Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

22.12.2010 | | Rubriik: Ametlikud teated

Vabad ametikohad
Konsistooriumi 7. detsembri istungil kuulutati vakantseks Halliste ja Karksi koguduse õpetaja ametikoht. Kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 31. jaanuar 2011.
Raino Kubjas vabastatakse Laiuse koguduse õpetaja ametikohalt 31. jaanuarist 2011 ja määratakse Peterburi Jaani koguduse õpetajaks alates 1. veebruarist 2011. Laiuse koguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks ja kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2011.
Kui tähtajaks kandidaati ei leita, jäetakse koguduste õpetaja ametikoht vakantseks kuni kandidaadi leidmiseni.
Seni Peterburi Jaani kogudust teeninud Enn Salveste vabastatakse koguduse teenimisest alates 31. jaanuarist 2011. Enn Salveste on vabastatud ka Tamsalu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest; alates 7. detsembrist on koguduse hooldajaõpetajaks määratud Reet Eru.
Mustamäe kogudus
Toivo Hollo vabastatakse Petseri koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 31. detsembrist; koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. jaanuarist 2011 on määratud Andres Mäevere.
Praost Jaan Tammsalu on vabastatud Mustamäe koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 10. jaanuarist 2011. 9. jaanuaril 2011 ordineerib peapiiskop preestriks Tiina Kliimani, kes nimetati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks ja määrati teenima Mustamäe kogudust alates 10. jaanuarist 2011.
Kandideerib Torontos
Kirikumuusikutele omistatakse kutsekategooriad järgmiselt: Olga Gams – kirikumuusiku (organisti-koorijuhi) D-kategooria, Aili Soonberg – kirikumuusiku (organisti-koorijuhi) D-kategooria, Kristiina Nagel – kirikumuusiku (organisti-koorijuhi) C-kategooria, Sig­rid Põld – kirikumuusiku (koorijuhi) A-kategooria ja Tuuliki Jürjo – kirikumuusiku (organisti-koorijuhi) A-kategooria.
Pöide kogudusele anti luba SA Pöide Maarja Kirik asutamiseks.
Kinnitati EELK Konsistooriumi kantselei 2011. aasta eelarve.
Peapiiskop andis õpetaja Mart Salumäele loa kandideerida Toronto Peetri koguduse õpetaja ametikohale. Mart Salumäe on Viljandi Pauluse koguduse õpetaja, kes oli 8. juulist 7. detsembrini palgata puhkusel seoses E.E.L.K. Toronto Peetri koguduse teenimisega.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)