Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Et sõnakuulutaja saaks rakendada oma talenti

Tänases juhtkirjas mõtlen Esra Rahula ja tema koostatud tekstikäsitluste peale. Vaimulike konverents palus konsistooriumilt abi lektsionaariumis leiduvate perikoopide alusel jutluste tarvis abimaterjalide koostamiseks. Enne kui uue abimaterjalide seeria juurde tulla, tuli tagasi minna ja vaadata, missugust materjali ja millises ulatuses on olemas. Keset seda tööd tuli teade Esra Rahula lahkumisest meie seast. Enam ei ole võimalik kogenud ametikaaslase käest küsida üht-teist ...

Uhkus on enne langust

Urmas Viilma

Möödunud laupäeval reformierakonna üldkogul peetud kõnes keskendus peaminister Andrus Ansip Eesti edule ja reformierakonna rollile selle edu saavutamisel. Lugedes peaministri kõnet, hakkasid kõrvus kõlama tuntud rokkgrupi Singer Vinger omaaegse lööklaulu «Salasilm» refrääni sõnad: «Kõik endast annan ma, oh küll ma olen tubli! Kõik endast annan ma, oh küll ma olen tubli! Kõik endast annan ma, oh küll ma olen tubli! Tubli olen ma!» Juba pikki aastaid riiki valitsev ...

Võit on julgete päralt

Andres Põder

Kirik sündis hirmu ületamisest Püha Vaimu abiga. Lukus uste taha peitunud mehed astusid nelipühapäeval rõõmusõnumiga rahva keskele ja samal päeval liitus nendega ligi kolm tuhat inimest. Märtrite aeg seisis alles ees. Tollased kristlased teadsid, millega riskisid. Brutaalseid kombeid harrastavas antiikmaailmas oli hirm mõistetav. Jeesus ise ütleb mäejutluses, et tema pärast laimatakse ja kiusatakse teid taga ning räägitakse teist valetades kõiksugust kurja (Mt 5:11). ...

Astuge musta mure kütkeist välja

Jaan Jaani

Kummalisel kombel on paljudele inimestele see aasta toonud meelehärmi. Ollakse pahased elektrihinna tõusu pärast. Nurinat on olnud seeüle, et elu pidevalt kallineb. Teised arutlevad presidendiproua hinnalise garderoobi teemal ja nurisemisruumi on veel küllaga. Muidugi valitsus ei kõlba ka kuhugi. Samas on ka osal vaimulikel meelerahu kuhugi kadunud. Küll on probleeme tekitanud vabamüürlased, teistele teevad muret templirüütlid, mõned on ametis geiteemalise aruteluga ja ...

Hoiame pühakojad avatud

Salumäe,Tiit

Käesolev aasta on nimetatud kultuuripärandi aastaks. Käimas on veel muinsuskaitsekuu, mis avati 18. aprillil ja kestab 18. maini, rahvusvahelise muuseumipäevani. Seda päeva on kutsutud tähistama muuseumiööga, milles osalevad ka mitmed kirikud ja hoiavad pühakodade uksed lahti hilise õhtuni. Kirikul on auväärne koht kultuuripärandi hoidmisel. Üheks ajalooliseks tähtsündmuseks sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt eesti rahvusvärvide väljatoomine Tartu muinsuskaitsepäevadel ...

Tervitus kirikukogule!

Praegune kirikukogu koosseis koguneb teisipäeval viimasele korralisele istungjärgule. Headel aegadel ei pruugi kirikukogu roll olla väga suur. Kirikuelu kannavad kindel usuline alus ja selged traditsioonid. Keerulistel aegadel tuleb aga sageli astuda otsustavaid samme. Usun, et selles mõttes täitis praegune kirikukogu koosseis oma ülesande väärikalt. Loomulikult on tähtis osa kirikukogu töös kiriku juhtorganite valimistel. Peapiiskoppi sellel koosseisul valida ei tulnud, ...

Kus on kirjas organisti nimi?

Leipzigi Tooma kirikus (Thomaskirche) on altari ees keset kooriruumi hauaplaat. Ei, sinna pole maetud ükski tähtis riigitegelane, piiskop ega kirikuõpetaja. Sinna on maetud Johann Sebastian Bach. Suurim luterliku kiriku muusikute seas, Meister suure algustähega. Rahvas viib lilli, seisatab, tihtipeale saab sinna juurde ka suurmeistri muusikat nautida. Ja kui hoolega kiriku vitraažaknaid silmitseda, leiab ühelt üles helilooja portree. Wolfenbütteli peakirikus on altariruumi ...

