Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Rektor on ametisse seatud

16.05.2012 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga, Esileht, Uudised

Jumalateenistus Püha Vaimu kirikus on lõppenud ja suundutakse kõrvalmajja: ristikandja Indrek Kasak, peapiiskop Andres Põder, rektor Ove Sander ja teised vaimulikud. Veiko Ilus

Tallinna Püha Vaimu kirikus seati 10. mail EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektori ametisse dr Ove Sander (42).

Selle aasta 21. veebruaril EELK konsistooriumi otsusega UI rektori ametisse määratud assessor Ove Sander on instituudiga õppejõu positsioonilt seotud 1998. aastast, mil ta asus Paul-Gerhard Hoerschelmanni mantlipärijana juhtima pastoraalseminari.
Ove Sanderi tee üliõpilasena instituudis algas aga 18aastase noorukina 1988. aastal. Ja ta meenutab: «Kell viis hommikul jõudsin vana konsistooriumi ette ja käisin edasi-tagasi tunde ja isegi kui kell üheksa uksed lahti tehti, ei julgenud ma sisse minna. See oli nii kõrge ja auväärne paik minu jaoks.»

Tööle läkitatud
Kirikukäsiraamatu (2009) kohaselt ametisse seadmise armulauaga jumalateenistus algas protsessiooni ja alguslauluga (KLPR 131). Püha Vaimu kirikusse olid pidulikust sündmusest osa saama tulnud lähimad kolleegid, ametikaaslased Eesti kirikuist ja välismaalt, sõbrad ja üliõpilased. Teenistust saatis orelil Kristel Aer UI kirikumuusika osakonnast.
Ametisseseadmise eel pidas kõne peapiiskop Andres Põder, aluseks salm Johannese evangeeliumist (15:9): «Nõnda nagu Isa on armastanud mind…» Võttes kõneks teatepulga üleandmise UI juhtimisel, nimetas ta, et «ülesanded võivad olla sarnased, aga need on alati uued». Ja elu uuendavat, ülesehitavat vaimulikkust on instituut alati endas kandnud. Tsiteerides Elmar Salumaad, kes on öelnud, et teoloogia on kiriku funktsioon, rõhutas peapiiskop, et usaldusest ja armastusest Jumala vastu kasvab välja tõeline teoloogia, mis on alati rakenduslik. Peapiiskopi tänu kuulus kõigile legendaarsetele õppejõududele ning eelmisele rektorile Randar Tasmuthile.
Seejärel astus Ove Sander altari ette. Andres Põder ning teda assisteerivad Paul-Gerhard Hoerschelmann ja Randar Tasmuth altarisse. Loeti ette konsistooriumi otsus rektoriks määramisest ning Ove Sander andis tõotuse pidada rektori ametit õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku korra kohaselt. Altari ees põlvitav Ove Sander õnnistati ristimärgi ja käte pealepanemisega teenima Kristuse kirikut usuteaduse instituudi rektorina. Vastse rektori tänukõne on loetav 6. lk. Kolm märksõna, mis edasises töös tema jaoks olulised, on koostöö, rakenduslikkus ja vaimsus.
Titulaarpraost Eenok Haamer (UI prodekaan aastani 1992) mälestas instituudi rajajaid ja igavikku lahkunud rektoreid.
Kirikupalves paluti rektori eest: «Anna talle usku, tarkust, püsivust, alandlikkust ja väge tööks meie keskel. Julgusta teda raskustes.» Õnnistamissõnade järel kõlas keskaegses pühakojas võimsalt luteri kiriku hümn «Üks kindel linn ja varjupaik».
Jumalateenistuse järel siirduti kiriku kõrvalmajja, usuteaduse instituuti, kus rektor asus vastu võtma õnnitlusi. Õnnitlejate ja kingitoojate hulgas oli ka regionaalminister Siim Valmar Kiisler, kes ei unustanud tänukinki anda ka Randar Tasmuthile.
Viljandimaalt pealinna sõitnud emeriitõpetaja Helmut Mõtsnik pöördus tervitusi üle andes vastse rektori poole sõnadega «hea koolivend». Hiljem selgitas, et nad õppisid koos, aga tema oli usuteaduse instituuti õppima asudes 62aastane.

Üks mälupilt
Kui 24aastane Ove Sander oli juba neli aastat teeninud Vastseliina kogudust, seisis ta ühel külmal 1995. aasta jaanuaripäeval Vastseliina kirikus altari ees. Tema selja taga istus kirikupinkides tuhatkond inimest. Peapiiskop Jaan Kiivit oli tulnud ametivennale usuteaduse instituudi lõpetamise järel üle andma ametiristi.
Peapiiskop soovis toona, et kogudus kannaks oma noort õpetajat eestpalves ja jagaks koos rõõme ja muresid, mida päevad meile toovad. Ove Sander tunnistas toona intervjuus Võru praostkonna Sõnale, et «taevas on kuidagi siinsamas».
Ligi paarkümmend aastat hiljem kinnitab Ove Sander, et on ikka taeva lähedust tundud, eriti raskuste, valu ja kannatuste ajal. «Ja ma palun, et see lähedus võiks jääda, et ma headel aegadel ei läheks Kristusest kaugele. Et ma võtaksin nii raskeid kui häid aegu temast ja laseksin temal olla enda lähedal.»
Sirje Semm

Ove Sander
Sündinud 4. mail 1970 Tartus.
Õppinud Nõo keskkoolis, usuteaduse instituudis.
Ordineeritud 16. jaanuaril 1991.
Teeninud Vastseliina kogudust.
Kirikuvalitsuse liige alates 2005, Nõmme Rahu koguduse õpetaja alates 1999, usuteaduse instituudis alates 1998.
Doktoritöö kaitsnud 2005. a Tallinna ülikoolis.
Abielus, peres kolm last.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)