Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Piiskop Rahamägi eesti rahva sündivusest 3. osa

12.02.2004 | | Rubriik: Järjejutt

(Algus EK nr 3.)
Kolmanda näitena võib tuua meie oma kirikuõpetajate perekonnad. Teatavasti sündivus haritlaste perekondades reeglina langeb, aga kirikuõpetajate perekondades püsib kõrgena, kuigi ka viimases on erinevust märgata. Usuliselt positiivsemates peredes on rohkem lapsi, liberaalse-ratsionaalse mõtteviisiga peredes aga vähem. Kõik toodud näited tõendavad, kuidas religioossus ja laste rikkus käsikäes käivad.
Tarvis on pööret ilmavaates
Kas see on reaalselt võimalik? Otseselt mitte, küll aga soodsaid tingimusi luues. Ennekõike näeb autor siin riigipoolset osa. «Valitsus peab selgel viisil näitama, et tema usu ja kiriku vaenuline ei ole, hariduspoliitikas valitsegu ususõbralikkus. Vastasel korral muutub elu sisutuks, pealiskaudseks ja riigi alljõuallikad lastakse tühjaks. Vajalik on sise- ja kodumisjon, usuliselt positiivsed õpetajad koolides, usuõpetuse tunnid peavad saama usulise elujõu äratajaks, mitte ainult usuliste mõistete selgitajaks. Ja kui arvatakse, et kõik on lubatud, siis kõik ei ole sünnis ja kõik ei ehita üles. (1Korintose 10,23)
Tuleks ka teaduslikult näidata, et usk ja teadus ei ole teineteist veel mitte alla neelanud ega saagi seda teha. Ka Darwinil on ütelus: «Inimene alles tõsiselt sealt algab, kus tema religioosne tunne nähtavale tuleb.» Kui meie kõik ettevalmistused usulise elu ärkamiseks oleme teinud, siis antakse meile igavese elu vaim, siis õpime õigel viisil seksprobleeme, mees- ja naisküsimusi lahendama.»
Seksuaalprobleem
Ideaal ei ole mitte seksuaalsusest lahti ütelda, nagu seda on pakkunud näiteks katolik kirik või kirjanik Tolstoi. «Usulisest seisukohast hindame meie kõrgelt igat tungi, mis inimesesse on istutatud, niikaua kui ta terve ja vaimne on ja loomulik. Küll peab aga vaimne valitsema meelelise üle. On kahetsusväärne, et arstidel siin vankuv seisukoht on. Dr. Vilms arvab täieliku sugulise karskuse loomuvastase olevat, aga dr. Grotjahn arvab, et 25-nda aastani suguline karskus hea ja kasulik on. Ollakse seisukohal, et tänapäev [1923] sugutung nõnda tugevasti välja arendatud on, et täiskarskuse nõudest juttugi ei saa olla. Seda põhjustab meedia pakutav ärritav toit noorsoole, samuti mood.
Religioossest-eetilisest aspektist on seksuaalsuse eesmärk elu edasi kanda. Kui me lubame seksuaalelu enne abielu, siis me kaotame palju oma tahtest elu edasi anda. Koolides õpetades tuleks rõhutada, et elu ülesanne on püham ja kõrgem, et mida kõrgem meelelikkus, seda madalam on vaimlikkus. Suguline kasvatus koguni tähtis on enne sündi; sest sugulised kired kanduvad üle koguni emapiimaga.»
Mees- ja naisküsimus
Meheks olemine ei eelda seksi enne abielu, sellele teele tõukab mehi alkohol. «Mehed on suuremas animaalses ärarippuvuses. Kõik olgu suunatud sellele, et mehed abiellu astuksid õiges vanuses, sest vallalised mehed on suguhaiguste kandjad ja nemad on süüdi ka, et nii palju on vallalisi naisi,» võib väitekirjast lugeda.
Kui aga langeb alla naine, siis langeb ka ühiskond ja terve rahvas.
Jaak Peterson on kirjutanud laulu «Naine»:

Härgadel on sarved,
kabjad hoostellagi,
jänesella jalad,
karulla on hambad,
ujumas on kala,
lendamas linnukene,
meestella on mõistus,
kus siis naised jäänud?
Mis on naistel? Ilu
mõõga asemella,
oda asemella.
Naine, ilus olles,
võidab tulda ära.

Saksamaal oli 1900. aastal 4 miljonit 18–40aastast vallalist naist. Autor mainib, et karsked ja kained naised tihtipeale rohkem korda saadavad kui polügaamiliselt elavad mehed. «Kindel on ju tõsiasi, et naise loomulik ja peaülesanne emaks on saada ja ema olla. See ei ole mitte ainult naisterahva individuaalne siht, mida ta kätte saada igatseb, vaid ka tema suur ja sotsiaalne töö ja amet.»
Vähe on aga naistele sobivaid kutsekoole, et hilisemas elus oleks võimalus ühitada tööd ja lastekasvatust. Inglise majandusteadlane Ludovic ütleb, et riik peab hoolitsema selle eest, et naised tanu alla saaksid ja et valitsus reguleerigu kosjaturgu; ka on ta ühiskoolide vastu.
Abinõud sündivuse vähenemise vastu
Põhjused, mille vastu saab ja peab võitlema, on suguhaigused ja alkoholism. Noori kutsutakse hoiduma onanismi eest – see on eneseroojastamine ja viib inimese vaimuhaiglasse. Samuti esitab autor üleskutse hoiatada noori prostitutsiooni eest – see alandab nii meest kui ka naist, hävitab nii enese kui teise ihu. Veel kutsub ta üles emasid kasvatama poegi neitsilikkust hindama ka eneste juures.
(Järgneb.)
Lea Lõhmus

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)