Slava Ukraine
Esileht » Teemad » Peapiiskopi valimised 2015 »

Peapiiskopi kandidaadiks nõusolekud antud

01.04.2004 | | Rubriik: Peapiiskopi valimised 2015, Uudised

23. märtsil oli konsistooriumis piiskopliku nõukogu koosolek.
Kuulati ära põhikirja eelnõu väljatöötamise hetkeseis, sellele järgnesid praostide ülevaated oma praostkonna tegevusest 2003. aastal. EELK arengukava tutvustamise ja selle vajalikkuse arutelus jõuti seisukohale, et kiriku tegevuse sihtide seadmiseks ja enesekontrolliks on see igati vajalik. Iseasi, kas arengukavas suunana seatu peab juba olema eelarvega kaetud või ei.
Kohapeal algatatud küsimusena arutati lipuaasta tähistamist. Nenditi, et kui Euroopa Liiduga ühinemine on assimilatsiooni protsess, siis vajame ka seda, mis meie rahvast isekeskis ühte seob ja teistest eristab.
Tõstatus küsimus, kas ei peaks reguleerima praostkonna sinoditel peapiiskopi kandidaatide esitamise korda. On juhuseid, kus kandidaadina seatakse üles vaimulik, kes ei ole andnud selleks nõusolekut, samas pole nõusoleku andmise või küsimise korda konkreetselt fikseeritud.
Enda kandidatuuri praostkondades üles seadmise vastu olid praostid Joel Luhamets ja Jüri Vallsalu, samuti piiskop Einar Soone. Ka praegu Kanadas sabatiaastat pidav Jaan Tammsalu palus Viljandi sinodil enda kandidatuuri mitte üles seada.
Oma põhimõttelise nõusoleku kandideerida andsid piiskopliku nõukogu koosolekul praostid Andres Põder ja Tiit Salumäe. Viimane toonitas, et piiskopi amet pole koht, kuhu kandideeritakse, sinna kutsutakse, ning iga vaimulik on seotud ametivandega, mis teda kohustab. Lepiti kokku, et nõusoleku andnute lisandumisel teavitatakse sellest praostkondi. Kõlama jäi praost Joel Luhametsa julgustav mõte, et Jumal võib surnuid üles äratada, ammugi siis ühest teenivast vaimulikust piiskopi teha.
Lisaks praostkonna sinodile saavad peapiiskopi kandidaate üles seada Kirikukogu liikmed, selleks peab igal esitataval kandidaadil olema kümme toetajat.
Urmas Paju

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)