Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

19.06.2013 | | Rubriik: Ametlikud teated

Konsistooriumi juunikuu istungil
EELK koostöömedal on antud järgmistele Urvaste koguduse kaastöölistele Saksamaalt: Regina Eitge, Hans-Joachim Chollet, Hilde Chollet ja pastor Volker Plath.
Anti litsents järgmistele Lääne praostkonna jutlustajatele: Aino Aarniste (Nõva kogudus) ja Kristo Hüdsi (Lääne-Nigula kogudus).
Soome kiriku vaimulik Veikko Määttä on määratud Ida-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. juunist.
Seoses õpingutega on peatatud Hannele Päiviö ülesanded Soome koguduse õpetajana ajavahemikus 1. august 2013 kuni 31. juuli 2014. Nimetatud ajavahemikul teenib Soome kogudust Soome kiriku vaimulik Markku Päiviö.
Valga praostkonna praostiks on 26. aprillist kinnitatud Vallo Ehasalu ja abipraostiks Mart Jaanson.
EELK XXIX kirikukogu liikmeteks Ida-Harju praostkonnast kinnitati õp Margus Kirja, Raivo Linnas ja Mart Johanson; Tallinna praostkonnast õp Matthias Burghardt, Urmas Arumäe ja Jüri Ehasalu; Valga praostkonnast diakon Marko Tiirmaa, diakon Tiit Kuusemaa ja Ingmar Laasimer; Viljandi praostkonnast abipraost Markus Haamer, õp Kristi Sääsk ja Tarmo Loodus; Võru praostkonnast abipraost Üllar Salumets, õp Mait Mölder ja Andres Kõiv.
Sihtasutuse Tallinna Toomkool nõukogust kutsuti tagasi konsistooriumi esindaja Ove Sander ja konsistooriumi esindajaks nõukogus nimetati assessor Gustav Peeter Piir.
Kinnitati Kiriku Varahalduse OÜ ja EELK Usuteaduse Instituudi 2012. aasta majandusaasta aruanne. Kinnitati ka usuteaduse instituudi õppemaksud 2013/2014. õppeaastaks.
Konsistooriumi eelarvevälise sihtfondina moodustati Usuteaduse Instituudi Toetusfond, mille eesmärgiks on toetada instituudi põhikirjalist tegevust, anda välja preemiaid ja stipendiume ning finantseerida uurimisprogramme, paigutada toetustena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt. Fondil on 7–9-liikmeline nõukogu. Fondi nõukogu liikmeteks on nimetatud kantsler Urmas Viilma (konsistooriumi esindaja), Indrek Kasak (üliõpilaste esindaja), Ilmo Au (vilistlaste esindaja) ja Jüri Ehasalu.
Peapiiskop Andres Põder puhkab 17. juulist 16. augustini.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)