Tunnustatud nõukogudeaegne haridus

Sander,Ove

Neil, kes lõpetasid usuteaduse instituudi (UI) enne 20. augustit 1991 ja on läbinud vähemalt nelja-aastase õppekava, on riiklikult tunnustatud magistrikraad. Tee UI hariduse tunnustamiseni on olnud päris pikk ning väldanud ligi kaks aastakümmet. 6. juunil 2005. a võeti vastu Vabariigi Valitsuse määrus «Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus». Selle dokumendi üheks keskseks reguleerimisalaks on ...

Otsides alandlikult Jumala armu ja tuge

Möödunud pühapäeva ladinakeelne nimi Quasimodogeniti (quasi modo geniti, ’nagu äsjasündinud lapsed’) tulenes vanakiriklike perikoopide alusel koostatud antifoonist: «Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole» (1Pt 2:2). See salm juhatas sisse piiblilugemised, mis kirjeldasid, kuidas ülestõusnud Jee­sus ilmus kahtlevatele jüngritele. Lõpuks täitis jüngreid hirmu asemel rõõm, kui nad kohtasid Jeesust elavana. Kõlama ...

Kas usalduskriis kirikus?

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoppide läkituses ülestõusmispühadeks AD 2013 on kirjutatud: «Usalduse loomise ja püsimise eelduseks ühiskonnas, inimsuhetes ja kirikus saab olla üksnes usk ülestõusnud Issandasse.» Ei ole põhjust selles tões kahelda, kuid samas tekib tahtmatult küsimus, kas sellest meie igapäevaelus ja tegemistes ikkagi piisab. Usaldamatusest ja kahtlustustest on saanud viimase aja läbiv teema kirikuelu eri valdkondades. Ühed ametivennad ei usu ega ...

Varjatud õnnistus

Liturgilise kirikuaasta vältel käsitletakse Looja õndsusloo erinevaid aspekte. Rõõm vaheldub kurbusega, kaotuse järel võib tulla võit. Talve möödumisel ootame kaunist kevadet. Igale asjale on määratud oma aeg. Pühapäevased jumalateenistuse teemad puudutavad elu võimalikke tahke. Nii on aastasadadega välja kujunenud kindel ja vajalik rütm. Elu ja surma müsteeriumi mõtestamise kulminatsioon asetub vaikse nädala sündmuste pingetesse. Evangeeliumid kirjeldavad Jeesuse maise ...

Vanaema rääkis mulle

Mul on nimekiri koguduseliikmetest, keda külastada. Põhiliselt on need eakad inimesed. Minu eelkäija õpetaja Pohlamets oli selles osas palju tublim. Samas jäi tema tööperiood enamasti ajajärku, kus kogudusetöö võimalused olid väga piiratud. Nii oli kodude külastus võimalus suhtlemiseks ja hingehoiutööks. Ka tänapäeval tean, et mu koguduses on kodusid, kus oodatakse õpetajat. Mul on sellel teemal ka üks meeldejääv kogemus, mis südametunnistust kriibib. Ikka ja jälle tuleb ...

Südametunnistus ja eetikakoodeks

Urmas Viilma

1996. aasta kevadel palusin peapiiskop Jaan Kiivitilt audientsi. Vajasin pastoraalset nõu küsimuses, mis mind vaevas. Mäletasin, et 1991. aastal usuteaduse instituudi sisseastumisvestlusel küsis peapiiskop minult, mida arvan vaimulike poliitilisest aktiivsusest. Vastasin tookord, et minu meelest ei sobi vaimuliku amet ja aktiivne poliitika omavahel kokku. Viis aastat hiljem kutsuti mind kohalike omavalitsuste valimistel kandideerima. Teadsin ju hästi, et ...

Õnneks on ta olemas

Ajaleht Eesti Kirik ajas mu hauda. Sõna otseses mõttes. Teoloogiatudengina otsisin võimalust end ise majandada õpingute ja kogudusepraktika kõrvalt. Selleks ei leidnud sobivat võimalust, sest öötöö pubis ettekandjana ka just ei vaimustanud. Võimalus saabus, kui tuli päästev kõne mentor Urmas Pettilt: «Meil oleks Eesti Kirikusse vaja ühte reporterit. Ma olen vaadanud, et sul sulg justkui jookseb, äkki proovid?» Muidugi proovin! Pidin tegema proovitöö. Samal ajal olid ...

Kannatus ja kannatamatus

«Minu silmad on alati Issanda poole» – nõnda kõlab salm, millele tugineb kannatusaja kolmanda pühapäeva nimi Oculi (mu silmad on alati Issanda poole (Ps 25:15) – toim.). Tõepoolest – kellel on meie silmad? Kas Issandal? Tema kannatusel ja ristil? Viimasel nädalal on paljude silmad olnud vist küll üsna suurel määral vabamüürlastel. Või õigemini kannatamatul küsimusel, kes nende hulka kuulub. Kõlanud on läbematud üleskutsed stiilis: «Öelge välja! Kas kuulud? Kas sind on ka ...