Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon minevikust »

Masing: oidu pyydes…

Uku Masingu (fotol) 96. sünniaastapäeva tähistati tema sünnikohas Raikkülas ja Tartus, kuhu on sängitatud suurkuju põrm. Uku Masingu Kolleegium esitles äsja trükist tulnud Tooma evangeeliumi tõlget.Kui ma saaksin uueks täheks, Pagevaks ja valguskiireks, Oh, kui kergelt elu läheks Linnuteele tuhmeks viireks! Näeksin, kuidas hetk on ime, Tee nii pikk, et pole sihti, Kuigi syda nukkerpime, Oidu pyydes ...

Lepitaja ja rahutooja Aleksander Johannes Abel

27. juulil möödus 100 aastat Aleksander Abeli sünnist. Aleksander Johannes sündis Jaan ja Minna Abeli pere ainukese lapsena Laanemetsa vallas Koikkülas Männike talus tollasel Võrumaal (praegu Valgamaa). Ta õppis Laanemetsa valla- ja Hargla kihelkonnakoolis. Plaanides kooliõpetajaks saada, asus õppima 1921 Võru Õpetajate Seminari, ent lahkus järgmisel aastal kehva tervise tõttu. ...

Mihkel Lüdig ja Peterburi Jaani kogudus

9. mail möödub 125 aastat helilooja sünnist. See oli 1898. aastal, kui Mihkel Lüdig (fotol), olles katkestanud õpingud Moskva Konservatooriumis, jätkates neid Eestile lähemal asuvas suurlinnas Peterburis prof Louis Homiliuse oreliklassis. Seal õppis enamus meie tolleaegseid muusikuks pürgijaid. Üksteist toetades oli kergem ka ainelisi raskusi võita. Sajandivahetusel õppisid või tegutsesid ...

Karjapoisist kirikuõpetajaks

Nende kirikuõpetajate väärikasse ritta, kel sel aastal täitub 100 aastat sünnist, lisandus 23. märtsil Hans Rebane. Konsistooriumi arhiivis leidus tema lühikese teenistuskäigu kõrval 1930. aastast pärit elulookirjeldus, kirja pandud ühtlase, selge ja väikese, võiks öelda naiseliku käekirjaga. Hans Hansu poeg Rebane sündis 23. märtsil 1905. aastal Viljandimaal Vana-Suislepa vallas Kamsi talu ...

Raimund Peiker

91 aasta eest, 19. novembril 1914 sündis Tartus väikeametniku pojana Raimund Peiker. Ta õppis Tartu Õpetajate Seminari Harjutuskoolis 1922–1928, Hugo Treffneri Gümnaasiumi klassikaharus 1928–1933, mis andis talle hea eelduse edukalt õppida vanu keeli usuteaduskonnas. Ta õppiski ülikooli usuteaduskonnas ja didaktilis-metoodilises seminaris 1933–1937, teenides vahepeal umbes aasta kaitseväes. Ta lõpetaski ülikooli oma ...

Ühe tõsise töömehe mälestuseks

14. märtsil möödub 100 aastat Enn Võrgu sünnist. Inimesi on mitmesuguseid. Ühed tormavad sisse suure müraga, teised kerkivad su ette nii tasa ja ootamatult, et märkad neid alles põrandalaua nagisemisest. Tõstad pea, näed naeratavat nägu ja kuuled tasast «Tere». Esimestel pole sekunditki aega, teistega saad kõik maailma asjad otsast lõpuni rahulikult läbi arutada ja kui vaja, siis ...

Ülemkarjane kutsus kannatusajal meeleparandusele

Alljärgnev artikkel, mis analüüsib EELK piiskop Jakob Kuke palvepäevadeks kirjutatud karjasekirju, pärineb 20 aasta tagusest käsikirjalisest kogumikust «Teoloogilisi lühiuurimusi ja artikleid prof. Ago Viljari 75. sünnipäevaks». EELK Usuteaduse Instituut. Tallinn. 1985. Käesolev kirjutis ei suuda ammendavalt analüüsida piiskop Jakob Kuke karjasekirju ja sellest lähtuvalt tema teoloogilist suunda. ...

Tema halastus on minu õigus

Need sõnad kirjutab Martin Luther, kelle surmast 18. veebruaril möödub 459 aastat. 10. novembril 1483 sündinud Martin Luther oli omal ajal kindlasti üks enam kõneainet pakkunud kirikutegelane ja on selleks jäänud ka praegu –meie sajandilgi on Lutheri tulihingelisi kiitjaid ja põlgajaid. Ainult usust Lutheri õpetuse keskmes seisab usk Kristusesse ja Jumala Sõnasse. Inimese püüdlused tegudega patte lunastada ...

