Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Põltsamaal oodatakse noori talvepäevadele

20.01.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

6.–8. veebruarini peetakse Põltsamaal traditsioonilisi oikumeenilisi kirikunoorte talvepäevi, mis on koondatud teema «Reliikvia» alla.

Noortepäevade eesmärgiks on toetada nii noorte vaimset, kõlbelist kui ka usulist arengut. Talvepäevadel innustatakse noori arutlema inimese elu mõjutavate väärtushinnangute ja kõiki kristlasi ühendava ülima väärtuse üle.
Koos Loojat teenides
Kristlastena püüdleme parema ja täiuslikuma maailma poole, soovides elada harmoonias iseenda ja Loojaga ning teenides Tema loodut – kaasinimest. Sellel teel käies on igaüks kogenud raskusi valikute tegemisel, sest mitte alati ei täida hinge rahulolu ja kindlustunne. Kas oled sellisel hetkel iseendalt küsinud: mis on mulle kõige tähtsam siin elus?
Või oled mõelnud sellele, mis on nii paljusid kristlasi innustanud järgima Jeesust Kristust: loobuma iseenese heaolust ja seadma teiste huvid esiplaanile? Kas võib ehk see kõige hinnalisem aare – põlvest põlve edasi antav reliikvia – anda sulle hingerahu ja vabaduse jääda iseendaks?
Talvepäevade peaesinejateks on katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, Pirita kloostri preester Vello Salo, EELK assessor Urmas Viilma ning nelipühi kirikust Mihkel Madalvee. Laulma on kutsutud Pekka Simojoki, Timo Lige jt.
Osalema oodatakse erinevate konfessioonide noori alates 13. eluaastast, kaasa palutakse võtta endavalmistatud esemeid näitusel «Meie reliikvia» eksponeerimiseks.
Talvepäevadele registreerimine on alanud.
Üritust korraldatakse koos Põltsamaa nelipühi kogudusega. Täpsem info www.allikal.com.
Esmakordne arutelu ümarlauas
Esmakordselt peetakse talvepäevade programmis 7. veebruaril algusega kell 14 oikumeenilist kristlikku noorsootöö ümarlauda «Noored, kogudus ja ühiskond». Osalema oodatakse kirikute ja koguduste noortejuhte, noorteorganisatsioonide juhte või esindajaid, vaimulikke, pastoreid ning kõiki huvilisi.
Ümarlaual tutvutakse oikumeeniliste koostööprojektidega kristliku noorsootöö vallas ja Eesti Kirikute Noortenõukogu tegevusega ning arutletakse riikliku, kohaliku omavalitsuse ja koguduse noorsootöö võimalike kokkupuutepunktide üle.
Kristlike koguduste noorsootöös on lisaks noorte spirituaalsele ja usulisele arendamisele väga olulisel kohal ka nende kõlbeline kasvatamine. Noorsootöötajate taotluseks on mõjutada noori käituma ühiskonnas kõlbeliselt ning kristlikule õpetusele ja väärtuskasvatusele vastavalt.
Spirituaalne ja kõlbeline kasvatus on koguduse noorsootöös väga tihedalt omavahel seotud. Ometigi koostööd erinevate koguduste vahel noorsootöö valdkonnas eriti ei tehta. Peamiselt piirdub see oma naaberkogudusega. 2007. aastal Tallinna ülikooli sotsiaalteaduskonnas Siilas Kase läbi viidud uurimuse «Noorsootöö ja selle korraldus Eesti kogudustes» kokkuvõttes rõhutab autor vajadust arendada koostööd riigiga.
Ümarlaual osaleb Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes tutvustab riigi ja kohaliku omavalitsuse ootusi koguduste noorsootööle ning räägib oma ettekujutusest, kuidas on võimalik luua erinevate koguduste/kirikute ja riigi koostöös lisaväärtusi noortele ja ühiskonnale tervikuna.
Eesti Kirikute Noortenõukogu esindaja Mihkel Madalvee tutvustab oikumeenilisi ühisprojekte ning kirikute ja riigi koostöö võimalusi kristliku noorsootöö vallas. Diskussiooni suunab haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert, EELK Vara koguduse õpetaja Aare Vilu.
Ümarlauale tulijatel palutakse registreeruda hiljemalt 29. jaanuariks e-posti aadressil ulvi73@hot.ee või EELK Põltsamaa koguduse kantselei telefonidel (tööpäeviti kl 9–14) 776 9915 või 522 3368.

Ulvi Uutar,
talvepäevade peakorraldaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)