Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Minge ka teie viinamäele!

Kukk,Mihkel

Pole kahtlust, et tänavuse aasta tippsündmuseks terve EELK jaoks on novembri lõpus toimuv uue peapiiskopi valimine. See on taasiseseisvumise järel kolmas kord, kus oma ülemkarjase valib kirik ise ilma otsese või kaudse riigipoolse sekkumise ja suunamiseta. Kui mitte arvestada ühiskonna neljandaks võimuks peetavat meediat, kes juba möödunud aasta lõpul selle teema üsna ootamatult ja jõuliselt üles tõstis. Sestap pole imestada, kui kuu aja eest Roostal koos olnud vaimulike ...

Vaimulikuks teenimiseks valmistudes

Soone,Einar

Pastoraalseminar korraldas eelmisel kuul kolmest esimesest kursusest osavõtjate kokkusaamise. Aastatel 1995–1998 läbis pastoraalseminari 21 teoloogiahariduse omandanud õpetajakandidaati, kes soovisid asuda EELK teenistusse. Nad olid õppinud Tartu ülikoolis, usuteaduse instituudis või omandanud hariduse välismaal. Seminari juhatajaks oli tol korral baltisaksa õpetaja Paul Gerhard Hoerschelmann, kes koostas õppekava praktilise teoloogia ainetest. Kolmest esimesest rühmast on ...

Avameelselt arvudest

Sander_Ove2010 copy

Arvude ja aruannete kuu jaanuar on seljataha jäänud. Mõnele oli see rõõmuks, mõnele võibolla ka ristiks. Ilmselt enamikule aga kirikuseadusest tuleneva aruandluskohustuse täitmiseks. Tunnistan, et minus endas küll ülemäära suurt aruandeusku ei ole, kuid möönan, et kindlasti on aruannetes midagi, mis meile teenimise jaoks vajalik on. Eelkõige info käesoleva olukorra hindamiseks ja tulevikusihtide seadmiseks. Seda loomulikult juhul, kui meil on aega arvudemaailma süvenemiseks, ...

Mustad päevad

Luhamets,Joel

See pealkirjas sisalduv nimetus pärineb veel sellest ajast, kui vaimulikud igal aastal Tartusse õpetajate konverentsile kogunesid. Tol korral kasutati vaimuliku riietusena vaid musta talaari. Viimastel aastatel on vaimulike garderoob muutunud mitmekesisemaks, kuid jaanuaris kogunevad vaimulikud ikka oma iga-aastasele konverentsile. Aeg on muutunud ning linn ei ole ühiseks koosolemiseks ja suhtlemiseks mitte kõige sobivam paik. Muidugi ei ole linn ka enam odav koht. ...

Pooliku teeklaasi dilemma

Aastavahetusel jagunes Eesti otsekui kaheks. Ühed väitsid, et möödunud aasta oli igati edukas, et meil on põhjust uhked olla. Teiste meelest kriis aina süvenes ja välismaale mindavat just seetõttu, et isamaa ilu mujalt ei paista. Poleemikat sünnitas seegi, kummad on paremad ja ausamad eestlased – kas optimistid või pessimistid. Ilmselt saab sarnast lähenemist laiendada ka kirikule. Siingi peitub permanentne vastuolu soovitu ja saavutatu vahel. Hea siiski, et avalikkuses ...

Vabast tahtest ja valikutest

Leevi Reinaru

Olin kolleegidega aasta alguses Soomes teoloogide päevadel. Teemade ring oli huvitav: «Ärkamine – eile, täna, homme». Osalesin mitmes töörühmas. Ühest neist, mis kandis pealkirja «Kuidas peaks ja saaks rakendada kuulutuse töös vabal tahtel toimuvat otsust», leidsin mõtteainet, mida siin jagada soovin. Vaba tahte ja valiku teema on kirikutöös alati ajakohane. Esiteks on väga oluline teada, kuidas nõustada koguduseliikmeid valikute tegemisel. Valikuks on vaja tahet otsustada, ...

Palju õnne 90. sünnipäevaks, armas Eesti Kirik

Õnnitlen ja tänan ajalehe Eesti Kirik peatoimetajat, toimetuseperet, sihtasutuse nõukogu esimeest ja nõukogu, kolleegiumi, kõiki autoreid, kaastöölisi ja lugejaid kirikulehe 90. sünnipäeva puhul alanud aasta juhtsõnaga «Minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi!» (Ps 73:28). Teil, õieti meil, on täita vastavalt ajalehe põhikirjale olulised ülesanded. Nimetan neli esimest: • selgitada kiriku- ja ühiskonnaelu küsimusi ajalehe lugejatele (EELK liikmetele ja kõigile kristlikust ...

