Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Rikas eeskuju

10.09.2003 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!
Mt 25:40
Me elame inimeste keskel. Meid ümbritsevad inimesed on väga erinevad. On neid, kellega tahame suhelda. On neid, kellega me ei soovi kohtuda ühel või teisel põhjusel. Kristlastena soovime järgida Kristuse eeskuju – teha head ja aidata inimesi.
Kaasaja kiires ja moodsas ühiskonnas on esile tõstetud inimese, indiviidi edukus, arenguvõimelisus, saavutused jne. Need, kes ei ole saavutanud edu äris, karjääris jne – nendest ei räägita. Ehk vaid siis, kui edukate veel edukamana välja paista soovijate taustaks on vaja kaotajaid.
Kuidas kristlasena järgida kaasaja ühiskonnas Kristuse eeskuju? Kahtlemata on võimalusi väga palju. Tähendamissõna viimsest kohtust pakub palju erinevaid võimalusi pea elu igast valdkonnast. See tähendab, et meil on praktiliselt piiramatud võimalused aidata kaasinimesi. Olgu see julgustav sõna, sõbralik naeratus, tassike teed, kooskäidud teekond jne jne. Me ei pea otsima võimalusi inimesi aidata. Me peame õppima nägema abivajajaid ja õppima kuulama appihüüdu. Kuid ainult nägemisest ja kuulmisest on vähe. Peame suutma ka reageerida ja vastavalt tegutseda.
Maailmas on palju häid inimesi, kes ennastohverdavalt võitlevad haiguste, vägivalla ja ebavõrdsuse vastu. Nende hulgas on palju kristlasi. Nende inimeste tegutsemise tulemusena saavad paljud abi.
Kristlastena oleme osa saanud Jumala õnnistusest. Evangeelium on meid muutnud ja mõjutab meie elu ja tegevust igal päeval. Heategu on heategu. Aga kohtumine evangeeliumiga võib muuta olukorra lõplikult ja anda lootust ning usku. Piibel on rikas eeskuju ja usu allikas. Oleme harjunud, et emakeelne jumalasõna on meie käes ja lugemislaual. Kuid mitu sajandit tagasi ei olnud see nii. Mitmed mitte-eestlased tundsid südames vajadust aidata maarahvast sellega, et tõlkida Piibel eesti keelde.
See töö on olnud eesti rahvale õnnistuseks. Meie hulgas on neid, kes ei saa kasutada kõnelemiseks keelt, mida oleme koolis tavaliselt õppinud. Nad kasutavad kas viipekeelt või braille`i kirja. Ka neid keeli kasutab Jumal, et evangeelium jõuaks inimeste südamesse. Selles töös saame kõik kaasa aidata – levitada oma eluga evangeeliumi ja toetada evangeeliumi levikut eestpalvetega.
Jaan Bärenson

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)