaarvamise ühikuid: on majandusaasta, mis erinevatel maadel, erinevates tegevusvaldkondades ei lange kokku kalendriaastaga, on kooliaasta, mis algab 1. septembril, ja on ka kirikuaasta, mis algab erilise ajaga, advendi- ehk Kristuse tulemisajaga. Siit alustab kiriku kuulutus nagu otsast peale, alustab lapsega – Jeesus­lapsega. Niisamuti nagu inimese elugi ...

Usupuhastuspüha

31. oktoobri 1517 haamrilöök toomkiriku uksel ja paber 95 teesiga tegi ajalugu. See paneb mõtlema sellele erilisele, mida luterlik reformatsioon on kaasa toonud. Elu on muutlik. Kirikut võib näha ladusas järjepidevuses Jeesuse ja viimsepäeva vahel, kirikut võib näha ka ebajärjepidevuses, erinevatel aegadel erinevana. Reformatsioonikirikute olemasolu paneb küsima, kas kirik jäi endiseks, Jumala rajatud ...

Evangelist Luukas kaitseb raamatuköitjaid ja lihunikke

Evangelist Luukas. 2004, õli. Jüri Arraku maal on 26. oktoobrini üleval grupinäitusel «Korduskohtumine» Tartu Kunstimajas. Foto: Hannes Heinsar

18. september on evangelist Luuka päev Luuka evangeelium on kirjutatud viimistletud keeles, teda peetakse ka Apostlite tegude raamatu autoriks. Kristlik kunst kujutab Luukast kõige sagedamini kirjatööd tegemas, teda peetakse raamatuköitjate kaitsepühakuks. Teated Luuka tegelikust elust on vähesed ja sageli vastuolulised. Eusebiose ja Hieronymose arvates pärines ta Kreekast, kus tegutses arstina. Kuid Markioni-vastases proloogis ...

Juutide poolt põlustatud maksukoguja

Kantsli detail evangelist Matteuse kujuga Harju-Jaani Ristija Johannese kirikus. Kantsel oli kingitud 1646. aastal ja lammutati 1864 koos vana kirikuhoonega. Foto: Sirje Simson

21. september meenutab evangelist Matteuse märtrisurmaKanoonilise pärimuse järgi olevat apostel ja «vanima» evangeeliumi autoriks peetud Matteus sündinud Alfeuse pojana Galileas. Enne Jeesusega tutvumist teenis Matteus elatist maksukogujana, tölnerina, ja oli sellepärast juutide poolt põlustatud. Matteuse evangeeliumis kirjeldatakse, et Jeesuse kutsel jättis ta oma ameti ja ühines tema õpilastega (Mt 9:9). Jeesus valis Matteuse kaheteistkümne jüngri hulka (Mt 10:3). Pärast ...

Rukkimaarjapäevaks

Rukkimaarjapäev, Jeesuse ema Maarja surmapäev, neitsi Maarja uinumise püha, pühima neitsi Maarja taevassevõtmise suurpüha – neid variante, kuidas üht päeva nimetada, on kindlasti veelgi. Kõik need nimetused tähistavad 15. augustit. Kui mitte midagi muud, siis rukkimaarjapäeva nimetust ikka kuuldud on, tavapäraselt asi aga sellega piirdubki. Mingeid erilisi üldrahvalikke traditsioone see tähtpäev kaasa ei too, jäädes pigem rahvakalendri tähtpäevaloendisse.Protestantlik vaim ...