Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Preestri pühasse ametisse seatud

06.11.2013 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Usupuhastuspühal, 31. oktoobril oli Tallinna piiskoplikus toomkirikus ordinatsioonimissa, kus preestriametisse seati diakonid Peeter Krall, Aivo Prükk ja Joona Matias Toivanen ning Miina Piir ja Diina Tuulik.

Ordinatsiooniteenistuse viis läbi peapiiskop Andres Põder, teda assisteerisid Tartu praost assessor Joel Luhamets ja Lääne praost assessor Tiit Salumäe. Kaasa teenisid ordinandid ja õpetaja Arho Tuhkru. Organist oli Piret Aidulo.
Jutluse pidas Joona Matias Toivanen, jutluse aluseks oli kirjakoht apostel Pauluse kirjast korintlastele: «Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus» (1Kr 3:11). Ta mõtiskles selle üle, mida võiks tähendada usupuhastus meile tänapäeval.
Ordinatsioonikõne pidas peapiiskop Andres Põder. Järgnes teenistuse kõige pühalikum osa – ametisse pühitsemine. Värsked preestrid andsid ametivande, said õnnistuse. Nad riietati ametirüüsse, neile riputati kaela ametiristid ja anti ordinatsioonitunnistused. Peapiiskop ütles preestreid tööle läkitades: «Minge siis ja hoidke Jeesuse Kristuse karja, mis teie kätte on usaldatud!»
Nüüd oli aeg õnnitlusteks ja õnnitlejate rivi oli väga pikk.

Viis uut õpetajat
EELK on saanud juurde viis uut vaimulikku, kes on määratud vikaarõpetajatena teenima erinevatesse praostkondadesse: Peeter Krall Lääne praostkonda, Miina Piir Tallinna praostkonda, Aivo Prükk ja Joona Matias Toivanen Tartu praostkonda ning Diina Tuulik Valga praostkonda.
Olgu lisatud ka paar tutvustavat sõna ordineeritute kohta. Nad kõik on lõpetanud UI pastoraalseminari. Peeter Krall töötas aastaid vanglateenistuses, on lõpetanud sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala ja EMK teoloogilise seminari, paar viimast aastat on teeninud diakonina Nõva kogudust.
Hingehoidja Miina Piir töötab Ida-Tallinna keskhaigla Järve hooldusravikliinikus. Praktikal oli Valga ja Rapla koguduses. Aivo Prükk on Maarja-Magdaleena koguduse diakon, kes on õppinud põllumajandusülikoolis metsamajandust. Käsil on teoloogiaõpingud Tartu teoloogia akadeemias.
Joona Matias Toivanen on sündinud ja keskhariduse saanud Soomes. Usuteadust õppis Tartu ülikoolis. Sellest aastast Tartu Maarja koguduse diakon. Diina Tuulik on enne Tartu ülikoolis usuteaduse õppimist õppinud ärijuhtimist Tallinnas, kunsti ja fotograafiat Taanis. Praktikal oli Nõo koguduses. Töötab rahvusvahelise õpilasvahetuse YFU Eesti programmijuhina.
Tiiu Pikkur

Ordinatsioon
EELK suurim ordinatsioon, kus ametisse pühitseti 14 preestrit, oli 5.06.2007.
Preestriks saab ordineerida vähemalt 24aastast isikut.
Otsuse preestriks ordineerimise kohta teeb peapiiskop.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)