Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

05.08.2009 | | Rubriik: Ametlikud teated

Ametist vabastatud
EELK põhikirja § 16 lõike 2 ja kirikuseadustiku § 80 lõike 1 punkti 1 ning õpetaja Tiina Janno avalduse alusel vabastatakse ta konsistooriumi juulikuu otsusega Audru koguduse õpetaja ametikohalt alates 1. septembrist.
EELK kirikuseadustiku § 91 alusel arvatakse Tiina Janno reservi samast kuupäevast. Audru koguduse hooldajaõpetajaks määratakse kuni õpetaja ametikoha täitmiseni Pärnu praostkonna praost Enn Auksmann.
EELK kirikuseadustiku § 89 ja Mart Jaansoni taotluse alusel vabastatakse ta Nõo koguduse õpetaja ametikohustuste täitmisest seoses õpingutega Tartu ülikooli usuteaduskonna doktorantuuris 28. septembrist kuni 23. detsembrini. Nimetatud ajavahemikul täidab Nõo koguduse õpetaja ülesandeid praost Vallo Ehasalu.
Peapiiskop Andres Põder on puhkusel 27. juulist 27. augustini. Nimetatud ajavahemikul täidab peapiiskopi ülesandeid kantsler Urmas Viilma.
Hedi Vilumaa kinnitati Viljandi praostkonna abipraostiks alates 7. juulist.

Muutus koguduse nimes
Järva praostkonnast kinnitati EELK XXVIII kirikukogu liikmeteks abipraost Tõnu Linnasmäe, õpetaja Allan Praats ja Olev Kents. Viljandi praostkonnast kinnitati kirikukogu liikmeteks õpetaja Ants Tooming, Tarmo Loodus ja Toivo Vilumaa.
Kuulutati vakantseks Paldiski koguduse õpetaja ametikoht, avalduste esitamise tähtajaks määrati 15. august.
Vastavalt koguduse taotlusele nimetatakse EELK Nõmme Saksa Lunastaja kogudus ümber EELK Saksa Lunastaja koguduseks.
Kinnitati üldjuhend (leitav EELK kodulehelt sisevõrgust) sõpruskoguduste töö jaoks. Kehtetuks tunnistati EELK välissuhete nõukogu 9. mail 1995 vastu võetud üldjuhend sõpruskoguduste töö jaoks.

Peapiiskop jagas tunnustust
Peapiiskop oma otsusega annab EELK tunnustusmärgi Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Pattijoki koguduse endisele õpetajale Tapio Väinö Vilhelm Hiltunenile ja Pyhäjoki koguduse endisele õpetajale Aaro Aukusti Leipäläle seoses pikka aega kestnud sõprussuhetega ja olulise abiga Kullamaa koguduse tegevuse jätkumiseks.
Peapiiskop annab Allar Kaasikule EELK tänukirja väljapaistva tegevuse eest vaimuliku muusika ja kristliku vaimsuse edendamisel.

Eesti Kirik

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)