Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Preemia väärikale autorile

12.01.2005 | | Rubriik: Kirikuelu

Detsembri lõpupäevil Tartus kirjandusmuuseumis peetud 48. Kreutzwaldi päevade teaduslikul konverentsil anti Toomas Paulile Ivar Ivaski stipendium raamatu «Kirik keset küla» eest. Kuigi Eesti Rahvuskultuuri fondi stipendiume jagatakse Tallinnas, otsustati konkreetne stipendium üle anda Tartus, kuna Tartu on lähemal Riiale, kus elab Astrid Ivask, ja ka Rõngule, kust pärines ja kuhu on maetud Ivar Ivask.

Kahe aasta järel

Ivar Ivaski mälestusfondi halduskogu esimees Sirje Olesk ütles Eesti Kirikule, et alul oli mõte preemia üle anda Ivar Ivaski sünniaastapäeval 17. detsembril. Et kirjandusmuuseumis oli lähenemas suurüritus, otsustati stipendium üle anda mõni päev hiljem. Ivar Ivaski stipendiumi asutas tema lesk Astrid Ivask. Kirjandusteadlane, luuletaja ja kriitik I. Ivask (1927-1992) suri Iirimaal ja tema lesk, läti luuletaja, asus pärast mehe surma elama Riiga. Astrid Ivaski soov oli, et tema abikaasa nimelist stipendiumi hakatakse jagama kirjandusmuuseumi kaudu. «Et kirjandusmuuseum ei saanud hakata raha haldama, siis loodi Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde allfond – Ivar Ivaski mälestusfond,» selgitas Sirje Olesk. «Astrid Ivask määras fondile halduskogu, kes kord kahe aasta jooksul määrab stipendiumi eriti silma paistnud luule-, essee- või kriitikaraamatu autorile.» Stipendium anti välja teist korda. Esimeseks laureaadiks oli 2002. aastal Jüri Talvet. S. Olesk rääkis, tookord juhtus üpris erandlik lugu. «Fond oli juba asutatud, paberid olid enamvähem korda aetud, ent põhikapital oli Ameerika pangast Tallinna tulemata. Et olukorda päästa, siis sai esimeseks stipendiumiks Astrid Ivaski annetatud tuhat dollarit, mis anti üle Jüri Talvetile.»

Üksmeelne toetus

Sirje Oleski sõnul lähtus halduskogu stipendiumi määramisel Astrid Ivaski ja Eesti Rahvuskultuuri fondi vahel sõlmitud lepingu tingimustest. Alguses otsiti sobivat luuleraamatut. Kuna kahe aasta jooksul ilmunud luuleloomingu seast sobivat ei leitud, võeti tähelepanu alla esseeraamatud. Olesk ütles, et Toomas Pauli kandidatuurini ei jõutud kohe. Määravaks osutus tema raamatus «Kirik keset küla» leiduv kultuurilooline tekst. Otsusele aitas kaasa fakt, et Ivar Ivask oli väga religioosne inimene ja laia kultuurihuviga. «Nii sobis Toomas Paul oma mõtetega justkui tema ideede edasikandjaks,» selgitas Olesk. Teenekale kirikumehele tema esseekogumiku eest stipendiumi määrates oli halduskogu üksmeelne. Sirje Olesk leiab, et teost ei saa lugeda kahe aasta jooksul ilmunud luule-, proosa- või kriitikaraamatutest silmapaistvaimaks, kuid selles leiduv idee sobib kõige paremini Ivar Ivaski vaimuga ja on kahtlemata väga hea lugemisvara. Stipendiumi vastu võttes tunnustas teoloogiadoktor Toomas Paul nõukogu vaprust valitseva kirikuvaenuliku õhkkonna tingimustes määrata preemia peapiiskop Jaan Kiiviti eessõnaga varustatud religioosse ja kultuuriloolise sisuga kogumikule. Stipendiumi suuruseks oli 33 000 krooni. Raha saadakse pangas seisva põhikapitali protsentidest ja selle suurus on muutuv sõltuvalt sellest, mismoodi on kapital paigutatud.

Meeli Pärtelpoeg

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)