Esileht » Uudis » Uudised »

Religiooniõpetajaid tuleb instituudist

21.01.2004 | | Rubriik: Uudised

Kuu aja jooksul on huvilistel võimalik end kirja panna Usuteaduse Instituudi (UI) üldise teoloogia õpperühma. Õppetöö algab 19. veebruaril.
Eelkõige üldhariduskoolide õpetajatele mõeldud täiendkoolitus kestab poolteist aastat ja selle käigus saavad osalejad teoloogilise ettevalmistuse andmaks religiooniõpetust üldhariduskoolis. Neile, kes koolis tunde anda plaanivad, kehtib eeldusena kõrghariduse ja õpetajakutse nõue. Kui täiendkoolitusele minnakse lihtsalt huvist, ei ole kursuse korraldajad haridusele nõudmisi seadnud.
Loenguid saab valida
Kursus koosneb kaheteistkümnest sessioonist, mille jooksul käsitletakse teoloogia keskseid teemasid: Piiblit, usundi- ja kirikulugu, kristlikku kultuurilugu, eetikat ja dogmaatikat. Kursuse lõpus läbivad osalejad koolipraktika.
Koolituse juhi, UI religioonipedagoogika osakonna juhataja Kerstin Kase sõnul saab huvi korral kuulata teatud loenguid. Sellel puhul ei saa muidugi üldise teoloogia kursuse tunnistust, vaid ainult loengu kuulamist tõendava paberi.
«Super,» ütles kursuse kohta möödunud kevadel lõpetanud Anar Anijalg. «Ma jäin kõigega väga-väga rahule,» ütles ta. Anijalg on Põlva valla Mammaste lasteaed-algkooli I klassi vanemõpetaja, kes sai kursuselt toetust oma mõtetele ning kelle arvates avardab selline koolitus maailmapilti.
Soovituslik kõikidele õpetajatele
Kuigi Mammastes ei ole usuõpetuse tunde, on õpetajal omandatud teadmisi vaja. «Kasutan neid iga päev,» rääkis Anijalg. Nende koolis alustatakse iga nädalat väikese palvega. Klassiõpetaja on rõõmus, et lapsed teavad tegelikult päris palju usust ning paljud käivad pühapäevakoolis.
Kursus annab Anijala sõnul laialdasi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja seetõttu soovitab ta seda igale õpetajale. «See periood mõjutas kindlasti minu isiksuse arengut,» valgustas ta. Seda soodustas tema arvates kursuse hea õhkkond.
Lehte Jõe, kes õpetab Taebla gümnaasiumis usuõpetust, arvas, et üldise teoloogia kursuse käigus tekkis ainest terviklikum ülevaade. «Mulle oli kursus ääretult oluline. Olin enne kõikvõimalikel koolitustel käinud, ühtteist ise õppinud. Õpingute käigus hakkas aga süsteem tekkima. Varem õpitu oli kaunis episoodiline, terake siit ja teine sealt,» ütles ta.
Jõe läks kursustele eelkõige ennast täiendama. Eelnevalt oli ta õppinud Soomes esimestel usuõpetajate koolitusel Lapual 1990.
«Olen oma teadmistes nüüd kindlam,» arvas ta. Samal ajal nimetas Jõe teisi koolitusi, mida on pakkunud nii UI kui ka Pühapäevakooliühendus ja millest tema erialal kõvasti kasu on olnud. «Kõik head nipid ja metoodika olen tegelikult nendelt praktilistelt kursustelt saanud.»
Vastused küsimustele
«Mulle andis üldise teoloogia kursus selgema arusaama sellest, mis on religioon ja ristiusk,» rääkis Toivo Treibluth. Tema jaoks oli oluline õppida tundma Piibli kirjutamise tausta, sest vaid nende teadmiste läbi on võimalik kristlusest aru saada, ütles ta.
Kunagi eksistentsiaalsete küsimuste rägastikus ekselnud mees on praeguseks jõudnud Usuteaduse Instituudi esimesele kursusele. «Üldise teoloogia kursusel tekkis soov saada rohkem teadmisi ja nii ma UIsse jõudsingi,» seletas Treibluth.
Üldise teoloogia kursusest osavõtnute arvates olid kõik õppejõud väga head. «Ma ei olnud enne näinud õppejõude, kes oma ainet sellise pühendumisega edasi annaksid,» kirjeldas Toivo Treibluth. Paljudele kursuslastele jäi aga eriti koloriitsena meelde eetikaõppejõud Jaanus Noormägi, kelle pisut ülepaisutatud ja satiirilised pildid elust aine meeldejäävaks ja arusaadavaks tegid.
Kerstin Kask ütles, et üldise teoloogia kaheteistkümne õpperühma lõpetajaid alates 1991. aastast on kokku alla kahesaja. Senini on koolitusel osalejad olnud väga erineva tausta ja eesmärkidega, kuid Kase sõnul annavad vähemalt üle poolte lõpetanutest koolis religiooniõpetuse tunde.
Kristel Neitsov

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)