Esileht » Uudis » Esileht »

Riigikogu võttis vastu võrdõiguslikkuse seaduse

14.04.2004 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Riigikogus võeti 7. aprillil vastu soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis peab tagama naistele ja meestele tööturul võrdse kohtlemise. Seadus jõustub Eesti Euroopa Liitu astumise päeval, 1. mail.
Alates seaduse jõustumisest on töökohal soolise diskrimineerimise all kannatanutel võimalus pöörduda abi saamiseks kohtusse. Tulevikus hakkab sotsiaalministeeriumi juures nende küsimustega tegelema sõltumatu asjatundjana soolise võrdõiguslikkuse volinik.
Seadus püüab reguleerida ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja meeste – vahelisi suhteid. Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimehe Siiri Oviiri sõnul muudab seaduse vastuvõtmine meie tavasid ja mõttemalle.
Kirik tunnustab pädevat töötegijat
Piiskop Einar Soone, kelle tööülesannete hulka kuuluvad personaliküsimused, ütles Eesti Kirikule, et luteri kirikus hinnatakse inimesi selle järgi, mida nad on teinud. «Olgu ta siis ilus naine või elukogenud mees,» lisas ta.
Mängureeglid tuleb enne tööleasumist kokku leppida, leidis piiskop, siis ei tule ka arusaamatusi. «Kui aga tingimustest kinni ei peeta,» täpsustas ta, «siis on küll seadusest abi.»
Tartu ülikooli religiooniantropoloogia magistrant, Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa arvas, et kirikus on naiste ja meeste võrdõiguslikkusesse suhtumine aja jooksul muutunud ja praegu võetakse seda normaalsena. «Kirikus kehtib Jumala kutse,» märkis ta.
Hedi Vilumaa, kes valiti eelmise aasta novembris ühenduse «Naised teoloogias» juhatuse esimeheks, arvates on kirikutööl kõige tähtsam õpetaja pädevus. EELK teenistuses on hetkel 212 vaimulikku, neist 29 naist.
Kristel Neitsov

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)