Esileht » Uudis » Esileht »

Õpetajad on kutsutud aru pidama

08.01.2003 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Taas kord on jaanuar ja peagi kogunevad kirikuõpetajad pidama oma iga-aastast Õpetajate Konverentsi korralist istungjärku.
Sel aastal toimub see 21.–22. jaanuarini Läänemaal Roosta puhkekeskuses. Kuni 13. jaanuarini on asjaosalistel võimalik end osalejaks registreerida.
Selle aasta üldteemaks on üks ihu, palju liikmeid – kirik kui organism ja organisatsioon. Keskne küsimus on seega kiriku olemust ja rolli puudutav. Sama teema oli tõsisemalt päevakorral ka kolm aastat tagasi toimunud konverentsil. Ka ülemöödunud aasta konverentsil oli antud teema aktuaalne, siis moodustas Õpetajate Konverents visiooni- ja missioonitoimkonna.
Sel aastal on komisjon lisaks ettekannetele ette valmistanud küsimused, mida rakendatakse rühmatöödes. Need on kiriku juhtimisstruktuurid, kiriku eklesioloogiline mõtestamine, koguduste võrk, vaimulik kasvamine jmt. Konverentsile kavandatud ettekanded käsitlevad kirikut kui organismi ja organisatsiooni nii teoorias kui ka praktikas.
Õpetajate Konverentsi juhatuse liikme Marko Tiituse sõnul ei ole tänavu plaanis vastu võtta ühtki dokumenti, kuna tegu on siiski laia kandepinnaga teemaga, mida ei ole kuidagi võimalik ühe konverentsi jooksul dokumendina sõnastada. Vahest ehk aasta pärast on oodata selles osas mingit lõppversiooni, arvas Tiitus. Antud teema ei ammendu ilmselt kunagi, kuid on oluline, et püütakse astuda samme selles suunas, et vaimulikkonnal oleks kiriku juhtimises täita oma osa. Et see ei jääks vaid Kirikukogu pädevusse, kes võtab vastu seadusi ja toetab kiriku arengut eelarve kaudu. Marko Tiitus peab vajalikuks vaimulikkonna aktiivset kaasamist kiriku arenemise protsessi, et seda mõtestada ja suunata.
Noorsootöö Keskuse leeritoimkonna koostatud materjalid leeritööst EELKs ootavad selle aasta konverentsil hääletamist ja heakskiitu, et neid saaks esitada arutluseks kevadisele Kirikukogule.
Õpetajate Konverentsi juhataja Avo Kiire kinnitusel ei kavatseta sel aastal midagi põhjapanevat arutuse alla võtta. Küll aga tuleks uuel juhatusel lahendada mõni põhimõtteline küsimus Õpetajate Konverentsi tuleviku suhtes.
Nädal enne registreerimistähtaega on osavõtust teada andnud kolm praostkonda, need on Tallinna, Saarte ja Viru, kokku 23 osavõtjaga.
Meeli Pärtelpoeg

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)