Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Valimisaasta tulekul

Mati Maanas

Olen tihti mõelnud, millisena paistab luterlik kirik väljapoole. Kas me oleme piisavalt luterlik, õigustame oma nime ja oleme ühtmoodi veenvad nii väliselt kui seesmiselt. Kas me oleme ühtsed oma tegudes kiriku sees ja väljaütlemistes kirikust väljapoole. Kas ei ole mitte nii, et luterlikud põhimõtted on juba pikemat aega taandumas ja üle võetakse teistele kristlikele uskudele omaseid tõekspidamisi ning liturgilisi toiminguid. Kaldun arvama, et meie kiriku nägu on igavavõitu ...

Astu alla!

Leevi Reinaru

Soovin jagada oma mõtteid mõnede arvude üle 2012. a EKNi väljaantud raamatus «Astu alla rahva hulka». Mind innustas Kaido Soomi artikkel «Eestimaalase kuvand ristiusust ja kirikust ja kristlusest». Selles leiduvad 2010. a sotsioloogilise uurimuse andmete tulemused ja analüüs aitavad koguduse töötegijail lahti mõtestada kogudusetöö prioriteete. Nagu autor ise kirjutab: «Otsin ennekõike vastust küsimusele, kuidas saavad kirikud ja kogudused religioonisotsioloogilise uuringu ...

Usu ime

Käesoleva nädala teemaks on usk ja uskmatus. Tänavusel usuaastal on põjust ikka ja taas süveneda usu olemusse. Avastada selles iseennast, saada selles vägevaks ja viljakaks. Just nii, nagu kõneleb kirikukalendri tänane juhtsõna: «Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: «Nõnda peab olema sinu sugu.»» (Rm 4:18). See oli viide tähtede arvule taevalaotuses, pealegi Jumala tõotus. Hiljutisel reisil Türgimaale külastasime ...

Pärandist, mis on rikastanud maailma

Piir,Gustav

Toetudes oikumeenilisele koostööle ning oma partneritele kõrghariduse vallas, oleme kirikuna võtnud eesmärgiks hoida hariduse kõrget taset. Selleks tuleb investeerida inimestesse ja nende tulevikku, olgu see siis stipendiumide või toetuste, õpetajate või õpetlaste kaudu. Mõeldes järgnevatele põlvkondadele küsin, kuhu lähevad edasi õppima need poisid ja tüdrukud, kes astusid tänavu esimest korda toomkooli, Kaarli kooli, Tartu Peetri luterlikku kooli või teistesse ...

Valeprohveteid on igal ajal

Jaan Jaani

Olenemata ajastust valitsevad ühiskonnas alati teatud seadused, tavad ja kombed. Neist tuleb kinni pidada ja neid täita, muidu minnakse vastuollu üldiste juurdunud arusaamadega. Niisugune on juba ühiskonda reguleeriv mehhanism. Ka usul Jumalasse on olnud oma kindel koht. Inimene on sageli püüdnud vaadata mateeriast kaugemale ja üritanud tunnetada midagi, mis ei sõltu temast. Iga põlvkond on soovinud lahti seletada seda fenomeni omasel moel, aga alati üllatab igavik ...

Eesti kirik ja eestluse hoidmine

Salumäe,Tiit

Septembrikuu algas olulise kohtumisega. Esmakordselt pärast Kodu- ja Välis-Eesti kiriku nähtava ühtsuse kokkuleppe jõustumist 2010. a toimus tänavu 3. septembril Tallinna ja Toronto konsistooriumi ühine koosolek. Eesti kogudusi väljaspool kodumaad oli ka varem, aga 1944. aasta sügis tekitas uue olukorra, kuna kodumaalt pidi põgenema 70 000 – 80 000 kaasmaalast. Koguduseõpetajad hakkasid koondama nii põgenikelaagrites kui mujal eesti kogukondades pagulusse tulnud kaasmaalasi. ...

Muretuse piiridest

Laanepere,Taavi

Kirikukalender julgustab meid käesoleval nädalal mõtisklema Jumala hoolitsuse üle. Teemakohased pühakirjakohad kutsuvad üles loobuma muretsemisest ning usaldama oma elu ja tulevik Taevaisa hoolde. Tänapäeval stressist stressi kulgeva elurütmi käes heitleva inimese vaimset tervist silmas pidades oleks see kahtlemata igati mõistlik püüdlus. Ometi peame sageli oma inimlikus nõrkuses tõdema, et selline kõikehaarav usaldus Jumala vastu käib meile üle jõu ning mure enda ja kõige ...

Kool, kodu ja kirik

LuhametsJoel_juht

Vähimalgi määral alahindamata kooliaasta alguse ja kooli tähtsust, tuleb tunnistada, et õppimise puhul on koolil täita vaid üsna piiratud osa. Kooli ülerõhutamine õppetöös võib viia samade tulemusteni, mis oli Vene ajal töölkäimisega. Kolhoosi laudas lehma lüpsmine oli töötegemine, kodus oli sama tegevus vaid ajaviide. Kolhoosis maja ehitamine oli töö tegemine, laupäeval ja õhtuti oma kodu ehitamine sellist väärikust ei omanud. Kui sa tegid kolhoosi sööklas toitu, tegid ...

