Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Öös on kirikuid

Möödunud reede, 23. mai õhtul avasid Tartu kirikud uksed ja võtsid südaööni vastu inimesi. Sel aastal kolmandat korda aset leidnud oikumeeniline projekt hõlmas kirikuid üle kogu linna: osa võtsid nelipühilased, adventistid, katoliiklased, ortodoksid, luterlased, baptistid, metodistid. Esmakordselt oli programmiga liitunud ka baptistide 3D kogudus, mille programm oli eelkõige noortele mõeldud. Tegevust jätkus igas pühakojas keskööni välja. Tartu Frantsiskaani Immaculata ...

Kirikuelust 80 aastat tagasi

1934. a maikuu pakkus muusikasõpradele palju elamusi, juba peeti ka laulupäevi ning konservatooriumi järjekordsete lõpetajate seas oli kirikukontsertidel tuntust kogunuid. 1. mail leidis aset praostide ja konsistooriumi ühine koosolek. Arutati, keda võiks oma Jumala juurde läinud Jakob Kuke asemele piiskopiks valida. Üles seati kolm kandidaati: assessor A. Kapp, prof dr H. B. Rahamägi ja assessor J. Varik. Eelmiste aastate eeskujul toimus ka nüüd Tallinna Jaani nelipühi ...

Orelisõprade ühingu liikmed kuulasid võimsaid oreleid Poolas

Eesti Orelisõprade Ühingu eestvedamisel käis Eesti kaksteist organisti orelireisil Põhja-Poolas. Esimesel päeval tutvusime Gdański orelitega. Sealseks vaieldamatuks pärliks on Oliwa katedraalis asetsev ligi 7900 orelivile ja 110 registriga Johann Wulfi orel, mille esialgne, nüüdseks ajaloo keerdkäikude tõttu mitmeid kordi ümber ehitatud versioon valmis aastail 1755–1780. Juba selle pilli unikaalne vitraažakent ümbritsev rokokooprospekt võttis oma võimsuses sõnatuks. Kui ...

Kadrina kirikus tähistatakse oreliprojekti lõppu

23. mai õhtul kell 19 toimub Kadrina kirikus tänujumalateenistus, millega tähistatakse aastaid kestnud oreliprojekti põhitööde lõppu. Asi sai alguse 2002. aastal, mil kirikus vahetus organist ning kerkis esile küsimus oreli edaspidisest hooldusest ja üldisest seisukorrast. 2004. aastal asutati oreli restaureerimise korraldamiseks Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus. Uurisime ka ajalugu. Eesti arhiivimaterjalide ning 19. sajandi Läti ajakirjanduse põhjal sai selgeks, et oreli ...

Luterlased ja õigeusklikud kohtusid Tallinnas

8.–13. maini toimus Tallinnas rahvusvahelise luterlaste ja õigeusklike ühiskomisjoni kohtumine, mille eesmärgiks oli valmistada ette 2015. aastal toimuvat 16. plenaaristungit. Järjekorras kolmanda ettevalmistava kohtumise arutelu keskmes oli ametiõpetus ning iseäranis naiste ordinatsiooni küsimus. 9. mail osalesid komisjoni liikmed õhtuteenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, millest võtsid osa ka kohalike õigeusu kirikute juhid, kõrgestipühitsetud metropoliit ...

Peterburi Jaani kirikus pidas koguduse täiskogu koosolekut

Peterburi Jaani koguduse täiskogul 11. mail pärast jumalateenistust arutati koostöölepingut Eesti Kontserdiga.   Täiskogu koosolekut juhtis Peterburi Jaani koguduse juhatuse esimees, Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi. Möödunud on 20 aastat (5. veebr) koguduse registreerimisest. Sellesse aega on mahtunud kiriku taastamine ja taaspühitsemine ning koostöös Eesti Kontserdiga parima võimaluse loomine eestikeelsete jumalateenistuste pidamiseks ja seltsielu jätkamiseks ...

2013. aasta kirikumuusikud on tööle pühendunud

Kirikumuusika liidu juhatus valis aprillis aasta kirikumuusikuiks Lia Salumäe ja Merle Libliku. Liidu esimees Tuuliki Jürjo ütleb, et esitatud kandidaatide seast oli väga raske valikut teha ja seepärast otsustati tunnustada kahte võrdväärset muusikut. Võrdluses peeti eelkõige silmas muusikute kahe viimase aasta tegevust. Pärast pingsat kaalumist langes otsus kahele aktiivsele muusikajuhile, Lia Salumäele Haapsalu ja Merle Liblikule Hageri kogudusest. Lia Salumäe on ...