Usutav usk

Tiitus,Marko

Möödunud nädalal algas registreerimine EELK vaimulike konverentsile, mis leiab aset 21.–22. jaanuaril 2014 Roosta puhkekülas. Seekord on konverentsi peateemaks EELK usuaastatest lähtuvalt «Usutav usk». Ettekannetega astuvad üles usuteaduse instituudi dotsent dr Arne Hiob, kelle sulest äsja ilmus esinduslik käsitlus «Luterliku dogmaatika alused», Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge, Tartu ülikooli usuteaduskonna professor dr Anne Kull ja õpetaja Matthias ...

Üks valgusest rikas peidupaik

Piir,Gustav

Apostel Paulus kirjutab oma kirjas efeslastele, et laulmine, olgu tegu psalmide, hümnide või vaimulike lauludega, on alternatiiv veinist saadavale joovastusele, liiderlikkusele, arutusele ja rumalusele. Apostel Paulus soovitab musitseerimist, et edendada seda, mis on puhtam ja kõige parem elus. Olgu muusika kui valgusest rikas pelgupaik, millesse põgeneda kurja ja pimedusega kaetud maailma eest. Üks hiljutine kontsert avaldas mulle oma sügavuselt ja helide rikkuselt erilist ...

Hämarusest valgusesse

Püüan advendiaegset ootamist, mis seotud väga kindla isikuga, veidi laiendada. Meie elu on kui üks suur ootamine. Algul ootame kooliminekut, siis suureks saamist, koolide lõpetamist, head tööd ja kaaslast eluks, lapsi. Järsku märkame, et meil on jäänud siin maailmas kulgemiseks liialt vähe aega. Elust ei saa teha kordustrükki, see on just niisugune, milliseks oleme selle elanud. Kuulus 17. sajandi prantsuse filosoof Blaise Pascal on tõdenud, et me ei ela, vaid aina kavatseme ...

Tööd alustab uus kirikukogu koosseis

LuhametsJoel_juht

Selle nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb uus kirikukogu koosseis oma esimesele istungjärgule. Soovime selleks tööks Jumala õnnistust. Kirikukogu on meie kiriku kõige kõrgem otsustamisorgan. Sellepärast tuleb ikka meelde tuletada seda vastutust, mis on seotud kirikukogu töö ja otsustega. Stabiilselt kristlikus ühiskonnas ei ole väga raske õiget suunda hoida. Meie aeg on aga märksa keerulisem. Oleme osa sekulariseeruvast Euroopast, kus ühiskonnas «õilsate» ideedega ...

Tark on teha õiged otsused

Salumäe,Tiit

Kirikuaasta viimased pühapäevad toovad meie silmade ette olulised teemad. Möödunud pühapäeva teema oli valvamine ja tuleval pühapäeval Kristus – kõiksuse Issand. Tähendamissõna peigmeest ootavatest tüdrukutest (Mt 25:1–13) jagab inimesed pisut teisiti, kui meil kirikus on kombeks: tarkadeks ja rumalateks ehk arukateks ja arututeks. Eks meie ole ikka rohkem rääkinud usklikest ja uskmatutest, vagadest ja ilmalikest. Kas ja kui palju kirik väärtustab tarkust, arukust, ...

Traditsioone kaotamata rutiinist läbi

Jyrjo_Tuuliki

Ärkame hommikul, peseme, sööme. Kes on harjunud, see loeb hommikupalvet või Piiblit. Kes ei ole harjunud, ei loe. Edasi läheme tööle või kooli ja teeme enamasti päev läbi harjumuspäraseid toimetusi. Meil on elus rohkelt rutiinset, harjumuspärast või traditsioonilist ja me sõltume sellest päris palju. Ometi on neil kolmel sisuliselt sama tähendusega sõnal erinevad varjundid. Rutiin viitab üksluisusele ja on negatiivse kõlaga, ometi aitab just see rasketel eluhetkedel ...

Uitmõtteid viirukisuitsust ja muustki

Urmas Viilma

Tuhanded inimesed põlvitamas, sajad ja sajad küünlaleegid hämarate võlvide all, viirukisuits, lõputu palvesosin – seda kogeb iga palverändur pühale maale jõudes ja Issanda jalajälgedes liikudes. Olles äsja palvetanud silmili maas kõigis neis paigus, kus Issand kannatas, risti löödi, hauda pandi ja surnuist üles tõusis, tunnen ennast oma inimlikus tühisuses läbinisti puhtaks uhutuna ja hinge pühitsetuna. Kummaline, et Jeruusalemmas toimub kõik see lõputute kaubalettide ja ...

Kutsutud ja seatud

Soone,Einar

Reformatsiooni aastapäeva tähistamine pakub ikka ja uuesti võimalusi kristlike põhimõtete, usu ja kiriku olemuse üle mõtiskleda. Küllap aitab meid maailmavaate kujundamisel ja eluvundamendi ladumisel apostel Paulus, kes julgustab oma kirjas korintlasi: «... teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus» (1Kr 3:11). Kristuse käsul ja lähetusel kuulutavad evangeeliumi tema tunnistajad. Sellele missioonile on antud tõotus: «Sina oled ...