Esileht » Arvamused » Lugejate kirjad »

Oh võtkem Jumalat …

Sebides Mammona käsul 24/7, hingamispäeva pidamata, ongi elu täidetud. Ja saategi, mida tahtsite, oma hinge hinnaga. Veel parem kui lähete üle maailma laiali, parema palgaga võõrast rahvast rügama, kulutades neid andeid ja talente, mille Isa teile sünnipäraselt pärandas. Olge kui kadunud pojad vabalt vabas maailmas, läätseleeme juures, mis ongi öko, mahe ja lahe. Küllap EU ametnikud, EASid, LEADER-meetmed, KÜSKid, KIKid ja muud toetusfondid ning kvoodijagajad Eestimaale ...

Mõeldes Süürias toimuvale

Palju kordi olen mõelnud, kui palju on inimesel õnne, et talle on antud oma kodu. Olen ise sõja järel üles kasvanud ja meie pere on palju vaeva näinud korteri saamisega, sest sõduri mahavisatud suitsukonist läks põlema meie kodu. Kodu, mille isa ehitas ja mida ta ei jõudnud lõpetada, enne kui ta sõtta võeti. Siis pidime linna tulema. Aga Jumal õnnistas ema tööd ja me saime kõike. Nähes ja kuuldes sellest, mis toimub praegu Süürias inimestega, kuidas Jumal neid on ...

Toimetuse kirjakast

Surnute Jumal? Seda, kas surnutel ei ole Jumalat, arutas artikkel 17. aprilli Eesti Kirikus. Küsimusele pole raske vastata, kui inimese usk toetub Jumala sõna kindlale alusele. Et Jumal pole surnute, vaid elavate Jumal, seisab mustvalgelt pühakirjas: Mt 22:32; Mk 12:27; Lk 20:38. Nende salmide kontekstist on näha, et Jeesus pidas silmas surnute ülestõusmist. Tähendab, Aabraham, Iisak ja Jaakob on praegu küll surnud, aga Jeesus mõtles tulevikule, mil nad ärkavad taas ...

Ära mõista hukka ligimest

Sellise pealkirjaga raamat tuli riiulist kätte. Minu patt, ja mitte ainult. Kaasinimeste tagarääkimine tundub olema kõige loomulikum jututeema, ikka alatooniga, et mina ei ole niisugune. «Kui inimene teeb midagi, mida ta häbeneb, ütleb ta alati, et see on tema kohus.» See B. Shaw’ ütlemine meenus, kui ristiinimesed hakkasid üksteise vastu argumenteerima allkirju kogudes. Uues Testamendis on õige väike osa õpetust, kuidas käidelda kaasinimese patte, ja valdav osa, kuidas ...

Luulest ja eesti keelest

Emakeelepäeval lugesin Ilmar Vananurme luulet. Kes seda autorit lugenud, teab, kui ilusas eesti keeles ta kirjutab. On hea tunne, et ta esindab niiviisi eesti rahvast. Loodetavasti ei pane Vananurm tähelegi riigikogulast Yana Toomi, kes meile kõigile näkku süljata on jõudnud. Kuid see tige süljelärts küllap maandus Toomi enda näole tagasi. Soovitaksin Yana Toomil luulet lugeda, ehk siis tema iseloom pehmeneks, ei oleks tigedust ja õelust nii palju. Ma ei tea, kas ta on ...

Tometuse kirjakast

Pereraadio on muutunud palju vaesemaks Pöördun raske südamega teie poole, sest mind vaevab juba varahommikust, et Pereraadiost on kadunud Jaan Tammsalu arusaadavad ja inimlikud vaimulikud mõtisklused. Hea, et mul on vähemalt tema raamat olemas, kuid Pereraadio on minu jaoks palju vaesem. Ja usun seda, et mitte ainult minu jaoks, vaid väga paljudele. Kui see vabamüürlus on nii kardetav, siis on küll ime, vist Jumala oma, et Jaan Tammsalu on säilitanud oskust nii lihtsalt ja ...

Tometuse kirjakast

Vabamüürlusest Vabamüürlus pole kuigi originaalne, meenutades teisi analoogseid läbi aegade eksisteerinud salaõpetusi. Kõige sarnasemad on ehk antiiksed müsteeriumireligioonid. Sarnasuseks on süsteemi astmelisus, salastatus, sünkretism, võib-olla ka konkreetsed juutlusest, foiniikia usundist ning Egiptusest kokku pandud jumalad (nagu Jahbulon). Vabamüürlus teeb vahet pühendatute ja mittepühendatute vahel. Nagu antiigis: kui sa oled viidud koopasse ja koopa peal on tapetud ...

