Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Palve ja usk

29.02.2012 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kui vaatame Jeesuse tegevust siin maailmas, siis võime märgata, kui palju head ta oma eluga suutis teha. Kuuldus Jeesuse headest tegudest levis rahva seas. Nii tuli palju inimesi oma elu probleemidega Issanda juurde abi otsima. Inimesel on elus hea, kui ta teab, kust abi leida, kuidas oma probleemi lahendada. Hädas olles võib alati minna Jumala juurde ja tema aitab.
Jeesus ei olnud selline nagu tavaline juudi õpetlane, kes hoidus kõigest, mis oli ebapuhas või patune. Jeesus võttis ka eksijad vastu oma jüngriteks ning andis neile kõik patud andeks. Nii said inimesed oma elus uue võimaluse. Jeesus halastas ka paganate peale, aidates neidki. Nii võime tema tegevuses näha Jumala armastuse suurust.
Selleks, et otsida Jeesuselt abi ja leida lahendus oma probleemile, oli vaja usku. Võime näha, kuidas inimesed uskusid siiralt Kristusesse ning usu läbi said Jumala Pojalt lahenduse.
Meie oma maailmas elame oma probleemidega. Meiegi murede lahenduseks võib olla palves Jumala poole pöördumine. See nõuab aga usku ja valmisolekut oma elu muuta ja Kristust järgida.
See pole tänapäeva Eestis sugugi kõige lihtsam. Usk igasugustesse imeparandajatesse ja taevatähtedesse tundub olevat lähem kui usk Jumala Pojasse, keda kolmandik maailma elanikkonnast tunnistab Päästjaks. Kuid Kristuse järgimine on ainus tee, kust tuleb tõeline abi, selleks on aga vaja vaid uskuda ja teda paluda.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)