Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

25.01.2012 | | Rubriik: Ametlikud teated


Algur Kaerma õpingud usuteaduse instituudis on lõppenud. Seoses sellega sai 1983. aastal ordineeritud vaimulik õpetaja õigused.

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil
EELK koostöömedal anti Ida-Harju praostkonna kaastöölisele Saksamaalt, dekaan Rainer Staegele.
Seoses õpingute lõpetamisega usuteaduse instituudis anti Algur Kaermale, kes teenib Paide kogudust, õpetaja õigused alates 1. jaanuarist.
Isikliku avalduse ja kirikuseadustiku § 94 alusel arvatakse Ants Leedjärv emerituuri alates 1. maist. Ta vabastatakse Kullamaa ja Piirsalu koguduse teenimisest ning õpetaja ametikoht nendes kogudustes on kuulutatud vakantseks.
Seoses õpingutega on peatatud Hannele Päiviö ülesanded Soome koguduse õpetajana ajavahemikus 1. märtsist 24. augustini. Nimetatud ajavahemikul teenib kogudust Soome kiriku vaimulik Markku Päiviö.
Lähtudes EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahel 22. märtsil 2004 sõlmitud lepingust kiideti heaks liidu põhikirjas tehtavad muudatused, mis on kavas vastu võtta 19. märtsil liidu üldkoosolekul.
Kuulutati välja avalik konkurss EELK Usuteaduse Instituudi rektori ametikohale perioodiks 15. veebruar 2012 kuni 14. veebruar 2016. Avalduste esitamise tähtajaks on 1. veebruar.
Konsistoorium kuulutas välja usuteaduse instituudi üliõpilaste vastuvõtu 9.01.–1.02. järgmistele õppekavadele: usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekava; usuteaduse magistriõppekava; kristliku kultuuriloo magistriõppekava.
Kinnitati instituudi 2012. aasta eelarve ja õppeteenustasu üliõpilastele.

Aruannete esitamisest
Vastavalt EELK kirikuseadustikule on koguduste statistilised aruanded laekunud konsistooriumi 20. jaanuariks.
Sõnalisi aruandeid oodatakse konsistooriumis 1. veebruariks koguduseõpetajatelt, peakaplanilt, vikaar- ja reservvaimulikelt, sihtasutuste ja organisatsioonide juhtidelt ning kirikukogu komisjonide esimeestelt. Kirikukohtu esimehe aruanne laekub 15. veebruariks ja praostkonna tegevusaruanne praostilt 1. märtsiks.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)