Õppiv ja õpetav kirik

Tervitan südamest ja soovin Jumala õnnistust kõigile õppijatele ja õpetajatele! Soovin Jumala armu ja hoidmist esmalt neile, kes esimest korda kooliteele asumas. Soovin tarkust ja püsivust neile, kel õppimise raskusi ja rõõme peitev tee on jätkumas. Olgu Jumala õnnistus meie kodude ja peredega, sest ainult üheskoos ning üksteist toetades ja julgustades võime midagi püsivamat saavutada. Soovin armastust ja tarkust ülevalt meile, kes me seisame klassi ees või kateedri taga. ...

Vabadus eeldab vastutust

Jyrjo_Tuuliki

Väga paljudes Eesti linnades on olemas Vabaduse tänav. Tallinnas on see lausa väljak, mitmetes linnades kena lai puiestee. Narvas on ka Vabaduse tänav olemas, aga selline omasugune – mõlemast otsast kinnine. Otse sinna ei pääse, vaid ainult külgteede kaudu. Ka Eesti vabadus tundub kohati kui ummiktänav. Kui ühelt meie Soome misjonärilt küsiti, mis Eesti osas kõige enam imestama paneb ja eriline on, siis ta vastas, et sõnavabadus. Et Soomes ega mujal maailmas seda nii palju ...

Kus asub õnne sepikoda

Urmas Viilma

Esmaspäevases Postimehes arutleb kolumnist Mihkel Mutt eestlaste õnnelikkuse üle (Eestlaste õnnetunne on nihkes, Postimees 12.08.2013). Ta küsib retooriliselt, kas eestlaste püsimine alati erinevate õnnepingeridade tagaotsas ei viita meie rahvuslikule omapärale, ning tõdeb, et eestlasel on ilmselt oma õnne ja õnnelikkuse avaldamiseks vahel natuke teised sõnad ja iseäralik maneer. Poolnaljatledes lisab Mutt, et vist üksnes armunud tüdrukud, süvausklikud ja olümpiavõitjad ...

Vaid hetke kestab suvi

Kukk,Mihkel

Nende sõnadega algavat koraali (KLPR 396) olen tänavusel kaunil suvel endalegi üllatusena päris sageli jumalateenistustel ja talitustel kasutanud. On ju soe ja päikeseküllane suvi meie laiuskraadil alati nagu kingitus, samas kui kõiki teisi aastaaegu võtame peaaegu paratamatusena. Eks laulikki peab silmas meie põhjamaist suve, kus linnulaul kajab ainult hetke ning lilleilu ja -lõhnagi jätkub vaid silmapilguks. Olen sageli mõelnud, et me peaksime siin Eestimaal olema ...

Lase tal läbi lipsata!

Leevi Reinaru

Hiiumaal algavad kirikupäevad. Need toovad kokku peamiselt saar­te praostkonna koguduste rahvast, lauljaid mitmest Eestimaa kogudusest. See on kohaliku koguduse ühine usutunnistus kodusaare rahvale. Usu teema Eesti ühiskonnas on populaarne. Seda kinnitab uurimus usust ja usuelust. Kui vaadata raamatupoes riiuleid, kus on kristlik kirjandus, siis tavaliselt on selle ümbruses üsana palju esoteerilist kirjandust ja raamatuid erinevatest religioonidest, mis kõik ju on kirjutatud ...

Kiretult kirest

Laanepere,Taavi

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso korraldas aprillis Brüsselis diskussiooni Euroopale uue idee leidmiseks. Euroopa võimuringkondades on tekkinud siiras ihalus taasleida kaotsi läinud kirge, Euroopat käivitavat ühisosa, ideed. Meie võimukoalitsiooni juhtpartei tuli hiljuti justkui vastuseks sellele soovile välja kirgliku kampaaniaga «Uhke Eesti üle!». Seda ettevõtmist on tabavalt analüüsinud kirikulehe juhtkirjas kantsler Urmas Viilma. Uhkus rahvast ühendava ...

Et Jumalgi oleks kodus

Jyrjo_Tuuliki

Sajad inimesed ruttavad kiriku poole, lisades sammu, et mitte kohast ilma jääda. Teised sajad tunglevad juba ukse juures, kuid saali jõudes nendivad, et hiljavõitu, pingid on rahvast tulvil. Veel ehk rõdu peale mahub? Ja nii tõtatakse rutakalt üles kivitolmusest trepist, hoolimata valgetest suveülikondadest, millega ilmselt varem kirikupingilt tolmu pole pühitud. Ulme? Uskumatud mälestused kuldsest vanast ajast? Ei, sugugi mitte. Sellist pilti saab näha Narva Aleksandri ...