Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Avarduvast ajaloost

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel on meid tabanud üllatav pööre meie rahva ajaloo mõistmises. Viie aasta eest, luterliku kiriku iseseisvumise 90. aastapäeva ettekandes, ütlesin: «Traditsiooniline kujutlus muistsest kuldajast ja järgnenud pimedast orjaööst sobis hästi võitluseks parunite ülemvõimu vastu. On usutav, et lähiaeg tõrjub politiseeritud mustvalge käsitluse välja mitte ainult teadlaste monograafiates, vaid ka rahva arusaamades. Selleks on märke.» Ei osanud arvata, ...

«Tulge tagasi, inimlapsed!»

Juhan Liiv mõtiskleb oma luuletuses «Aeg»: «Õhk on kord soojem, teine kord kare’m: / millal me teame, mil aeg ajast parem?» Ka Koguja väidab oma raamatus, et igale asjale on määratud aeg ja et aeg on igal tegevusel taeva all. Kristlik maailm seisab paastuaja lävel ja ilma suurema kõhkluseta võime öelda, et see on kindlasti väga hea aeg kontrollimaks, kas meie sisemine kompass näitab ikka õiget suunda. Meie kirikus ei ole välja kujunenud reegleid ja tavasid paastuajaks. ...

Veebruar ja Eesti riik

Salumäe,Tiit

Veebruar on nii kiriku- kui rahvuslike sündmuste kalendri seisukohalt oluline kuu. 2. veebruaril pidasime küünlapäeva ehk Issanda templissetoomise püha ja meenutasime Jeesuse toomist templisse. 12. veebruaril on vastlapäev ehk lihast loobumise päev, järgmine päev, 13. veebruar on tuhkapäev, paastuaja algus ja palvepäev. Millised erinevad värvid: küünlapäev on valguse püha; palvepäev on paastuaja alguses ja vana traditsiooni kohaselt on see kogu rahva patukahetsuse päev, ...

Usu mõõdupuu

Möödunud nädalal Roostal toimunud EELK vaimulike konverentsi teemaks oli misjon. Tahaks jagada mõtteid, mida konverents mu hinges taas elavaks tegi. Misjon on üks kiriku tunnustest, nii nagu seda on Jumala sõna, sakramendid, vaimulik amet jne. Misjoni küsimus määrab siis ära kiriku olemise. Misjoni tähtsust ei ole ka kunagi küsimärgi alla seatud. Pigem on küsitud, mida me peaksime selles valdkonnas tegema ja millises suunas liikuma. Kõige olulisemaks peeti, et iga ...

Misjonimõtteid maade ja merede tagant

Kukk,Mihkel

Neil päevil, kui meie vaimulikud oma iga-aastasel konverentsil misjonitöö hetkeseisu ja tulevikustrateegiaid vaevad, olen pisut teises kontekstis koos nendega. Olles ligi kaks kuud olnud Kanada läänerannikul sootuks erinevas kultuuri- ja religiooniruumis, kui me oma koduses Eestis ja isegi Euroopas harjunud oleme, hakkad paratamatult ümbritsevat maailma nägema ja hindama pisut teisiti. Me kurdame juba aastaid oma kiriku liikmeskonna jätkuva vähenemise ja vananemise üle ning ...

Usuterve pilk kirikule ja maailmale

Eelmises kirikulehe juhtkirjas tõdeb usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, et kiriku edasimineku suurimaks takistuseks on kirikliku teenimise liigne ja ülemäärane sissepoole pööratus. «Tegu on vaimset laadi orientatsiooni nihkega, mille üheks avaldusvormiks on kõrgendatud tähelepanu oma struktuuridele, nende tööshoidmisele, normatiivide loomisele ja täitmisele, kontrollimehhanismidele jne.» Eeloleva nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb Läänemaal Roosta puhkekülas ...

Uute sihtide aeg

Uue aasta alguses seame ikka uusi sihte ning mõtleme isegi uusi mõtteid. Vähemalt püüame seda teha ning kogetud lootuse ja rõõmuga teele minna. Minu jaoks hetkel kõige olulisem töövaldkond on hariduse ja usuteaduse instituudiga seonduv. Jumal on meid palju õnnistanud ning loodame, et tema hea õnnistus jääb saatma nii meie kiriku kui kooli tegemisi. Töötame selle nimel, et ettevalmistus, millega siit majast minnakse, võiks vastata koguduste vajadustele ja sobituda kogu ...

Õnnistegija ei vaata pimedusse

Oli üks kargelt tuuline sügispäev, kui pereliikmetega kodumetsas kõndisime ja otsustasime koju pöörduda suurema ringiga, mis meid juba teise valda kuuluva küla veerele tõi. Tee hargnes kaheks, üks viis külasse, teine koduküla suunas. Valisime viimase, mis lõppes ootamatult ühel lagunenud taluasemel. Endisest hiilgusest sai veel üsna hästi aimdust: sissevajunud katusega suursugune elumaja, kaks sauna ja lauta, mahalangenud aed, mis õuealale piiriks. Sammaldunud õunapuud ja ...

