Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Rootsi kirik saab esimese naispeapiiskopi

11.06.2014 | | Rubriik: Esileht

Rootsi kirikus seatakse 15. juunil peapiiskopi ametisse Antje Jackelén.

Peapiiskop Antje Jackelén on 59aastane. Ta on sündinud 4. juunil 1955 Lääne-Saksamaal. Teoloogiat õppis ta Tübingeni ja Uppsala ülikoolis. Vaimulikuna on tulevane peapiiskop töötanud alates 1981. aastast. Pärast doktoritöö kaitsmist aastal 1999 õpetas ta süstemaatilist teoloogiat Lundi ülikoolis ja Chicagos. Aastast 2007 töötab Lundi piiskopina. Antje Jackelén on Rootsi kiriku esimene naissoost peapiiskop.
Esimest korda tuli Antje, kelle perekonnanimi oli toona Zöllner, Uppsalasse aastal 1977, mil ta Saksa üliõpilasena soovis õppida Rootsis, kuigi ei olnud selles riigis kunagi varem käinud. Usuteaduskonnas tutvus Antje Zöllner oma tulevase abikaasa Heinz Ja­ckeléniga ning jäi elama Rootsi. Perre sündis kaks last.
Peapiiskopi valimistel kritiseerisid konservatiivid tugevalt Antje Jackeléni, kuid sellest hoolimata valiti ta peapiiskopiks esimeses valimisvoorus. Rootsi ühiskond võttis naisterahva valimise peapiiskopi ametisse positiivselt vastu.
Jackeléni huvitab väga religiooni ja loodusteaduste suhe. Teaduse ja religiooni valdkonnas on ta tuntud ja lugupeetud isik, mille kaudu teab teda ka Tartu ülikooli usuteaduskonna professor Anne Kull. Viimase küllakutsel külastas Jackelén 2001. aastal esimest korda elus Eestit ning pidas Tartu ülikoolis ettekande.
Tulevast Rootsi kiriku peapiiskoppi on huvitanud kiriku roll ühiskonnas. Rootsi kirik on üks maailma suurimatest luterlikest kirikutest, kuhu kuulub kolmveerand elanikkonnast. Jackelén on rõhutanud, et kirik peab oma sõnumi edastamiseks kasutama kõiki kommunikatsioonivahendeid. Ta on kirjutanud palju artikleid ja raamatuid ning kasutab aktiivselt Twitterit.
Antje Jackelén tõdeb, et ühiskonna usuline haridus on kasin ja kirik on polariseerunud. Mõlemas suunas olevad äärmused tulevad tema hinnangul küll sõnakalt esile, kuid enamik inimestest jääb siiski rahulolevana sinna vahele. Rootsi kirik on teinud liberaalseid otsuseid, laulatades samasooliste inimeste abielusid, kuid ametisse astuva peapiiskopi sõnul ei avalda Rootsi kirik teistele survet samade otsuste tegemiseks. Ta tõdeb, et on kurb, kui seksuaalteema võtab nii suure osa kiriku jõust.
Rootsi kirikus valmistab Jackelénile enim rõõmu mitmekülgne jumalateenistuselu, tugev diakoonia, põhjalik leeritöö ja koguduste juhtorganite aktiivsus ning usu sisu edasiandmine tänapäevases keeles.
Eesti luterlik kirik on kutsunud ajaloolisest traditsioonist lähtudes peapiiskoppi ametisse seadma Rootsi kiriku peapiiskopi. Kui senine praktika jätkub, siis võib Antje Jackeléniga kohtuda ilmselt meie peapiiskopi ametisse seadmisel küünlapäeval 2015.
Kaido Soom
Artikli koostamisel on kasutatud internetiallikaid ja ajalehes Kotimaa (8.5.2014) ilmunud Meri Toivaneni artiklit «Suuremman Jumalan puolustaja».

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)