Esileht » Uudis » Uudised »

Peapiiskopi läkitus nelipühadeks

27.05.2009 | | Rubriik: Uudised

Tervitan teid, armsad vennad ja õed, nelipüha puhul! Nelipüha – kolmas suur püha kirikuaastas ja kristliku kiriku sünnipäev – kutsub meid uuele, viljakale vaimulikule elule Jumala lohutava ja loova Vaimu väes. Kristlane ja Kristuse kirik saab olla olemas ja tegev ainult Püha Vaimu läbi, uskudes, paludes ja tunnistades tema ligiolu.
Tänapäeva maailmas, kus materialism ja majandusmured näivad suretavat vaimu, kogetakse ometi vaimunälga ja otsitakse elu sügavamat, vaimset palet. Küsitluste põhjal usub üle poole eestlastest mingisugust vaimu, isegi kui sellele vaimule ei osata anda nime. Vaevalt on kuigi palju neid, kes tahaksid kujutleda seda kurjana. Peame aitama inimesi mõista armastavat Jumalat, Tema Vaimu tööd, olema ise Tema tööriistaks.
Nelipüha puhul tõstaksin esile nelja aspekti. Kõigepealt valmisolekut evangeeliumi kuulutada, nagu seda esimesel nelipühapäeval tegi Peetrus. Tänavu toimub nelipüha ajal ka Lootuse festival, kutsudes inimesi Jeesuse juurde ja innustades kõiki olema Tema käskjalgadeks.
Teiseks üksmeel. Lootuse festival on väga paljude erinevate inimeste ja koguduste ühine tunnistus, mis väärtustab oikumeenilist tööd. Teame, et esimesed kristlased olid «üks süda ja üks hing» (Ap 4:32). Mõne nädala pärast tähistame kahekümne aasta möödumist Eesti Kirikute Nõukogu rajamisest. Seegi on olnud ja on Jumala and.
Kolmandaks tuletan meelde, et jätkub ristimise teema-aasta. Pühakirjast loeme, et nelipühapäeval ristiti ligi kolm tuhat inimest. Palugem Püha Vaimu puudutust, et nii vanad kui noored avaksid südamed Kristusele, laseksid end ristida ning väljendaksid oma usku kogu eluga.
Viimaks nähkem Jumala Vaimu tööd inimestes ja nende kaudu ning olgem rõõmsad ja tänulikud! Meie kirik annab nelipüha ajal üle kiriklikke tunnustusi ning kutsub märkama ustavaid ja pühendunud jumalariigi töötegijaid. On ju nemad kiriku rikkuseks.
Palvetagem meile antud võimaluste, kaasinimeste ja iseenda pärast, Püha Vaimu anni pärast! Teenigem Jumalat vaimus ja tões! Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu meie kõikidega!

Andres Põder

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)