Slava Ukraine

Rahvas ilma sõnata «variser»

22.05.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Lääne-Aafrika riigi Burkina Faso edelaosas elab dagara rahvas, keda koos Ghanas elavate rahvuskaaslastega on umbes miljon. 1997. aastal alustati Uue Testamendi tõlkimisega dagara keelde.
Projekti idee tekkis viis aastat varem kohalikul kloostriülemal, kui ta kohtas oma lapsepõlvesõpra, kellest oli saanud Ühinenud Piibliseltside tõlkekonsultant. «Sa aitad teistel tõlkida Piiblit isegi siis, kui oma keeles Jumalasõna puudub,» jäi abt mõttesse, meenutades dagara vanasõna: «Hirv sureb vanadusse ikka jahimehe valdustes» (mis meie variandis kõlab: «Kingsepa lapsed käivad ikka paljajalu»). Dagarade seas olid traditsiooniliselt kasutusel prantsus-, inglis- või moorekeelsed Piiblid ning dagara proovitõlked, kus kasutati riigikeele, prantsuse keele tähestikku.
Nüüd alustatud täiesti uue tõlke juures koostas iga tõlk oma tekstiosast algvariandi, mida võrreldi tõlkemeeskonnas originaaliga. Tulemus saadeti ülevaatamiseks referentidele, kes lisasid oma kommentaarid, ning tekst siirdus tõlkekonsultantidele. Vajadusel oli lõpptulemuse üle valmis arutlema terve nõukogu. Üks keerukamaid juhtumeid oli seotud sõnaga «variser», millel kohalik vaste puudus. Lõpuks kasutati tähenduse edasiandmiseks võrdluspilti «kassist, kes su pilgu ees käitub kenasti, aga nii kui selja pöörad, viskab mõne vimka». Suhteliselt lihtne oli tõlkida Johannese ilmutust: võrdluspiltide tõlkimine nõudis vähem uue leiutamist. Esimesena valminud Markuse evangeelium ja Jaakobuse kiri saadeti tagasiside saamiseks kirikutesse katsetamisele.
Ehkki kogu tõlge valmis nelja aastaga, võttis trükkimise ettevalmistamine aega ning lugejateni jõudis dagarakeelne Uus Testament 2007. aasta detsembris. Konfessioonideülese variandi valmimisel aitasid kohalikud kirikud hoolitseda tõlkijate vajaduste eest, Ühinenud Piibliseltsid vaatas üle tõlke kvaliteedi ning abistas majanduslikult, ka raamatu väljaandmisel. Pühakirja valmimisele pühendatud pidulik tseremoonia Diébougou linnas kestis viis tundi, sisaldades palvet, ettekandeid ja koorilaulu. Peo kõrgpunktis kandis tõlkija Anastashe Some protsessioonis rahvalaulude ja -tantsude saatel Uue Testamendi rahva ette. Kui hakati dagara keeles lugema Johannese evangeeliumi, saabus hauavaikus…
Tõlkest on valminud lisaks audiovariant, mis loodetavasti äratab rohkem huvi ka lugemisoskuse omandamise vastu. Terve Piibli tõlkimisega loodetakse lõpule jõuda 2012. aastaks. Peamine religioon põlluharijatest ja karjakasvatajatest dagaradel on animism, mille praktiseerimist kipuvad harrastama ka kristlased. «Esimene omakeelne Uus Testament saab olema kirikutele suureks julgustuseks ning abiks,» leiab Burkina Faso Piibliseltsi turundusjuht Nicolas Sawadogo. Dagarade seas leidub vähe moslemeid, sest islamisse pöördumine leiab rahva seas vastuseisu. Kristlaseks saamisele vaadatakse hoopis paremini.
Jõudumööda varustatakse jumalasõnaga ka Burkina Faso ülejäänud 67 keele kõnelejaid. Dagara piiblitõlke algatanud kloostriülemast on praeguseks saanud aga peapiiskop.
UBSi materjalide põhjal
Piret Riim

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)