Slava Ukraine
Esileht » Online » Online artiklid »

Peapiiskopi soovisõnad Suureks Nädalaks

06.04.2009 | | Rubriik: Online artiklid

 

Head kaasvõitlejad Jumala riigis!

Soovin teile Palmipuudepüha, alanud Suure Nädala ja saabuvate Ülestõusmispühade puhul palju Jumala Vaimu väge, et kõnelda elu traagilisest poolest – patust ja surmast, aga veel enam kuulutada rõõmusõnumit: Kristus on meie eest risti löödud, et meid lunastada ja lepitada Jumalaga. Ta on üles äratatud surnust, et me tema läbi elaksime! Kristus on elukuningas!

Seda elu Jumalas väljendab osaduslik, kiriklik kokkukuuluvus. Suur Neljapäev tuletab meelde armulaua seadmist Kristuse poolt. Oleme ikka ja taas kutsutud Pühale Õhtusöömaajale, et Kristuse ihu ja verd vastu võttes olla kinnitatud tema ihu osaduses. Kirikulaulu sõnadega: „Ta on pea ja meie liikmed…tema omad meie kõik“ (KLPR 314).

Suur Reede toob meid Kristuse risti ette, mis Jumala armastusest ja lunastusest kõneldes on apostel Pauluse sõnul Jumala vägi meile, kes päästetakse (1Kr 1:18). Nõnda kuulub rist lahutamatult meie vaimulikku ellu. Väikeses Katekismuses käsib Martin Luther meid päeva palvega alustades ja lõpetades õnnistada end püha ristimärgiga.

Ülestõusmispühad on tihedalt seotud ristimisega. Apostel Paulus kirjutab: „Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus“ (Rm 6:3-4).

Tänavu, mil veel jätkub ristimise teema-aasta, kutsun teid Ülestõusmispühade ajal pöörama erilist tähelepanu ristimisele, kõnelema sellest ja palvetama selle pärast. Paljudes kogudustes toimub kirikliku tava kohaselt sel ajal ristimisi, millega on võimalik ühendada ka ristimise ühine meenutamine. Meie kirikukäsiraamat näeb vastava korra ette Ülestõusmispühade vigiilias – ka juhul, kui ristitavaid ei ole. Kindlasti on selleks teisigi võimalusi.

Uus elu, millest Kristuse surma ja ülestõusmise läbi ristimises osa saame, teeb meid Kristuse tunnistajateks, tema misjoniülesande täitjateks. Apostel ütleb, et kogu loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist (Rm 8:19). Seda vajadust tajume ka tänases eesti ühiskonnas. Õnnistagu meie eest surnud ja surma võitnud Issand ise oma Vaimu ja väega meie kiriku teenimistööd ja kasutagu selleks igaühte meist! Säragu ülestõusmise valgus meie südames ja meie rahva keskel!

Õnnistussooviga

+Andres Põder

peapiiskop

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)