Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Palvekiri: Tartu Katoliku Kooli ja – Lasteaia laienemise toetuseks

17.04.2009 | | Rubriik: Teated

Oru tn 3 hoone. Endine lastehaigla, kuhu soovime laiendada lasteaeda ja kooli          

Meie kooli ajalugu ulatub aastasse 1938, mil frantsiskaani õed ostsid praeguse Tartu Katoliku Kooli hoone (Jakobi tn 41). Samal aastal avasid õed seal Tartu Katoliku Lasteaia, mis suleti nõukogude võimu saabudes.

Tartu Katoliku Kool taastati kodanikualgatuse korras 1990ndate aastate alguses. Tänaseks on kool 15 aastat vana. 15-lapselisest üheklassilisest koolist on saanud 250 õpilasega põhikool. Kooli juures tegutsevad lasteaed ja huvikool.

Usume, et Lääne-Euroopa kogemus, kus osa hariduse andmisest usaldatakse kolmandale sektorile, kelle missiooniks on lapsi õpetada ja kasvatada, leiab ka Eestis üha rohkem poolehoidjaid ja toetajaid. Kodanikualgatuse korras loodud koolid ja lasteaiad, mis põhinevad tavaliselt kindlale pedagoogilisele süsteemile, rikastavad lähikonna haridusmaastikku ning pakuvad vanematele suuremaid valikuvõimalusi.

Meie koolist on kujunenud usaldusväärne haridusasutus, mis hindab akadeemiliste teadmiste kõrval ka iseloomu kujundamist vooruste kaudu. Oleme püüdnud luua koolis tingimused, kus hinnatakse ja armastatakse eluväärtusi, arendatakse austust ja hoolivust kõigi inimeste vastu ning soovi hoolitseda nõrgemate eest.

Tänases maailmas räägitakse üha rohkem väärtuskasvatusest ja otsitakse uusi võimalusi kujundada lapsest harmooniline isiksus. Loodame, et meie kooli kogemus võiks olla abiks ja teejuhiks teistelegi. Selle tõestuseks mõned faktid:

*Tartu Katoliku Kooli on viimasel kaheksal aastal olnud rohkem soovijaid, kui suudame vastu võtta.

*Kahel viimasel õppeaastal oleme avanud kaks paralleeli, ruumipuudusel peavad kaks klassi käima koolis õhtupoolses vahetuses.

*Sel kevadel on 1. klassi soovijate avaldusi laekunud 70.

*Meie väikeses lasteaias on tänase päeva seisuga järjekorras 55 peret. See kõik on sundinud kooli ja lasteaeda otsima laienemisvõimalusi.

Samal põhjusel alustasime ka 2008. aasta kevadel läbirääkimisi Tartu Ülikooli Kliinikumiga, et osta meie vahetus läheduses asuv Oru tn 3 hoone (endine lastehaigla).

2008. aasta sügisel sõlmisid Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu frantsiskaani õdede kongregatisoon ostu-müügi lepingu.

Ühe aastaga oleme annetuste ja projektide toel kogunud 11 miljonit krooni (sealhulgas lastevanematelt 75 tuhat krooni, ülejäänu välisannetajad/projektid), mis on 2/5 kogu hinnast. Annetuste suurus on kõikunud 100 kroonist kuni 4 miljoni kroonini. Oleme väga tänulikud kõigile annetajatele.

Sel kevadel alustasime taas läbirääkimisi TÜ Kliinikumiga. Arvestades praegust majanduslangust loodame soetada hoonet madalama hinnaga või/ja pikendada maksetähtaega.

Eriti suurt rõhku paneme lasteaia arendamisele, sest Tartus napib lasteaiakohti. Pealegi asub Oru tn 3 hoone lasteaia jaoks ideaalses kohas – maja juurde kuulub Toomemäe serval suur õueala.

Kool soovib hoone esimesel korrusel avada nelja rühmaga lasteaia (kokku 80 last). Teisele ning kolmandale korrusele koliks meie kahe paralleeliga algkool (1.-4. klass). Hoone kohandamiseks haridusasutuseks on alustatud läbirääkimisi arhitektiga.   

