Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Ühest dogmaatikast kahjutundega / Edasiminekuks tuleb kell õigeks keerata

Arne Hiobiga sain tuttavaks millalgi 1980ndatel. Mäletan teda sellest ajast innuka lugejana, kes rõõmustas igast uuest käsikirjalisest materjalist, mis meieni jõudis, ja seda ka teistega jagada tahtis. Vahepealsete aastakümnetega ei ole Hiobi innukus raugenud ja kristliku mõtlemise pika ajaloo tundmaõppimine on päädinud raamatuga, mille pealkirjaks «Luterliku dogmaatika alused». Sissejuhatuses ja tagakaanel väidetakse, et «see on luterliku teoloogia positsioone ...

Piibel kontekstis – uus viis pühakirja mõista

Jaanuari lõpus ilmus Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi ja semitistika dotsendi Urmas Nõmmiku sulest uue raamatusarja «Piibel kontekstis» esimene teos «Iiobi raamat». Uurisin autorilt, kes on ka sarja üks toimetajatest, sarja enda ja vastilmunud raamatu kohta. Mis on «Piibel kontekstis»? Tegu on raamatusarjaga, mis avaldab piibliraamatute ja -kirjandusega lähedalt seotud tekstide uus- ja esmatõlkeid eesti keeles, piibliraamatute ja apokrüüfide puhul ...

Malle Pärnale on saanud saatuslikuks tundlikkus

Malle Pärn arvab, et ta ei ole siit maailmast. Aga seda ajutist kodu siin ta armastab, eriti loodust. Tore on lugeda, kuidas ta avastas raagus puude ilu. Kuid maailm võib olla ka põrgu, kuhu on saadetud kurjategijad ja keda õpetavad inglid, arvab Malle Pärn. See ei ole uus mõte. Jah, kui praegust maailma olukorda vaadata – saastamine, kliima soojenemine, looduse rüüstamine, ülerahvastatus, ikka rohkem ja rohkem relvade tootmist, konfliktid ja sõjad –, siis tõesti äkki ...

Uus vaimsus avardab religiooni mõiste piire

mitut_usku-eesti1

Tartu ülikooli kirjastusel ilmus kolmas kogumik sarjast «Mitut usku Eesti» (fotol), mis on pühendatud uue vaimsuse mõistele, mis ei ole religioon selle tavatähenduses. Lugejani tuuakse mõiste «uus vaimsus» põhjalik sisuseletus, avatakse selle erinevaid tahke, kirjeldatakse praktikaid ja antakse ülevaade uue vaimsuse levikust Eestis. Uus vaimsus on nähtus, mida sageli ja mitmel põhjusel usuks või religiooniks ei peeta, saab lugeda sissejuhatavast artiklist. Veelgi enam, ...

Väärikas köide õilistab raamatut

Elamuse erineval moel, ent kaunilt kujundatud raamatutest saab see, kes astub läbi Eesti rahvusraamatukogu peanäitusesaalist. Kohe uksest paremale, näitus jääb avatuks 27. veebruarini. Bibliofiil Enn Jaanisoo (mõlemad abikaasa Sirjega Tallinna Jaani koguduse liikmed) on pannud meie kõigi rõõmuks välja mitmekülgse valiku oma koostööst Eesti nahakunstnikega. Esindatud on 89 kunstniku tööd ja raamatuid 164 (kolmandik kogu kollektsioonist). Selgesti on tunda, kui väga nõuaks ...

Marje Üksise meditatiivsed kalad vaatamiseks kirikus

Tallinna Jaani kiriku galeriis saab näha väikest valikut graafik Marje Üksise (snd 1945) loomingust. Esitatud on kuus suuremõõtmelist graafilist lehte, igaühel neist on kujutatud üht suurt kala. Tegu on kunstniku 47. isikunäitusega. Oma pikal loometeel on Marje Üksine läbinud mitmeid etappe, lähtunud erinevatest motiividest, andnud neile erinevaid üldistusastmeid, süüvinud erinevate graafikatehnikate võimalustesse. Tema looming on pälvinud mitmeid autasusid nii 1980. ...

Ilmus kogumik Urvaste 600aastasest kirikust

Urvaste_kirik

Soovist talletada paberile olulisemat Urvaste kihelkonnakiriku minevikust, olevikust ja tulevikuväljavaadetest ilmus äsja rohke fotomaterjaliga mahukas kogumik (fotol). Saatesõnas toonitab Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets, et trükise väljaandmine on seotud Urvaste kiriku esmamainimise 600. aastapäevaga, mida suurejooneliselt ka Urvaste kihelkonnapäevade raames mullu suvel tähistati. «Kirik pole ju sündinud üleöö või äkitselt metsast leitud. Suhted Jumalaga on ...

Jumala armastus kaalub üles kõik inimlikud eksimused

Tartus esitleti Johannes Esto Ühingu majas Christoph Wrembeki raamatut «Taevas ja põrgu». Esitlusele oli kogunenud üle 30 huvilise. Raamatu andis Johannes Esto Ühingu kirjastus välja korraga nii saksa kui eesti keeles. Esitlusel viibis ka raamatu autor, kes pole eesti lugejatele sugugi tundmatu. See oli Wrembeki kuues eesti keeles ilmunud raamat. Christoph Wrembek esines ettekandega, milles tutvustas oma teoloogilisi seisukohti taeva ja põrgu kohta, mida ta on oma ...