Tartu kogudused kohtusid kirikuteöö eel

16. mail Tartu Jaani kirikus toimunud oikumeenilisel arutlusringil «Kirik ühiskonnas» vaagisid kolme konfessiooni esindajad küsimust, kuidas vastab kirik ühiskonna vajadustele.   «Kui kirikuteöö ajal oleme kõik oma koguduses, siis püüdsime ürituse eel leida võimaluse kokku saada,» tutvustab Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja Triin Käpp ümarlaua korraldamise tagamaid. Kuidas ja millega saab kirik ühiskonnas nähtavaks, oli üks paljudest küsimustest, millele ...

Lahendatud mõistatus tõi kirikusse huvilisi

Muuseumiöö tõi Risti kirikusse üle saja inimese, kes soovisid oma silmaga üle vaadata äsja teadlaste poolt dešifreeritud tekstiga 16. sajandi hauaplaadi, mis kuulus Tallinna nimekale kaupmeheprouale. «Ka nii on võimalik evangeeliumi kuulutada, kusjuures vägagi tulemuslikult,» jagab Risti koguduse õpetaja Annika Laats oma rõõmu laupäeval, 17. mail toimunud muuseumiööst, mille raames ka Lääne-Harju praostkonna Risti kirik oma uksed hiliste õhtutundideni lahti hoidis. Kell ...

Jumal ei armasta pattu, aga Jumal armastab patust

Eesti Evangeelne Vennastekogudus pidas sinodit Tallinnas Endla tänava palvemajas. Kaks sajandit tagasi oli vennastekogudusel Eestimaal üle 40 000 liikme, peale selle veel need, kes palvemajades käisid, aga kelle elukombed ei küündinud etteseatud nõudmisteni. Siis oli ka rahvast siin maal tunduvalt vähem ning liikumisest haaratuid võis olla rohkemgi kui 20% rahvast. Kõrtsist palvemaja Vennastekogudusel on olnud elu puhastav tähendus. Tänapäeval arutletakse, milliste ...

Kursus julgustab rakendama andeid kirikutöösse

Olen üks neist õnnelikest, kel on olnud võimalus sel õppeaastal osaleda EELK Misjonikeskuse korraldataval noorte piibli- ja misjonikursusel. Mina vajasin sellele kursusele minekuks isiklikku kutset. Et keegi mulle üldse nii hea idee annaks ja seletaks, mis seal toimub, ning aitaks aru saada, et ma olen selle kursuse jaoks täitsa sobiv. Jah, päris õudne oleks ju kuhugi täienduskursusele minnes alles kohapeal avastada, et sihtgrupp on hoopis teine ... See, et kursus võtab ...

Kirikuvanem kui visiitkaart

Kauaaegse töö eest antakse EELK tänukiri Tartu Peetri koguduse vöörmündrile ja neljale kirikuvanemale. Koguduses on iga inimene tähtis ja oodatud. Need, kes võtnud endale vabatahtlikult mõne ülesande täita, on igal juhul tänu väärt. Suurepärane võimalus tänu andmiseks on kiriku sünnipäeval nelipühal. Esimene, kellega kirikusse tulija harilikult kokku puutub, on kirikuvanem. Olgu siis tegu pühapäevase jumalateenistuse või kontserdiga. Ikka on kirikuvanem see, kes tulijale ...

Kuusalu koguduses on tublid naised

EELK aukiri on määratud Kuusalu koguduse kaastöölistele ja vabatahtlikele abilistele Helju Laisaarele, Tiiu Soosalule ja Saima Sõstrale. Kuusalu rahvas teab kindlasti hästi kolme tegusat naist: Heljut, Tiiut ja Saimat. Seda enam veel koguduses, kus Helju ja Saima on kirikus käinud juba noorusest peale kui oma kodus. Küsimused maailma saladuste kohta tõid vanemas eas kiriku juurde ka Tiiu, kellest sai seitsmeks aastaks koguduse palgaline sekretär. Praegu on kõik kolm auga ...

EELK tänab

EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. EELK aukiri EELK Konsistooriumi otsusega 1. aprillist antakse EELK aukiri järgmistele inimestele: 1. Tiiu Aavik, Martna vallavanem, 2. Kristel Aer, organist, oreliõppejõud, 3. Ehalill Halliste, tekstiilikunstnik, 4. Toomas Heinaste, Anna koguduse kirikuteenija, 5. Hilkka Hiiop, kunstimuuseumi konserveerimise osakonna juhataja kt, ...

Jürikuu viis palverändurid vennastekoguduse lätetele

Hageri koguduse liikmed Silja Lepik ja Sigrid Põld korraldasid aprilli algul palverännaku Prahasse ja Herrnhuti, hommikupalvused pidas bussis praost Jüri Vallsalu. Reisijuhid olid uurinud põhjalikult kiriku ajalugu ja andsid seltskonnale hea ülevaate Määrimaal (Tšehhi idapoolsem ala) ja Böömimaal (Tšehhi läänepoolsem ala) toimunud sündmustest, usureformatsiooni algusest ning kujunemiskäigust. Herrnhuti vaimsuses Herrnhutis viibisime viis päeva. Saime osa pühapäevasest ...