Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Pool Piiblit on raadioeetris kõlanud

23.12.2008 | | Rubriik: Kirikuelu

saatesarja «Piibel kaanest kaaneni» tegijad Gea Talts ja Aare Kimmel Tallinna Tehnika tänava stuudios, kus Gea paneb saate kokku. Aare Kimmel salvestab oma osa kodus. Foto: Kirsti Malmi

1. detsembril jõudis piibliõppesari «Piibel kaanest kaaneni» täpselt poole peale, kui raadioeetrisse läks 712. saade.
Igal tööpäeval kristlikes raadiojaamades kõlav sari sai EELK Misjonikeskuse, Tartu Pereraadio ja raadiomisjoniorganisatsiooni SANSA koostööna alguse kolm aastat tagasi, ettevalmistusperiood algas veelgi varem.
Enam kui 200 maal
Kommenteeritud piiblilugemine leidis kuulajaskonna kiirelt, tagasisidega pole oldud kitsid. Enamasti on tegu tänuga vaimulikult toitva õpetuse eest.
Saate eeskuju on pärit USAst, kus sarja «Thru the Bible» algatas 1967. aastal pastor John Vernon McGee. Tänaseks on Piibli läbilugemine raadio abiga pooletunniste saadete kaupa viie ja poole aasta jooksul levinud rohkem kui 200 maale. SANSA toodetud «Raamattu kannesta kanteen» algas Soomes 11 aastat tagasi. Soome raadiopastori Jukka Norvanto tekstid on aluseks ka eesti variandil, materjali kohandab meie oludele Rannamõisa ja Randvere koguduse õpetaja Aare Kimmel.
Misjonikeskuse peasekretär Kirsti Malmi, kelle õlul olid saate maaletoomisega seotud läbirääkimised ja korraldamine misjonikeskuse poolt, on rõõmus, et sarjaga on Eestis juba nii kaugele jõutud: «See on suur ettevõtmine. Tore, et saate tegijad on ustavalt vastu pidanud ja et kuulajaid on leidunud.»
Piibel on täis saladusi
Aare Kimmel iseloomustab 2005. aasta lõpul alanud perioodi järgmiselt: «Minu jaoks on need kolm aastat tähendanud tihedat tööd, mida ma muidu poleks kunagi sel kombel ette võtnud. Saatesari on sundinud aega kasutama hoopis teisiti kui varem. Ilmselt on see üks paremini kasutatud aeg mu elus!
Psalm 119:18 on palve: «Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!» See palve on hädavajalik igaühele, kes Piibliga töötab või lihtsalt seda loeb. Ei ole mingi ime, kui Piiblit vananenud legendideks või oma aja inimlikuks loominguks peetakse. Ime on see, kui silmad avanevad nägema inimlike piltide ja sündmuste taga Jumalat ja Tema tööd, seda, et Piibel on tõesti Tema sõna, täis saladusi, mida avastada on lausa põnev.
Seda kogesid kord Jeesuse pettunud jüngrid teel Emmause poole (Lk 24:13–35). Nad mõtlesid, et Jeesuse lugu on läbi, ja eks sedasama mõtle paljud praegugi. Pärast nad ütlesid: «Eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas?» Sama kogen seda tööd tehes järjest ka mina. Kui Jumala loodud «peitepildid» avanevad, siis «annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi» (Ps 119:130). Kes aga ennast ise targaks peavad, need «saadetakse tühjalt minema» (Lk 1:53). Jeesuse lugu ei ole läbi, vaid parim osa sellest on alles ees! Kõige tähtsam aga on, et Ta kutsub selles loos osalema igaüht! Mitte keegi ei ole sobimatu!»
Kõneldu on salvestatud
Toimetaja Gea Talts tänab Jumalat võimaluse eest Teda teenida ja samal ajal läbi pühakirja tundma õppida. «Need aastad on minu jaoks tähendanud päris palju tööd, kuid Jumal on selleks alati andnud tarkust ja õnnistust. Minu soov on, et võimalikult palju inimesi saaks osa sellest heast sõnumist, mis Piiblis seisab,» lisas toimetaja.
Saate õpetuse osadest on ilmunud CD-plaadid mp3 formaadis, mida saab misjonikeskusest tellida ja mida müüvad kauplus Logos Tallinnas ja Tartu Pauluse koguduse kauplus. Tänavu jõuluks ilmub kolm uut plaati: «Iiobi raamat», «Pauluse kirjad korintlastele» ja «Ajaraamatutest Estrini».
Misjonikeskus on kuulajaile tänulik julgustava tagasiside eest. Soovime nii saate tegijaile kui kuulajaile rohket Jumala õnnistust ka sarja teiseks pooleks!

Piret Riim,
misjonikeskuse meediatoimetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)