Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Pluss ja miinus

14.09.2010 | | Rubriik: Arvamus, Uudised

+ Asjaajamine lihtsustub
Kultuuriministeerium teatas 2. septembril, et koostöös muinsuskaitseametiga valminud muinsuskaitsealased seadusemuudatused said valitsuselt heakskiidu. Võrreldes seni kehtinud seadusega lihtsustub mälestiste korrastamisega seonduv asjaajamine. Kultuuriminister Laine Jänese sõnul täpsustati ja täiendati kehtivat muinsuskaitseseadust, millega lahendatakse väiksemaid seaduse rakendamisel ilmnenud probleeme eesmärgiga tõhustada kultuuriväärtuste kaitset.
Seadusemuudatus teeb mälestise korrastamise omanikule mõistlikumaks, sest seadusega piiratakse tegevuste ringi, milleks on nõutav muinsuskaitseameti luba. «Nii ei ole mälestise omanikul vaja koostada elementaarseks hoolduseks ja remondiks eritingimustele vastavat projekti, seega pole vaja teha kulutusi dokumentatsiooni vormistamiseks,» selgitas minister.
Eelnõu esitatakse riigikogule kinnitamiseks, muudatused peaksid jõustuma 2011. aastal.

– Õpetajaametit raske kanda
Viru-Jaakobi koguduse õpetaja Tarmo Linnas kahtles reedeses Virumaa Teatajas, kas tal on jõudu oma ametit praeguses olukorras kanda.
Viru-Jaagupi on kihelkonnakeskusena kaotanud oma tähtsuse, kui suletud on kool ja muudki. Kuigi leeriõnnistuse on õpetajalt saanud sadakond noort, on side nendega katkenud. Pere elatamiseks tuleb õpetajal teha lisatöid, mis samuti ei ole tulusad.
Kui kogudusel ka on kinnisvara, siis nõuab see hoolt, aga kirikuõpetaja töö on vaimupõllul, «mitte kiriku katusel», ütleb Linnas, kellele majandustegevus käib tihti üle jõu. Õpetaja kinnitab, et kogudus elab praegu varudest. Tõusnud on ka keskkassa maks – kõik see teeb vaimuliku elu ja töö aina pingelisemaks.
EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)