Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Piirid on lahti

19.11.2008 | | Rubriik: Arvamus

Eesti riigis on viimastel aastatel armastatud edulugusid. Sundmõtteks on olnud, et ainult inimene ise on oma õnne sepp. Väärtusi on peamiselt sõnastanud poliitikud, meediatähed ja avalike suhete korraldajad.
Kirikule on neis väärtushinnangutes jäetud justkui statisti roll, kes peab hoolitsema heitunute ja abitute eest. Õnneks on lähemal vaatlusel pilt palju värvilisem ja lootusrikkam.
Kui vaadata kas või Valga maakonna koguduste tegemisi, siis võib rõõmuga tõdeda, et ilmaliku ja vaimuliku elu vahele okupatsiooniaastatega loodud müür on langenud ning kirik lööb maakonna kultuuri- ja ühiskondlikus elus võrdselt teiste institutsioonidega aktiivselt kaasa. See on saanud teoks tänu kirikuõpetajatele, kelle tööst mõned näited tahaksin tuua.
Vaimuliku tegevuse mitmekülgsus
Emeriitõpetaja Peep Audova on Valga elav ajalugu. Lisaks tegevusele kirikuõpetajana (alates 1966. aastast) on ta aktiivselt osalenud Eesti iseseisvumise taastamisel, löönud kaasa kohaliku elu arendamisel Valga linnavolikogus ja juhtinud pikka aega Valga praostkonda.
Tema alustas ka Valga Jaani kiriku renoveerimist, mis on tõelise hoo sisse saanud koguduse uue õpetaja Heino Nurga eestvedamisel. Koguduse, Valga linna ja riigi ühisel jõul on renoveeritud kiriku katus, kell ja põrandad. Siiski on palju tööd veel ees interjööri ja välisilme uuendamiseks.
Kirikus on üks paremaid saksa orelimeistri Friedrich Ladegasti oreleid, mida on kasutatud aktiivselt nii kogudusetöös kui ka rahvusvaheliste muusikaürituste ajal. Märkimist väärt on Valga koguduse juures asuva MTÜ Domus Petri Kogu panus vähekindlustatud perede lastega tegelemisel ning tubli koostöö linna ja riigiga töötute tagasiaitamiseks töö juurde.
Valga praostkonna ning praost Vallo Ehasalu ja õpetaja Heino Nurga kaasabil toimusid 2008. aasta oktoobris Valgamaal EELK misjonipäevad «Piirid on lahti». Muljetavaldavalt jõuti nende päevade käigus kõikides maakonna kogudustes korraldada sedavõrd eriilmelisi ja erinevatele sihtrühmadele mõeldud üritusi.
Misjonipäevade nime mõte sai tegelikkuseks, sest terve maakond võis nädal aega osa saada vaimuliku tegevuse mitmekülgsusest.
Tasakaalukad arvamusliidrid
Oma tegevusega on tihedalt kohalikku ellu lõimunud diakon Enno Tanilas, kes on Karula vallas kogudusetöö kõrval aktiivselt tegelnud noortega ja Jaan Lattiku mälestuse hoidmisega.
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajana on töötanud ning ka kohaliku omavalitsuse juhtimises osalenud Sangaste koguduse õpetaja Ivo Pill.
Sel aastal tabas Valga praostkonda suur kaotus: Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov astus igavikku, jättes endast maha palju tehtut nii füüsilises kui vaimses mõttes. Ainuüksi Otepää kirikumõisa korrastamine või Eesti lipu muuseumi rajamine oleks olnud piisav ühe inimese elutööks, kuid tema suutis rohkem – luua tugeva koguduse, tegelda Jakob Hurda mälestuse säilitamise ja levitamisega, olla Otepää ümbruse tugev arengumootor väga mitmes valdkonnas.
Kõigi nende inimeste kohta võib öelda, et tegemist on aktiivsete ja värvikate isiksustega, kes oma kaalukate tegude ja ajatute väärtushinnangutega on tasakaalustanud ja täiendanud kohaliku elu arengut. Kadestamist väärt on nende võime jääda tasakaalukaks ja tagasihoidlikuks, olles samas eestvedajad ja arvamusliidrid.
Selle aasta sügisel Soomes Ylistaro valda külastades ja sealse koguduse õpetaja Jukka Tuppuraineniga kohtudes sain tunda, kuhu võiks jõuda ühiskonna ja selle osana tegutseva kiriku edukas sümbioos. Valdav osa sealsetest inimestest on koguduse liikmed, kohalikku õpetajat tundsid vist kõik lasteaialastest kuni kõrgete poliitikuteni. Ning kõigile oli tal midagi öelda ja anda – nii edukatele kui ka abivajajatele.
Seega, saagu piirid igaveseks lahti meis ja meie ümber.


Kalev Härk
,
Valga maavanema ülesannetes

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)