Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Peapiiskop väisamas praostkondi

17.12.2008 | | Rubriik: Uudised

Järva praost Teet Hanschmidt.  Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu.

Möödunud nädalal, 10. ja 11. detsembril käis peapiiskop Andres Põder visitatsioonil Lääne-Harju ja Järva praostkonnas. Mõlemat praostkonda külastas peapiiskop viimati enam kui kümme aastat tagasi.
Peapiiskop visiteeris praostkonna asjaajamist ja praosti kogudust. Esimesel päeval külastas ta Lääne-Harju praostkonda ja Hageri kogudust.
«Etteteatavalt saatis peapiiskop visitatsiooni küsimustiku, mis n-ö katsub läbi kõik valdkonnad. Aega kokku hoides täitsin küsimustiku võimalikult varem ära, et jääks aega ka sisuliseks aruteluks ja mõne probleemi süvitsi käsitlemiseks. Arvan, et just sellisena on taoline kohtumine väga vajalik,» sõnas Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu.
Kust võtta vaimulikke
Näiteks arutati õpetajatele puhkuse võimaldamist, mis paljudele kogudustele parajat peavalu valmistab, sest ei ole asendajaid. Vallsalu tõdes, et kuigi Lääne-Harju praostkond on asukoha poolest suhteliselt õnnelikus seisus, saades linnast abivaimulikke, on eriti õnnetus olukorras need praostkonnad, mis suurtest keskustest kaugemal.
Peapiiskop lubas küsimusega üldkiriklikul tasemel edasi tegelda. «Ühe lahendusena käidi välja võimalus võtta teoloogiat õppivaid üliõpilasi praktikale. Kuid see oli mõistagi vaid üks mõte,» rääkis Vallsalu.
Lõpphinnangus oli peapiiskop väga positiivne ning ütles, et on hea olla praostkonnas ja koguduses, kus asjad toimivad, rõõmustas praost Vall­salu. «Pälvisime tunnustuse kui hästi toimiv ja ühtehoidev praostkond.»
Praostkondades erinevad mured
Ühes peapiiskopiga võtsid visiidist osa kantsler Urmas Viilma ja sekretariaadi juhataja Ülle Keel. Praostkonda esindasid lisaks praostile abipraost Annika Laats, Hageri koguduse juhatuse liikmed ja töövaldkondade juhid.
Kui Lääne-Harju praostkonnas muretseti vaimulike puudumise pärast, kerkis vaimulikega hästi varustatud Järva praostkonnas esile vastupidine küsimus. «Kas pole väikeste maakoguduste, kus maksumaksjaid ja teenistusi vähe, leeri- ning pühapäevakoolitööd ei toimu, õpetajate näol tegemist ressursi raiskamisega,» tõstatas küsimuse Järva praost Teet Hanschmidt.
Kõneainet pakkus ka praostkonna noortetöö kehv perspektiiv, sest töötegijaid napib ning motivatsioon on madal.
Ka Järva praosti hinnagul on peapiiskopi visitatsioon vajalik, sundides asju, mida muidu edasi lükatud, üle vaatama ja korrastama. «Selline arutelu kirikuasjade üle on väga hea ning andis nii mõnegi mõtte. On ju tore, et peapiiskop koguduste käekäigu vastu huvi tunneb.»
Järva praostkonnas võttis praost Hanschmidti kõrval külalisi vastu abipraost Tõnu Linnasmäe ja komisjoni ning juhatuse liikmed. Päev oli töiselt tihe ning mahti ei olnud isegi lõunat pidada.

Merje Talvik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)