Ilmunud on Priit Rannuti mälestuste raamat

rannuti

Möödunud aasta detsembris ilmus raamat, mille ma kiiresti raamatupoest üles otsisin ja kohe huviga läbi lugesin – Priit Rannuti «Mälestused». Onu Priit oli pika ja põneva elukäiguga mees, keerulistest aegadest ja suurtest raskustest läbi käinud. Küllap vormis Jumal teda nagu pottsepp voolib savi, sest Priidust sai hea ja ustav tööriist Issanda käes. Nii mäletatakse onu Priitu noorte kristlaste innustajana nõukogude ajal, mäletame teda EELK Märjamaa koguduse õpetajana, ...

Urmas Petti kolumnid said raamatuks

petti kaas ees

Autori valikul on raamatusse «Iga sekund on värav» (kaanepilt fotol) kogutud ajalehes Eesti Kirik aastatel 2008–2012 ilmunud Urmas Petti kolumnid. Isegi mõnesuguse üllatusena siinkirjutajale saab kinnitada, et need kirjanduslikud palad moodustavad ühtse terviku, otsekui kee, kus igal pärlil on ühendav roll. Fookusesse võttes aktuaalse teema, küsimuse või probleemi, ilmusid nad ajalehes ühekaupa, ülesandeks aidata lugejal toimunut mõista. Nüüd, samade kaante vahel, on ...

Aastaraamatust leiab 2012. a tehtust kokkuvõtte

muinsuskaitse_aastap

Mahukas ja pildirohke muinsuskaitse aastaraamat 2012 võtab kokku eri valdkondades tehtu, sealhulgas ka kirikutesse ja pastoraatidesse puutuva. Igale ehituskunstist huvitatule on oodatud väljaandeks heal paberil rohkete fotodega ülevaated muinsuskaitse alal tehtust, olgu siis tegu arheoloogia või tehnoloogiaga, kunsti, uuringute või ehitistega seonduvaga. 2012. aasta suursündmuseks oli kaks aastat kestnud vesilennukite angaaride restaureerimistööde lõpp. Teadaolevalt ...

Raamatuesitlus Ülikooli-Jaani kirikus

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja dr Urmas Petti esitles aasta lõpus oma esikteost. Neljanda advendipühapäeva jumalateenistuse lõppedes ei rutanud kirikulised koduteele, vaid seadsid ennast pärast kirikukohvi taas altari ette istuma, kus Urmas Petti oli valmis tutvustama oma äsja trükist tulnud raamatut. Huvilised said raamatut kohapeal ka osta ning et pühad ukse ees, siis soetasid paljud mitu eksemplari, et oleks, mida jõuluvana kingikotti pista. Kui pealkiri «Iga ...

Pühakodade säilitamise ja arengu programmist on ilmunud kogumik

Pühakodade säilitamise ja arengu riiklik programm 2003–2013 on jõudnud lõpule. Muinsuskaitseamet andis sel puhul välja rohket pildimaterjali sisaldava raamatu, kus tutvustatakse valikut kümne tegevusaasta jooksul tehtust. Kirikud on meie kultuuri ja ajaloo üks tähtsamaid valdkondi. Eesti rikkalik sakraalpärand ulatub keskaegsetest kivikirikutest ning tellistest ja maakivist õigeusukirikutest kuni tagasihoidlike palvemajade ja kabeliteni, samuti kirikuaedade, pastoraatide ...

Mahukas ja õpetlik kompendium

Kirjandus ilukirjanduse tähenduses tekkis pärast nn pimedat keskaega, mis küll tähendab pigem seda, et perioodi mitte tundvad inimesed olid tervelt tuhande aasta suhtes meelega «pimedad». Nägijaks saamise teel on eesti keeles ilmunud keskaja tekstinäidete kogumik ja töös on juba teinegi. Et keskajal mõistet «kirjandus» veel ei tuntud, siis on väga huvitav lugeda 4.–14. sajandini erinevate autorite kirja pandud luulet, proosat, historiograafiat, hagiograafiat, ...

Taas raamat Jaan Lattikult

Lattiku_raamat

«Õhtu ajal on valgus». Koostaja Hando Runnel. 430 lk. Kirjastus Ilmamaa, Tartu 2013. Jaan Lattik (1878–1967) oli kirjanik, kirikuõpetaja, kooliõpetaja, poliitik, talupidaja ja rännumees. Kõik tegevusalad on jätnud jälje ta kirjanduslikku loomingusse. Kõige rohkem aga hingekarjase elukutse, ja mitte üksnes temaatikasse, vaid veelgi enam kirjanduslikku vormi. See torkab silma kõigi žanrite puhul: jutustustes, reisikirjades, memuaarides, traktaatides, arvustustes. Ta ei ...