Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Praostkonnal on olnud erakordne aasta

04.06.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Lääne-Harju praostkonna sinodilisi võõrustas sel aastal Keila kogudus.

19. sajandi keskpaigas tänapäevase ilme saanud pühakotta kogunesid saadikud jumalateenistusele, et Jumalat teenida ja piiskop Einar Soone jutlust kuulata. Koosolekuks aga mindi kogudusemaja saali.

Esmakordne kogemus
Kevadine aruandlusperiood ja paljud kohtumised olid põhjuseks, et Lääne-Harju praostkonna sinodi esindajad kuulasid praost Jüri Vallsalu ülevaadet ja koguduste esindajate kokkuvõtteid isekeskis. Tihe ajagraafik lubas peapiiskop Andres Põderil sinodilistega liituda alles pärast lõunapausi.
Kokkuvõtte tegi ja tänusõnu kogunenutele jagas praost, mainides esmalt, et aruanne sai nii pikk, et selle ettekandmisel läheks päev enne looja, kui tema valmis jõuab. Ta nimetas aastat erakordseks, sest tema kirikus teenitud aastate jooksul pole varem praostkonnas ühtegi uut kogudust tekkinud. Möödunud aasta 2. veebruaril sai see aga teoks ja kevadisel kirikukogul võeti Saku Toomase kogudus EELKsse vastu.
Kiidusõnad läksid praostkonna lastelaagri ja pühapäevakooliõpetajate suvelaagri ning Hageri laulupäeva korraldajate, eriliselt aga Mart Jaansoni ainult muusikas peetud jumalateenistuse esitajate aadressil. EELK tunnustusmärgi pälvis mullu 70. sünnipäeva puhul diakonõpetaja Kalju Kukk, igavikuteele saadeti aga Esra Rahula.

Õpetust ja eeskuju
Vihjates piiskop Einar Soone jutlusele soovitas Hageri koguduse juhatuse esimees Agu Kaljuste õhtupalvesse võtta ka selle, mis päeval halvasti on läinud, ja esitada endale küsimus, kas ma olen oma aega hästi kasutanud. Ta avaldas tunnustust, et Hageri koguduse õpetaja praost Jüri Vallsalu on valitud Kohila vallavolikogu esimeheks.
Kogudus oma hästitoimiva laste- ja noortetööga võiks olla teistele eeskujuks, sest just selle koguduse noorte eestvõttel kasvas välja Saku kogudus. Tööd on alustanud kristlikel väärtustel põhinev Kohila mõisakool, kus õpetaja Vallsalu käib palvuseid pidamas. Tegutsetud on ka vastutustundlike majapidajatena ja oma vara eest hoolt kantud.
Kuigi Risti koguduse õpetaja kinnitas, et argiõhtuti pole kohapeal mõtet midagi ette võtta, oli praost juba jõudnud vaimulikku tunnustada. «Annika Laats peaks meile jagama õpetust, kuidas nii vägevalt koguduse liikmeskonda kasvatada,» rõõmustas praost kümme aastat järjest suureneva liikmeskonna üle.
Õpetaja Laats tõi positiivsena esile, et kiriku ja pastoraadi remondi käigus õpiti meediaga suhtlema ning et koguduseliikmete soovi kohaselt seisab ees uus väljakutse – eelmisel aastal ostis kogudus ära Risti vana hooldekodu.
Vaatamata hajaasustusest tingitud probleemidele tõusis ka Harju-Madise koguduses liikmesannetajate arv, õpetaja Joel Siimu sõnul tänu aktiivile ja juhatuse liikmetele. Peapiiskop Andres Põderi väljakuulutatud usuaastasse suhtuti tõsiselt ja korraldati usutunnistusteemalisi kohtumisõhtuid Padise mõisas. Kunagine köstrimaja on elamiskõlbmatu, raha remondiks ei ole, ent üürnikud ei taha välja kolida. Ilmselt ootab kogudust ees kohtuvaidlus.

Uusi töövaldkondi
Igas koguduses on tublisid inimesi, keda esile tõsta, või kiiduväärt tegemisi. Misjonärid Anu ja Juha Väliaho on praegu tööl Keila koguduse juures ja aitavad pidada jumalateenistusi Saue päevakeskuses. Harjumuspäraste piibli- ja palvetundide, leeri- ja lastetöö kõrvale lisandus Keilas meesteosadus. Õpetaja Marek Roots annab koolis usuõpetuse tunde. Valminud on kirikumõisa renoveerimisprojekt, praegu on käsil Ääsmäe kabeli remont.
Õpetaja Lea Jants-Ylönen tõdes Nissi koguduse liikmete arvu kõikumist, ent samas üle pika aja annetuste kasvamist. Tänu toetusele parandati kiriku torni ja pikihoone vaheline lõhe. Positiivse märgina on tekkinud kooli ja koguduse vahel koostöö.
Paldiski kogudus on tagasi saanud 70 aastat kadunud olnud armulauariistad ja lõppenud on vandaalitsemine kiriku juures. Õpetaja Merle Prass-Siim on tänu tegusale aastale optimistlik, vaatamata sellele, et kogudusel puudub organist ja orel on kehvas seisus.
Liikmeannetuste kõikumine on pidev ka Rannamõisa koguduses, positiivsena tõi õpetaja Aare Kimmel esile lastetööd, mida veavad koguduse noored. Mihkel Kukk Raplast oli peaaegu pool aastat Kanadas ja kogudus õppis iseseisvalt hakkama saama. Kogudus sai päranduse, mida kavatsetakse kasutada oma maade arenduseks.
Kui luulerida ütleb, et kõik on uus septembrikuus, siis Lääne-Harju praostkonnas on kõik uus Saku koguduses. Välja arvatud palvemaja, mistõttu kogudus tahab endale kiriku ehitada. Koguduseliikmed on aktiivsed, eriti tegutsemisaltid on lapsed ja noored. Tehakse jalgpallitrenni ja lauldakse, kuigi gospelkoor praegu dirigendi puudumise tõttu ei tegutse. Peetakse palve- ja visiooniõhtuid, soovitakse koostööd teha kooliga, selgitas kogudust teeniv Magne Mølster.
Peapiiskopikandidaatidena seati üles Tiit Salumäe, Ove Sander ja Urmas Viilma, valituks osutus kolmest esitatust esimene.
Rita Puidet

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)