Peapiiskopi läkitus kogudustele jõulupühadeks ja uueks aastaks 2013

Armsad vennad ja õed! Jõuluaeg paneb usuleegi meie südames taas eredalt särama: kirikud täituvad inimestega, kõikjal kõlavad jõululaulud, valdavaks saab soov jagada rõõmu ja teha head ning hinge hoovab eriline rahu. Karjased Petlemma väljal olid esimesed, kes uskusid ingli sõnumit Päästja sünnist ja asusid teele, et ise lapsukest näha. Tagasi läksid nad Jumalat kiites, sest kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Nende usk oli leidnud kinnitust, kuid selle usuga olid ...

Kaameli nõelasilmast läbimahtumine on usu küsimus

Peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. advendil 2012 välja usuaasta. Poolteist kuud varem, 11. oktoobril kuulutas paavst Benedictus XVI usuaasta algust katoliiklaste jaoks. Ajal, mil arenenuks peetavates riikides toimub usuline taandareng, on usuaasta tähistamine rõhutatult oluline just nende riikide elanikele, kus keskmine elatustase ületab mitmeid kordi vähemarenenud riikide oma. Samavõrra on need riigid esirinnas usulise leiguse või ükskõiksuse edetabelis. Ülekohtune ja ...

Teadmine kaduvusest ja piiratusest*

Kirikuaasta viimane pühapäev tuletab taas meelde, et üks aastaring on täis saamas. See omakorda annab põhjust mõelda, mis ees ootab. Elatanud inimesele tähendab see ju, et maise elu jaoks mõeldud aeg on lühemaks saanud. Noorele ei tähenda see midagi, tal tundub aega küllalt olevat ja kärsitult on ta valmis edasi tõttama. Nii palju on tal pooleli, nii palju ära teha. Aga oled sa noor või vana – maises elus on nõnda, et peatume ja mõtleme elu üle järele. Mõtleme, mida oleme ...

Süüta advendiküünal

Ristirahva vanem põlvkond tähistas kirikuaasta viimasel pühapäeval surnute mälestuspüha. Lahkunute meenutamine ja nende austamine on kirikus olnud sillaks ajaliku ja igaviku, nähtava ja nähtamatu vahel. Elukogemus ja -tarkus aitavad väärtustada mööduvat ning märgata uue algust. Muiste olid surnute mälestuspühal kirikud rahvarohked. Mälestati oma lahkunud lähedasi ja pärast jumalateenistust käidi veel surnuaias, et süüdata nende haudadel küünlaid. Paarkümmend aastat tagasi, ...

Visioonipäevast

Novembrikuu on kirikuaasta lõpu, igavikku ja enesesse vaatamise aeg. Jõudsime misjonikeskuse töötegijatega ühel päeval arutleda ja endasse vaadata, et misjonitöö olukorda hinnata ja tulevikku kavandada. Arutelust tõusis esile visioone ja arenguvõimalusi. Üks olulisi vajadusi kogu kirikutöös on kirikusse kuuluvate inimeste teavitamine kogudustes toimuvast. Misjonikeskust huvitaks, mida inimesed oma koguduses teevad misjonitöö eesmärgil. Nagu oma, Lääne-Nigula koguduse ...

Eesti politsei on käinud pika tee

Eks inimestel on palju ettekujutusi ja arusaamu, mida peetakse tõeks, õiguseks ja loomulikuks. Arvatakse, et kui üks või teine asi on paika pandud, siis nii see on ja jääb. See sobib mõttemaailma ja taolise ettekujutusega on kerge elada. Aga elu ei ole ju nii lihtne, nagu arvatakse või ette kujutatakse. Iga järgnev päev on tänasest erinev ja tuleviku ennustamine on keeruline tegevus. Meil tuleb otsustada, kuidas me antud päeva kasutame, mida teeme. Kõik otsused ei pruugi ...

Õigete valikute aeg koguduses

Elame muutuvas maailmas. Ka jumalariigi töö jaoks on ajas situatsioonid erinevad. Kaugele vaadates võime näha algkoguduse olukorda, riigikiriku teket, kiriku seisundit keskajal ja kirikut reformatsiooni sündmuste keerises. Lähemale vaadates teame, et töö nõukogude korra ajal oli erinev tänapäevasest, kuid ka iseseisvumise algaastate olukord erines suuresti praegusest. Kogudus on ikka oma tööd teinud, kuid tingimustest lähtuvalt on tulnud veidi erinevatele asjadele ...