Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Religiooniõpetuse tee koolidesse jätkub

28.05.2003 | | Rubriik: Uudised

Religiooniõpetuse ainenõukogu kutsub usuõpetuse õpetajaid liituma religiooniõpetuse pilootprojektiga.
Teisipäeval, 20. mail toimus Tallinnas järjekordne religiooniõpetuse ainenõukogu töökoosolek. Vaatluse all olid pilootprojektiga seonduvad küsimused, samuti oli kõneks erinevate humanitaarainete nõukogudega arendatav sisuline koostöö.
Arutati võimalust kutsuda järgmisele religiooniõpetuse ainenõukogu koosolekule näiteks emakeele- või ajalooõpetajate esindaja, et rääkida probleemidest, koostöövõimalustest ja et üksteist paremini tundma õppida. Kindlasti võiks humanitaarala esindajatega kõneks võtta religiooniõpetuse asjatundjate abi näiteks täienduskoolituse korraldamisel.
Lehekülg internetis
Räägiti koosolekute vahepeal toimunud sündmustest seoses religiooniõpetusega, näiteks mõni nädal tagasi Riigikogu kultuurikomisjonile ning haridus- ja teadusministeeriumile saadetud märgukirjast. Oluline sündmus religiooniõpetuse seisukohalt on ajakirja Haridus aprillikuu number, mis on pühendatud religiooniõpetuse teemale. Praeguseks on võimalik ajakirjas avaldatud materjalidega tutvuda interneti koduleheküljel: http://haridus.opleht.ee/
Võeti vastu otsus avada internetis religioonipedagoogika kodulehekülg, mis hakkaks paiknema Tartu ülikooli usuteaduskonna lehekülje juures. Sinna tahetakse paigutada kõik olemasolevad religiooniõpetuse õppematerjalid, religiooniõpetuse ainekava ja kogu õpetaja tööks vajaminev informatsioon. Lehekülje käivitamine võtab aega, kuid töö selles vallas on alanud.
Töö ainekavaga jätkub
Ainenõukogu komisjonil oli külas õigeusu kiriku vaimulik Igor Prekup, kes avaldas oma mõtteid religiooniõpetuse kohta.
Järgmine religiooniõpetuse ainekomisjoni koosolek on planeeritud sügisesse. Töö ainekavaga jätkub. Juuni algul on ainekomisjonil kavas nõupidamine, mis viiakse läbi virtuaalsel teel arvutite abil.
Religiooniõpetuse ainenõukogu liige Pille Valk avaldas heameelt selle üle, et viimasel ajal käivitunud diskussioon annab inimestele võimaluse oma mõtteid avaldada ja kitsaskohad selgeks rääkida. Julgustavaks mõtteks on seejuures teadmine, et 1920ndatel aastatel kasvas Eestis vaidlusest välja kooli usuõpetuse reform ja ega seegi kord hea lõppresultaat tulemata jää.
Kõik kooli usuõpetuse õpetajad, kes soovivad pilootprojektiga liituda, peaksid pöörduma Pille Valgu poole (meiliaadress: pvalk@ut.ee, telefon 0 737 5963).
Meeli Pärtelpoeg

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)