Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Peeteli kogudus sai loa lammutuseks

04.03.2009 | | Rubriik: Uudised

EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjon pidas läinud aastal kolm koosolekut. Koosolekutevahelisel ajal peeti aru e-posti vahendusel.
Komisjon arutas ja kiitis heaks EELK lipu ja peapiiskopi vapi paiknemise Tallinna Toomkiriku kooriruumi seinal ning kinnitas Simuna kiriku vitraažakende kavandid.
Kahel koosolekul käsitleti Peeteli kiriku kavandatava juurdeehituse sobilikkust olemasolevasse keskkonda. Komisjon otsustas toetada koguduse taotlust taastada kiriku terviklikkus, lammutades praeguse kiriku juurdeehituse. Väliskujunduses soovitas komisjon kaaluda lahendusi, mis muudaksid hoone olemasolevasse miljöösse paremini sobivaks.
Komisjon tutvus Noarootsi valla kavatsustega Osmussaare kabeli varemete osas. Kõneks on tulnud nii varemete konserveerimine kui ka kabeli taastamine. Veel leidsid koosolekutel käsitlemist Jüri kiriku tornirist, konsistooriumi hoonesse kavandatav korjanduskast, Rakvere Pauluse kiriku rekonstrueerimise kava ning Keila kirikumõis EELK kirikumuuseumi asukohana. Komisjoni koosolekutel tehti tagasivaateid varasematele käsitletud küsimustele, saamaks teada, millised on olnud edasised arengud.
Otseselt kindlaid kirikuhooneid puudutavate küsimuste kõrval tegeles komisjon ka üldisemate teemadega. 3. juunil kinnitas konsistoorium komisjonis läbitöötatud EELK koguduse vallasasja deponeerimise korra koos deponeerimislepingu näidisvormiga. Aasta viimasel koosolekul lõpetati eelnõu «Eesti kirikule kuuluva või tema kasutuses oleva kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi kasutamise üldine kord» väljatöötamine.
Parema informeerituse eesmärgil otsustas komisjon hakata muinsuskaitseameti projektide kooskõlastamise komisjoniga vahetama koosolekute protokolle.
Sel aastal toimuvad kunsti- ja arhitektuurikomisjoni koosolekud 18. märtsil, 27. mail, 16. septembril ja 11. novembril.

Marju Raabe

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)