Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Piibli lugemisest: Jumal vastab alati

03.12.2008 | | Rubriik: Arvamus

Jumala sõna on armastus. Ristimisteemalisel fotokonkursil äramärgitud töö autor on Agnus Dei Üprus.

Käesoleva aasta oktoobris Roomas kokku tulnud kirikukogul oli peateemaks Jumala sõna.

Arutati, et Jumala sõna tuleks rohkem lugeda ja uurida, Piiblist mediteerida ja seda muidugi ka ellu rakendada. Teame, et Piibel on laialt levinud raamat, aga tegelikult loetakse teda vähe või siis «valesti».
Kõigepealt peab meeles pidama, et Jumala sõna ei ole mingi «jutt» või «kõne», vaid Kristuse isik, keda me peame kuulma. Ja Teda kuuleme pühakirjas, sakramentides, palvetes ning tähelepanelikult aja märke vaadeldes.
Kuid sõna kuulmisest ja mõistmisest ei piisa. Kirikukogu lõpuistungil ütles paavst Benedictus XVI, et «kuuldud sõna peab ka kehastama». Ta peab end konkreetselt väljendama iga Kristlase elus, nii et ta saaks enam-vähem kuuldavaks ka usuvastastes või vaimselt pealiskaudsetes ringkondades.
Piibel, eriti Vana Testament, ei ole tänapäeva inimesele kerge lugeda. Pühakiri on küll Jumala sõna, nagu kristlane usub, aga ta on samas ka «inimese sõna», s.t et seda on keegi kirjutanud ja ta väljendab ka autori eripära, miljööd ning ajastut, mille kultuurilist tagapõhja peame tundma, kui tahame sõnumist õigesti aru saada. Sellepärast on ka eksegees igati vajalik.
Kuid siin varitseb hädaoht. Ajalugu ja etnoloogia võivad vallutada uurija kujutluse, nii et sõnale ei jäägi enam ruumi.
Alles hiljuti lugesin mingist arheoloogide avastusest, mille järgi Moosest polnud üldse olemas, Aabrahami ka mitte – kõik ainult väljamõeldis oma rahva ajaloo ülistamiseks! Ka Saalomon polevat olnud mingi suur kuningas, vaid tegelikult ühe väikese kogukonna tühine pealik!
Nõnda võivad suured teadmised viia Jumala sõna mütoloogia tasemele, kui neid ei saada ega juhi palve. Sest Püha Vaim üksi on võimeline kõiki dokumente õigesti interpreteerima.
Iga kristlane lugegu Piiblit ja püüdku süvendada oma isiklikku sidet Jeesusega. Kirikukogu tõstab esile ilmutuse eripära: see on «dialoogiline», s.t et Jeesuses Kristuses kõneleb Jumal inimesele ja kuulab, mida inimene ütleb.
Nõnda võib igaüks oma probleemid Jumala ette kanda ja Temalt lahendust paluda. Ja Jumal vastab alati. Piiblit lugedes leiame ehmatavaid ja ergutavaid küsimusi ning vahel päris üllatavaid vastuseid.

Fanny de Sivers,
esseist

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)