Jumal vajab nii praktikuid kui ka teoreetikuid

5. veebruaril möödus 100 aastat õpetaja Valter Mattissoni ja 4. veebruaril Samuel Eberhardi sünnist. Valter Mattisson sündis Võrumaal Aleksandri vallas uue kalendri järgi 5. veebruaril 1905 talupidaja pojana, õppis Tartu linna ühisgümnaasiumis, mille lõpetas 1925. Samast sügisest jätkas ta õpinguid Tartu ülikooli usuteaduskonnas, kuid katkestas need kolme aasta pärast ja asus teenima ...

Meenutusi praost Manivald Heinamist

Kanepi kiriku käärkambri seinal ripub aastakümneid suur foto koguduse noorest õpetajast Manivald Heinamist (1.02.1894–30.05.1969). Möödunud aastal oli tema 35. surma- ja 110. sünniaastapäev. Manivald Heinam sündis Hageri kihelkonnas Rabivere koolimajas kihelkonnakooli juhataja pojana. Ta õppis Tallinna Nikolai gümnaasiumis, lõpetas selle hõbeaurahaga ja jätkas õpinguid Tartu ülikooli ...

Õitses kui tulipunane lilleke

Esmaspäeval, 30 jaanuaril oli põhjust meenutada 100. sünniaasta puhul Linda Maiorit, meie kiriku teist ordineeritud naisvaimulikku. Oma mälestusi emast oli lehelugejatele nõus jagama Linda Maiori tütar Milvi Ernits. Tema meenutused on ilmselge märk vanemate kindlast usust, millega nad, kirikuõpetajad Jaan ja Linda Maior, oma lapsi õpetasid, eriti neljandast käsust: Sa pead oma vanemaid austama. Paratamatu olukord Milvi Ernits ...

Õhtu Marje Singi ja Jesper Madseni muusikaga

Marje Singi (1910–1979) looming on viimastel aastatel üsna tihti kõlanud ja mitte ainult kirikutes. Võib-olla on ta isegi üks enamesitatud eesti heliloojaid. Tunneme Marje Sinki eelkõige kui laululoojat, kuigi tema teoste hulgas on ka sonaat ja «Eesti rapsoodia» klaverile, lisaks vähemaid palu klaverile ja viiulile. Andmeid on tema kirjutatud nelja kantaadi kohta, suurimaks helitööks on aga ilmselt 1938. aastal Tallinna ...

Kündis vaimupõldu Hageris

Esmaspäeval, 24. jaanuaril möödus 100 aastat kunagise Hageri koguduse õpetaja Hellmut Ernst Gerhard Thomsoni sünnist. Kui 13. septembril 1892 pühitseti sisse uus Hageri kirik, oli põhjust rohkemgi rõõmu tunda - ametisse pühitseti Kaarli kogudusest maakirikusse õpetajaks tulnud Constantin Adolf Thomson, kes jäi kogudust teenima 44 aastaks. Selle aasta 27. novembril möödub tema sünnist 140 ...

Väike-Maarjas meenutati õpetaja Hiiemetsa

Möödunud kolmapäeval, 19. jaanuaril korraldasid Väike-Maarja raamatukogu ja muuseumi töötajad koosviibimise, kus meenutati õpetaja Johannes Hiiemetsa (1904—1942). 75 aastat tagasi 19. jaanuaril valiti kohaliku gümnaasiumi usu- ja ajalooõpetaja, ülikooli teoloogiateaduskonna lõpetanud Johannes Hiiemets igavikku lahkunud õpetaja Paul Eberhardi kohale kuue kandidaadi seast. Temast sai esimene eestlasest ...

Sammunud kaasa kirikuisade võitlusradu

Reedel, 3. detsembril möödub 100 aastat õpetaja ja kirjamehe Johannes Hiiemetsa sünnist.Uue kalendri järgi 3. detsembril 1904 sündis Narvas raamatukaupmehe Jakob Hiiemetsa peres poeg, kes sai nimeks Johannes. Õppinud Mustvee alg- ja täienduskoolis, tuli tal 16aastasena pärast vanemate vaesumist sõja tõttu iseseisvalt hakkama saada.Noormees läks Tallinnasse ja sai Lutheri vabrikusse lihttööliseks. Edasi ...