Toimetuse kirjakast

Pääsemine Kuhu me siis oleme jõudnud? 1998. aastal avastasid astronoomid, et universum paisub, ja üha kiirenedes. Universumi lõpuks on peaaegu absoluutse nullini külmumine. Selles kõiksuse vanglas me oleme ja vaatame jõuetult pealt paratamatut hukku. On muidugi üksikud teadlased, kes püüavad leida pääsu sellest tapamajast. Kui arvestada sellega, et paralleelsed universumid on olemas, siis ainukeseks pääsemislootuseks oleks putkata mõnda neist. Teoreetiliselt on võimalikud ...

Saatana surve

Saatan koos oma deemonitega on heidetud maa peale ja ta teab, et tal on jäänud vähe aega ning seepärast ta tegutseb eriti raevukalt. Tema esmase rünnaku objektiks on kindlasti Kristlased ja kristlikud usuorganisatsioonid.Oma vastutöös kasutab ta oskuslikult ära olemasolevaid võimustruktuure ,et nende abil peale suruda valeõpetust, leiab nõrgad kohad kirikute vaimulike hulgas ,et hakata kantslist kuulutama patukahetsuse ...

Mure nõdra venna südametunnistuse pärast

Mõte ei anna rahu ja süda valutab, kui mõtlen neile, kes nimetavad end geikristlasteks. Kristlane ja gei? Kuidas need kaks asja kokku sobivad? Üks pool on valgus, teine pilkane pimedus. Meenutan 1995. aastal toimunud kriisiabi põhikursust, kus Heino Nurk, Naatan Haamer ja Kadri Ugur olid meie lugupeetud ja armastatud koolitajad. See koolitus ei ole tänaseni meelest läinud. Heino Nurga kirjutis 20. oktoobri Eesti Kirikus on nagu ...

Kiriku usaldusväärsus saab põhineda vaid aususel

Mitmed viimasel ajal Eesti Kirikus avaldatud arvamusartiklid on tekitanud paljudes lugejates pahameelt. Kuna olen ka ise ühe sellise arvamusloo autor, on mul sellest siiralt kahju ja ma vabandan kõigi ees, keda minu artikkel on pahandanud. Samas ei saa ma aga kuidagi nõustuda väitega, et erinevate arvamuste avaldamine meie kiriku ajalehes on lubamatu. Ma soovin siiralt, et kirik oleks ühiskonnas usaldusväärne ja et tema sõnum oleks ...

Vaadakem ligimesele näkku

Eesti Kiriku viimase aasta numbreid sirvides on mul tekkinud küsimus, mis sajandis me praegu oleme. Pidasin naisvaimulikega seotud küsimust juba ammu lahendatud teemaks. Eksisin, tuleb välja. Ma küll ei tea, mis pistmist on vaimulikuks olemisel inimese sooga – on ju ainus suur erinevus selles, et mehed suudavad sigitada ja naised sünnitada järglasi, aga kõik mud erinevused on sugude siseselt suuremad kui sugude vaheliselt; ja siiani pole ...

Homod kirikus ja zoofiilid ukse taga

Juba pikemat aega on EELK ja paljude välismaiste luterlike kirikute vahel olnud omalaadne rindejoon homoküsimustes . Eesti,Läti ja Leedu luterlikud kirikud on ühel pool ja teisel poolel on Soome, Rootsi, Saksamaa ning lühisalt öeldes enamik maailma luterlikest kirikutest . Ehk siis tekib nii või teisiti varem või hiljem küsimus, millised riigid tuleks ülemaailmsest Luterlike Kirikute Liidust välja visata . Kahjuks ma ...

Eklesioloogia on rohkem kui mäng

Urmas Viilma kirjutis Korvpalli ei mängita jalgpalliväljakul (EK, 27.10.2010.) sisaldab ühe laiemate tagajärgedega eklesioloogilise probleemi, mis muudab keerukaks kiriku eksistentsi õigustamise. Viilma artikli sisu annab mõista, et EELK ametlik seisukoht homoseksuaalsuse kohta on kehtiv just seetõttu, et see on ametlikult vastu võetud. Tunnistatakse, et kirikus eksisteerib antud teemal küll mitmeid arvamusi, kuid kiriku ...

Mõtteid kirikute ühendamisest

Lugesin huviga rõõmu ja vaimustuse väljendusi Liina Raudvassari ja peapiiskop Andres Põderi kirjutistest, mis käsitlesid luteriusu ja luterlike kirikute ühendamist või ühinemist. Sooviksin lugejate tähelepanu juhtida tõigale, et väliseestlastel on enne suurt põgenemist kommunistliku okupatsiooni eest olnud juba luteriusu kirikuid ja kogudusi nii Kanadas kui ka Ühendriikides. Üks tuntuim ja suurim on New ...