Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide konkurss avatud

12.02.2014 | | Rubriik: Teated

Rahvusarhiiv avas rahvuskaaslaste programmi 2014. aasta väliseesti arhiiviprojektide taotlusvooru, mis on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, uurimisele ning kättesaadavaks tegemisele. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 27. veebruar.
Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud üle maailma.
Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendivormid ja muu oluline info on leitav rahvusarhiivi kodulehel http://www.ra.ee/et/rahvuskaaslaste-programm/.
Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on info kogumine ja koondamine väliseesti kogukondades, Eesti ja asukohamaade mäluasutustes ning erakätes; küsitluskavade jms koostamine;
kogumisaktsioonid, ekspeditsioonid, välitööd; arhiivimaterjalide, trükiste jms toimetamine Eestisse;
kogude süstematiseerimine, kirjeldamine, kataloogimine; säilitustingimuste tagamine; andmestu loomine ja kättesaadavaks tegemine; kultuuripärandi teaduslik uurimine jm.
Enam tähelepanu nõuab audiovisuaalne arhiiviaines, mis on infokandjate lühikese eluea tõttu hävimisohus. Konkursile esitatud taotlusi hindab komisjon.
Taotluste koostamisel tasub tähele panna, et ühes taotluses esitataks vaid ühe teemaga seotud tegevused, et projektide tegevused tuleb läbi viia 2014. aasta jooksul; toetuse kasutamist peab tõendama kuludokumentide alusel.

Kontaktisik Sigrit Mahla, tel +3727387509; Sigrit.Mahla@ra.ee

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)