Kahtlemata pole Tartu Katoliku Kooli- ja Lasteaia laiendamine kitsalt ühe asutuse huvisiht. Vaadates tänasest päevast kaugemale, näeme, et kooli kasvatuspõhimõtted ja lähtekohad avardavad meie vaimset ruumi ja rohkendavad neid eluväärtusi, mida inimesed otsivad ja vajavad.  

Kerge on helde olla headel aegadel. Raskete aegade andidel on aga rohkem tuuma ja kaalu. Ükskõik kui suur poleks ka kellegi osa, Sinu ja minu osa, on rohkem lootust. Ja ruumi imele, et ka väiksest teost võib kasvada midagi toredat.  

Pöördume Teie poole palvega toetada Tartu Katoliku Lasteaia ja Kooli laienemist.
 

Tartu Katoliku Kooli president
õde Katarina 

Tartu Katoliku Kooli direktor
Liivi Lõhmus 
 
 

Saaja: Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatsioon

Arveldusarve:221041514842 
Swedpank 
 

Lisa

  Tartu Katoliku Kooli senised kogemused

Koolile on tehtud neli juurdeehitust:

 • 1994–1995 saal ja söökla, 400 m2;
 • 1997–1998 nelja klassiruumiga juurdeehitus, 300 m2;
 • 2003–2004 kolmanda korruse juurdeehitus, 200 m2;
 • 2005–2006 huvikooli juurdeehitus, 500 m2.

Kooli juures on tegutsenud või siit alguse saanud erinevad haridusasutused.

 • Algusaastatel tegid õpetajad ise õppeprogramme ja sellest kasvas välja virtuaalne õpikeskkond Miksike, mis tegutseb juba aastaid iseseisva üksusena.
 • Kooli juurest sai alguse täna iseseisev lasteaed Väike Pauline.
 • Aastast 1998 teeme koostööd Ida Tantsukooliga.
 • Aastast 1999 tegutseb meie juures Tartu Soome Kool.
 • 2000. aastal alustame koostööd Tartu Rahvusvahelise Kooliga, mis sai mõned aastad tagasi iseseisvaks erakooliks ja tegutseb katoliku koguduse majas.
 • 2006 aastal valmis Phare toetuse abil kultuurikoja hoone, kus tegutsevad huviringid ja erahuvikool: Jakobi Mäe Kultuurikoda. Erinevatest huvitegevustest võtab osa umbes 150 inimest.
 • 2007. aasta märtsis avasime uue lasteaia, kus on ruumi 18 lapsele.

 

Kooli ja lasteaia rahastusallikad jooksvate kulude katteks:

 • riigi toetus õpetajate töötasudeks;
 • omavalitsuste toetus;
 • õppemaks: koolis 495 krooni, lasteaias 660-1000 krooni, huvitegevuses 200-300 krooni kuus;
 • renditasud.

  Kooli ja lasteaia arendamiseks otsime lisavõimalusi:

 • sihtotstarbelised projektitoetused;
 • annetused.

 

Kooli ja lasteaia tulevikuplaanid

 • 2009 suvel  Oru 3 hoone  esimese korruse renoveerimine nelja rühmaga lasteaiaks, soklikorruse ümberehitamine: söökla, köök, garderoob ja väike saal.
 • 2009/2010 õppeaastal teise ja kolmanda korruse välja rentimine Kammeri koolile, mis vajab aastaks asenduspinda (kuni valmib nende uusehitus).
 • 2010 suvel Oru 3 hoone teise korruse renoveerimine algkoolile
 • 2010 sügisel alustavad Oru 3 hoones õppetööd 1.a, 1.b, 2.a ja 2. b klass
 • 2011 suvel Oru 3 hoone kolmanda korruse renoveerimine algkoolile
 • 2011 sügisel lisanduvad uued esimesed klassid
 • 2012 sügisel lisanduvad uued esimesed klassid.
 • 2013/2014 õppeaastal on maja saavutanud täiskoormuse: soklikorrusel söökla, köök, garderoob ja väike saal; 1. korrusel nelja rühmaga lasteaed, kokku 80 last; 2. ja 3. korrusel kahe paralleeliga algkool (1.-4. klass), kokku 176 last. Meie teise hoonesse Jakobi 41 jäävad 5.-9.klassid.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)